• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
    • Email školy
    • riaditel@agy.sk
    • Telefón
    • 0918/ 738 700 - sekretariát školy

     0917/ 344 201 - zástupca riaditeľa

     0918/ 740 376 - informátor školy

     0918/ 740 220 - výdajná školská jedáleň
    • Adresa školy
    • Jána Hollého 9
     917 01 Trnava

     Slovakia
    • IČO
    • 36094625