• Novinky

     • Exkurzia - Múzeum holokaustu
      • Exkurzia - Múzeum holokaustu

      • Dňa 08. októbra 2018 navštívili študenti AGY Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Videli dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s tragickým riešením židovskej otázky počas 2. svetovej vojny. Zodpovedná: Mgr. Miriam Karasová. 

     • Medzinárodný týždeň športu
      • Medzinárodný týždeň športu

      • Pri príležitosti prebiehajúceho Medzinárodného týždňa športu sa AGY zapojilo do športových aktivít. Nádvorie AGY sa zmenilo na ihrisko, na ktorom si študenti mohli vyskúšať zahrať stolný tenis, bedminton, floorball, softtenis, step-aerobik  a tiež zacvičiť si na vonkajších posiľňovacích strojoch. Zodpovedný: Mgr. Daniel Čalik. 

       Tešíme sa, že sme pre seba urobili v tento deň viac!

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      • Dňa 21. septembra sa dobrovoľni študenti z AGY aktivnou účasťou zapojili do charitatívnej zbierky Biela pastelka. Zbierku pre nevidiacich podporili i pedagógovia AGY a ostatni študenti. 

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov všetkých ročníkov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 11. septembra o 16.00 hod. v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Enviromentálny deň
      • Enviromentálny deň

      • Spoločne sme si na AGY prehĺbili vedomosti z oblasti enviromentálnej výchovy a následne sme ich využili pri tvorbe projektov zo separovaného odpadu.  

     • Deň ľudských práv
      • Deň ľudských práv

      • 6. septemra 2018 na AGY prebehla aktivita týkajúca sa ochrany ľudských práv. Spoločne sme si prehĺbili vedomosti z tejto oblasti napr. aktivitami zamreranými na ľudskú osobnosť, sebavedomie človeka alebo zhliadnutím filmu, ktorý vystihuje danú problematiku. 

     • Deň čitateľskej gramotnosti
      • Deň čitateľskej gramotnosti

      • 5. septembra sme sa na AGY venovali aktivitám, ktoré podporujú rozvoj čitateľskej gramotnosti. Spoločne sme čítali, interpretovali, slohovali a ilustrovali svoju obľúbenú knihu. 

     • Začíname pohybom
      • Začíname pohybom

      • Školský rok začneme aktivitou podporujúcou zdravý životný štýl. Na bicykloch, na kolobežkách alebo pešo sa v tímoch vyberieme na spoločnú túru. Zajtrajší deň bude spojený aj s prehĺbením si vedomostí týkajúcich sa správneho podávania prvej pomoci.  

     • Veni Sancte
      • Veni Sancte

      • Nový školský rok 2018/2019 sme začali sv. omšou v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa. Spoločne sme prosili Ducha svätého o pomoc počas celého šk. roka. Svätú omšu celebrovali vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan MBA, LL. M, riaditeľ školy, vdp. PhDr. Peter Mikula, MBA, LL. M, duchovný školy a rektor školskej kaplnky bl. Titusa Zemana vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský.  

     • Začiatok školského roka 2018/2019
      • Začiatok školského roka 2018/2019

      • Nový školský rok 2018/2019 sa začne 3. septembra 2018. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu ul. J. Hollého 9 sa, z bezpečnostných dôvodov, študenti stretnú s triednymi profesormi o 8:00 hod. pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Tešíme sa na Vás! 

     • Letný pozdrav
      • Letný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom a študentom pokojné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a oddychu. Tešíme sa na Vás všetkých opäť 3. septrembra 2018. 

     • Duchovné cvičenia
      • Duchovné cvičenia

      • V dňoch od 2. - 4. júla sa pedagógovia AGY sa zúčastnili trojdňových duchovných cvičení vo Františkánskom kláštore Premenenia Pána v Melčiciach - Lieskovom. Spoločne tak posilňovali svoju vieru a vzťah k Bohu. Exercície viedol vdp. PhDr. Peter Mikula, MBA, LL. M, duchovný školy.

      • Sv. omša pri príležitosti ukončenia školského roka 2017/2018

      • Dňa 29. júna 2018 poďakujeme spoločne sv. omšou, v školskej kaplnke bl. Titusa Zemana,  za uplynulý školský rok. Sv. omšu bude celebrovať vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL. M, riaditeľ školy. Po jej skončení bude nasledovať vyhodnotenie školského roka 2017/2018.

     • Teambuilding
      • Teambuilding

      • Spoločne sme takto 22. júna 2018 budovali lepší tím, lepšie vzťahy - nielen učiteľské, nielen študentské, ale vzájomné. 

     • Exkurzia - Triediaca linka odpadu
      • Exkurzia - Triediaca linka odpadu

      • Na vlastné oči isme mali možnosť vidieť ako funguje triediaca linka odpadu. Za túto príležitosť ďakujeme FCC Trnava a vedúcemu skládky odpadu Michalovi Miklášovi za množstvo poučných a užitočných informácií. Spoločne sme ešte lepšie pochopili ako veľmi je dôležité chrániť si krajinu a prírodu správnou separáciou odpadu. 

        

     • Kurz ochrany človeka a zdravia
      • Kurz ochrany človeka a zdravia

      • Trieda 3. AG sa v dňoch 4. - 6. júna zúčastňuje Kurzu ochrany človeka a zdravia, ktorý prebieha v Melčiciach - Lieskovom.  Počas kurzu sa študenti zdokonalia napr. v zásadách podávania prvej pomoci, pohybových aktivitách. Vyskúšajú si i orientáciu v teréne a mnoho ďalšieho. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik, Mgr. Naďa Mruškovičová. 

       Prajeme Vám ešte príjemne spoločne strávený čas a šťastný návrat domov! 

     • Exkurzia v centre pre rozvoj rodiny
      • Exkurzia v centre pre rozvoj rodiny

      • Študenti spolu s koordinátorom manželstva a rodičovstva, PhDr. Petrom Mikulom, MBA, LL. M, navštívili Centrum pre rozvoj rodiny v Trnave. V podobe prednášok sa dozvedeli veľa poučných informácií o vzájomnom spolužití, úcte a rešpekte v manželstve. Tento deň bol spojený i s rozšírením si vedomostí v oblasti ľudských práv. Zodpovedný. Mgr. Lukáš Piňák. 

     • Prevencia sociálno-patologických javov a podpora čitateľskej gramotnosti
      • Prevencia sociálno-patologických javov a podpora čitateľskej gramotnosti

      • Jeden deň sme venovali i prevencii sociálno-patologických javov a podpore čitateľskej gramotnosti. V oblasti sociálno-patologických javov sa študentom venovala doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. V tento deň študenti navštívili i Krajskú knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave. Za exkurziu bola zodpovedná koordinátorka rozvoja čitateľskej gramotnosti Mgr. Miriam Karasová.

     • Zdravý deň na AGY
      • Zdravý deň na AGY

      • Prežili sme spolu pekný deň, ktorý bol zameraný na podporu zdravého životného štýlu, v podobe zdravých potravín, pohybových aktivít a prednáške o ekologických problémoch dnešnej doby.  Zodpovedné: Mgr. Monika Zemková, Mgr. Naďa Mruškovičová. 

      • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. 

       Prijímacia skúška sa bude konať dňa 19. júna 2018.