• Novinky

     • Najlepší z mládeže za rok 2018
      • Najlepší z mládeže za rok 2018

      • Študent 3. AG triedy Ivan Mesík bol v uplynulých dňoch vyhlásený za najlepšieho hráča za mládež v klube FC Spartak Trnava za rok 2018.  

       Ivan, gratulujeme a ďakujeme!

     • Úspech v oblasti prírodovednej gramotnosti
      • Úspech v oblasti prírodovednej gramotnosti

      • AGY sa zapojilo do testovania v oblasti prírodovednej gramotnosti. Zo 120 gymnázií, z 2 300 študentov náš študent 4. AG triedy Filip Baran dosiahol v riešení úloh takmer 94 percent a zaradil sa tak k najlepším riešiteľom. 

       Filip, gratulujeme a ďakujeme!

     • Popolcová streda
      • Popolcová streda

      • Dňa 06. marca 2019, na Popolcová stredu, sme sa všetci zúčastnili slávnostnej sv. omše v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Spoločne sme vstúpili do pôstneho obdobia, pre ktoré, ako sme sa v homílii dozvedeli, je dôležitý pôst, modlitba a almužna. Sv. omšu celebroval riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a duchovný školy vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský. 

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Milí žiaci, vážení rodičia výchovní poradcovia srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 04. februára 2019 (pondelok) v čase od 8:00 - 13:00 hod. 

       Tešíme sa na Vás!

     • Duchovná obnova seniorov
      • Duchovná obnova seniorov

      • Riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M celebroval slávnostnú svätú omšu v priestoroch Kaplnky bl. Titusa Zemana pre členov Denného centra seniorov pri KJS v Trnave. Po svätej omši predseda denného centra Jozef Kramár vyzdvihol vo svojom príhovore dôležitosť spolupráce žiakov a seniorov a zároveň poukázal na odkaz života blahoslaveného Titusa Zemana.

     • Trojkráľové požehnanie školy
      • Trojkráľové požehnanie školy

      • Dňa 9. januára 2019 udelil vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M, riaditeľ AGY Trojkráľové požehnanie priestorov budovy školy. Nech nás jeho požehnanie sprevádza celý rok a nech "Kristus žehná tento dom."

     • Výročie smrti bl. Titusa Zemana
      • Výročie smrti bl. Titusa Zemana

      • 8. januára 2019 sme si pripomenuli 50. výročie smrti prvého blahoslaveného rímskokatolíckeho kňaza Titusa Zemana. Práve po ňom je pomenovaná školská kaplnka AGY, v ktorej v tento deň celebrovali sv. omšu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu a vdp. Phdr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA. LL.M, riaditeľ AGY. 

     • Vianočný pozdrav
      • Vianočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým svojim pedagógom, študentom a zamestnancom pokojné prežitie vianočných sviatkov  preniknuté Božou láskou, ktorá sa narodí.

      • Svätá omša a vianočný koncert

      • Pedagógovia a študenti AGY poďakovali spoločnou sv. omšou za pomoc a ochranu v končiacom kalendárnom roku. Sv. omšu celebrovali riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a duchovný AGY vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský. Po skončení sv. omše nasledoval vianočný koncert, na ktorom zaspievali Eliška Krchňáková, študentka 3. AG a spevácky zbor zo Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury v Trnave.

     • Vianočný koncert v ÚVTOS
      • Vianočný koncert v ÚVTOS

      • V uplynulých adventných dňoch sa dievčatám z AGY, v spolupráci so speváckym zborom Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury v Trnave, podarilo preniesť  za múry väznice v Hrčiarovciach nad Parou vianočnú atmosféru. Čaro Vianoc bolo cítiť z ich hry na hudobné nástroje, v speve a tanci. Zodpovedné: Mgr. Monika Zemková, Mgr. Miriam Karasová

       Ďakujeme!

     • Vianočná Viedeň
      • Vianočná Viedeň

      • 12. decembra sa študenti AGY zúcastnili exkurzie vo Viedni. Spoločne navštívili historickú časť mesta a nadýchali sa i viedenskej vianočnej atmosféry. Zodpovední: Mgr. Ľuboš Martinák, Mgr. Kamila Švecová.

     • ...a slovo bolo u Boha...
      • ...a slovo bolo u Boha...

      • 11. decembra 2018 nás reprezentovala v recitačnej súťaži "...a slovo bolo u Boha..." študentka 1. AG triedy Veronika Horníková. Zodpovedná: Mgr. Monika Zemková

       Ďakujeme!

     • Majstrovstvá trnavského okresu stredných škôl vo futsale
      • Majstrovstvá trnavského okresu stredných škôl vo futsale

      • 10. decembra 2018 sa naši študenti v zložení D. Orel (1. AG), J. Borčin, L. Scano (2. AG) a S. Gomola, T. Mihálik, I. Mesík, P. Novanský (3. AG) zúčastnili finálovej časti Majstrovstiev trnavského okresu stredných škôl vo futsale. Bez straty bodu si vybojovali 1. miesto a zároveň postup na Majstrovstvá trnavského kraja. Zodpovedný: Mgr. Daniel Čálik. 

       Blahoželáme, ďakujeme a držíme palce v ďalšom kole!

     • FC Spartak na AGY
      • FC Spartak na AGY

      • Dňa 7. decembra 2018 sa naši žiaci zúčastnili besedy so zástupcami futbalového klubu FC Spartak Trnava. Besedu otvoril PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M, riaditeľ školy a na zvedavé otázky našich žiakov odpovedali Erik Grendel, Andrej Kadlec, Matej Oravec a PR a Event manažér klubu Marek Ondrejka.

     • Mikuláš na škole
      • Mikuláš na škole

      • Dňa 6. decembra 2018 sme spolu prežívali deň zasvätený sv. Mikulášovi, ktorý pedagógom i študentom spríjemnil deň v podobe rozdávania rôznych drobných sladkostí.

       Ďakujeme!

     • Požehnanie adventného venca
      • Požehnanie adventného venca

      • Dňa 3. decembra 2018 sa žiaci AGY zúčastnili slávnostného požehnania adventného venca v školskej kaplne bl. Titusa Zemana. Požehnanie viedol riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan MBA, LL.M.

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Triedni profesori pozývajú rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční pre jednotlivé ročníky nasledovne:

       1. AG - 11. decembra 2018 (utorok) v čase od 14.00 - 16.30 hod. v kmeňovej triede 1. AG.

       2. AG - 12. decembra 2018 (streda) v čase od 15.30 - 17.00 hod. v kmeňovej triede 2. AG.

       3.AG - 11. decembra 2018 (utorok) so spoločným začiatkom o 16.00 hod. v kmeňovej triede 3. AG. Potom budú nasledovať individuálne konzultácie.

       4. AG - 11. decembra 2018 (utorok) v čase od 16.00 - 17.30 hod. v kmeňovej triede 4. AG.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Olympiáda ľudských práv
      • Olympiáda ľudských práv

      • V týchto dňoch prebehla na AGY Olympiáda ľudskych práv. Zúčastnili sa jej vybraní študenti všetkých ročníkov. V školskom kole zvíťazila Petra Palátová zo 4. AG a postupuje do krajského kola súťaže. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Lukáš Piňák.

       Gratulujeme a ďalej držíme palce!