• Laboratórne cvičenia

       V mesiaci január sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka postupne zúčastnili blokovej výučby laboratórnych cvičení z chémie, kde mali možnosť jeden celý deň stráviť v našom školskom laboratóriu bl. Titusa Zemana. Sami si tak mohli vyskúšať práce, ktoré doteraz poznali len teoreticky a nebolo možné ich zrealizovať počas bežných hodín chémie. Veď ako sa hovorí: "Lepšie raz zažiť, ako sto krát počuť"

      • Stužková slávnosť 4.AG

       Dňa 15. októbra 2022 sa uskutočnila stužková slávnosť triedy 4. AG. Slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebroval generálny vikár a riaditeľ arcibiskupského úradu Vsdp. Mons. ThLic. Peter Šimko, kanonik, assessor a vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M. Po jej skončení si maturanti prevzali maturitné stužky a spoločne s pozvanými hosťami, pedagógmi a rodičmi strávili príjemné chvíle.

      • DofE - zaujímavá ponuka pre Vaše dieťa

       Sme hrdí na to, že aj naša škola sa stala súčasťou medzinárodnej siete škôl, ktorá ponúka študentom výnimočnú príležitosť rozvíjať sa a plniť si svoje ciele a sny.

       Rozvojový program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) funguje vo vyše 130 krajinách.

       Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať niekoľko mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu.

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Nedeľa 2. 4. 2023
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje