• Kvalitné vzdelanie pre všetkých

   Moderná, inovatívna, tradičná a otvorená škola
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Biela pastelka
    • Biela pastelka
    • 18. 9. 2019
    • Dňa 20. septembra 2019 sa študenti i pedagógovia zapoja do zbierky Biela pastelka, ktorá podporuje nevidiacich. Svojou aktívnou účasťou pomôžeme tým, ktorí nás potrebujú. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

    • Čítať viac
   • Týždeň koordinátorstva
    • Týždeň koordinátorstva
    • 18. 9. 2019
    • V prvom vyučovacom týždni si študenti AGY pod vedením koordinátorov AGY upevnili a rozšírili vedomosti z oblastí výchovy k ľudským právam, manželstvu a rodičovstvu, enviromentálnej výchove, zdravom životnom štýle, informatizácie, čitateľskej gramotnosti a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. Zodpovední: koordinátori jednotlivých oblastí.

    • Čítať viac
   • Te deum
    • Te deum
    • 18. 9. 2019
    • Školský rok 2019/2020 sme začali slávením spoločnej sv. omše v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD. MBA, LL.M, riaditeľ školy spolu s duchovým školy vdp. Mgr. Stanislavom Lieskovským a vdp. PhDr. Petrom Mikulom, PhD. MBA, LL.M. Nech sú slová z homílie povzbudením pre nás všetkých počas celého školského roka.

    • Čítať viac
    • Otvorenie školského roka 2019/2020
    • 27. 8. 2019
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa začne v pondelok 02. septembra 2019 o 8.00 hod. v kmeňových triedach AGY. Potom bude nasledovať slávnostná sv. omša, na ktorú sa študenti presunú spolu s triednymi učiteľmi.

     Tešíme sa na Vás!

    • Čítať viac
   • Prázdninové prianie
    • Prázdninové prianie
    • 30. 6. 2019
    • Milí zamestnanci, študenti

     prajeme Vám všetkých príjemné prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa energie a sily do ďalšieho školského roka!

    • Čítať viac
   • Teambuilding
    • Teambuilding
    • 30. 6. 2019
    • Dňa 27. júna 2019 sme strávili spoločné chvíle príjemným posedením. Rozvinuli sme takouto formou vzájomné vzťahy.

    • Čítať viac
  • Aká je naša škola?

     • Moderná
     • uplatňujeme moderné metódy a formy vyučovania
     • Inovatívna
     • formujeme u žiakov správne hodnoty pre život
     • Tradičná
     • Staviame na kresťanských hodnotách
     • Otvorená
     • Pre žiakov so špeciálnymi vychovno-vzdelavacími potrebami