• Novinky

     • ...a slovo bolo u Boha...
      • ...a slovo bolo u Boha...

      • 11. decembra 2018 nás reprezentovala v recitačnej súťaži "...a slovo bolo u Boha..." študentka 1. AG triedy Veronika Horníková. Zodpovedná: Mgr. Monika Zemková

       Ďakujeme!

     • Majstrovstvá trnavského okresu stredných škôl vo futsale
      • Majstrovstvá trnavského okresu stredných škôl vo futsale

      • 10. decembra 2018 sa naši študenti v zložení D. Orel (1. AG), J. Borčin, L. Scano (2. AG) a S. Gomola, T. Mihálik, I. Mesík, P. Novanský (3. AG) zúčastnili finálovej časti Majstrovstiev trnavského okresu stredných škôl vo futsale. Bez straty bodu si vybojovali 1. miesto a zároveň postup na Majstrovstvá trnavského kraja. Zodpovedný: Mgr. Daniel Čálik. 

       Blahoželáme, ďakujeme a držíme palce v ďalšom kole!

     • FC Spartak na AGY
      • FC Spartak na AGY

      • Dňa 7. decembra 2018 sa naši žiaci zúčastnili besedy so zástupcami futbalového klubu FC Spartak Trnava. Besedu otvoril PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M, riaditeľ školy a na zvedavé otázky našich žiakov odpovedali Erik Grendel, Andrej Kadlec, Matej Oravec a PR a Event manažér klubu Marek Ondrejka.

     • Mikuláš na škole
      • Mikuláš na škole

      • Dňa 6. decembra 2018 sme spolu prežívali deň zasvätený sv. Mikulášovi, ktorý pedagógom i študentom spríjemnil deň v podobe rozdávania rôznych drobných sladkostí.

       Ďakujeme!

     • Požehnanie adventného venca
      • Požehnanie adventného venca

      • Dňa 3. decembra 2018 sa žiaci AGY zúčastnili slávnostného požehnania adventného venca v školskej kaplne bl. Titusa Zemana. Požehnanie viedol riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan MBA, LL.M.

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Triedni profesori pozývajú rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční pre jednotlivé ročníky nasledovne:

       1. AG - 11. decembra 2018 (utorok) v čase od 14.00 - 16.30 hod. v kmeňovej triede 1. AG.

       2. AG - 12. decembra 2018 (streda) v čase od 15.30 - 17.00 hod. v kmeňovej triede 2. AG.

       3.AG - 11. decembra 2018 (utorok) so spoločným začiatkom o 16.00 hod. v kmeňovej triede 3. AG. Potom budú nasledovať individuálne konzultácie.

       4. AG - 11. decembra 2018 (utorok) v čase od 16.00 - 17.30 hod. v kmeňovej triede 4. AG.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Olympiáda ľudských práv
      • Olympiáda ľudských práv

      • V týchto dňoch prebehla na AGY Olympiáda ľudskych práv. Zúčastnili sa jej vybraní študenti všetkých ročníkov. V školskom kole zvíťazila Petra Palátová zo 4. AG a postupuje do krajského kola súťaže. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Lukáš Piňák.

       Gratulujeme a ďalej držíme palce!

     • Stužková za múrmi väznice
      • Stužková za múrmi väznice

      • Dňa 29. novembra 2018 sa uskutočnila Stužková slávnosť triedy 4. BG v elokovanom pracovisku AGY v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup spolu s riaditeľom AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľubošom Hašanom, MBA. LL.M. Pokračovala oficiálnou časťou za pritomnosti hostí z Ministerstva školstva SR, Okresného úradu v Trnave, rodinných príslušnikov a mnohých iných.

       Maturanti,  nech sú pre Vás zelené stužky ozajstným symbolom nádeje!

     • Olympiáda anglického jazyka
      • Olympiáda anglického jazyka

      • Vybraní študenti AGY sa zapojili do Olympiády anglického jazyka. V dvoch kategóriách sa na 1. mieste umiestnili Denis Krajčovič z 2. AG a Sofia Bachratá zo 4. AG a postupujú do ďalšieho kola. Zodpovední: Mgr. Ľuboš Martinák, Mgr. Kamila Švecová

        

     • Prednáška o AIDS
      • Prednáška o AIDS

      • Dňa 28.novembra 2018 sa študenti AGY zúčastnili prednášky týkajúcej sa problematiky ochorenia AIDS. Dozvedeli sa veľa poučných informácii, no predovšetkým o prevencii tohto ochorenia. 

     • Trnavská Novéna
      • Trnavská Novéna

      • V rámci prebiehajúcej Trnavskej Novény sa pedagógovia a študenti AGY zúčastnili sv. omše a spoločne tak poďakovali trnavskej Panne Márii za pomoc a ochranu. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan MBA, LL.M, riaditeľ školy. 

      • Deň otvorených dverí

      • Milí žiaci, vážení rodičia, výchovní poradcovia, široká verejnosť, 

       srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 22. novembra 2018 (štvrtok) v čase od 8:00 hod. - 17:00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • 16. novembra si naši tretiaci pripravili zábavný program pre prvákov. Rôznymi úlohami, hrami, tancom a spevom preverili ich schopnosti a zručnosti. V závere programu im venovali medovníkový štvorlístok ako symbol štúdia na AGY, štastia a prijatia do AGY kolektívu.

       Prváci, vitajte medzi nami! Tešíme sa, že ste našou súčasťou! 

     • Futbalový turnaj
      • Futbalový turnaj

      • 8. novembra 2018 naši chlapci z 2. AG - L. Csano, J. Borčin a chlapci z 3. AG - M. Fridrich, S. Gomola, I. Mesík,  T. Mihálik a P. Novanský odohrali futbalový turnaj, v ktorom zvíťazili a umiestnili sa na 1. mieste  a postúpili do finálovej časti Majstrovstiev okresu stredných škôl. Zodpovedný: Mgr. Daniel Čálik.

       Gratulujeme, ďakujeme a držíme palce!!!

     • Ecofilm festival
      • Ecofilm festival

      • "Nebuď labuť a ži v rytme prírody!", znelo heslo filmového festivalu, ktorého sa zúčastnili študenti 1. a 3. ročníka AGY. Krátkymi filmami sme sa opäť utvrdili v tom, ako veľmi je dôležité chrániť si prírodu a žiť v jej rytme. Zodpovedné: RNDr. Jana Gregušová, Mgr. Monika Zemková.

     • Vedecké centrum VIDA
      • Vedecké centrum VIDA

      • Dňa 18. októbra 2018 študenti 1. AG triedy navštívili vedecké centrum VIDA v Brne. Mali tak možnosť nielen vidieť, ale aj vyskúšať si 150 interaktívnych exponátov, vďaka ktorým môžu lepšie porozumieť svetu. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Dnes sme sa na AGY spojili v modlitbe v rámci projektu Milión detí sa modlí ruženec. Spoločne sme takto prosili Pána o pomoc tam, kde je potrebná. 

     • Stužková slávnosť 4. AG
      • Stužková slávnosť 4. AG

      • Dňa 12. októbra 2018 sa uskutočnila stužková slávnosť triedy 4. AG. Slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup a vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M, riaditeľ školy. Po jej skončení si maturanti prevzali maturitné stužky a spoločne s pozvanými hosťami, pedagógmi a rodičmi strávili príjemné chvíle.