• Kvalitné vzdelanie pre všetkých

   Moderná, inovatívna, tradičná a otvorená škola
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Rodičovské združenie
    • Rodičovské združenie
    • 11. 11. 2019
    • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov všetkých ročníkov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 formou konzultácií v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov.

     Účasť všetkých rodičov je nutná!

    • Čítať viac
   • Kúsok tepla
    • Kúsok tepla
    • 10. 11. 2019
    • V dňoch od 11. - 15. novembra 2019 sa na AGY uskutoční zbierka zimnej obuvi a ponožiek v rámci celotrnavského dobrovoľníckeho projektu s názvom Kúsok tepla. Zapojiť sa môžete prinesením zimnej obuvi alebo ponožiek v dobrom stave do vestibulu našej školy.

     Vopred vám všetkým ďakujeme, aj v mene núdznych ľudí, ktorým takýmto spôsobom veľmi konkrétne pomôžeme!

    • Čítať viac
   • Kurz prvej pomoci 33
    • Kurz prvej pomoci 33
    • 5. 11. 2019
    • Vybraní študenti AGY sa zúčastnili 33 hodinového kurzu prvej pomoci. Získali tak nielen teoretické vedomostia, ale aj praktické zručnosti spojené s modelačnými cvičeniami.

    • Čítať viac
   • Európska demokratická kultúra
    • Európska demokratická kultúra
    • 4. 11. 2019
    • Dňa 11. novembra sa vybraní študenti AGY zúčastnia Vedeckej čajovne organizovanej Helsinským výborom pre ľudské práva. Predmetom diskusie bude téma Európska demokratická kultúra. Zodpovedný: Mgr. Lukáš Piňák.

    • Čítať viac
   • Imatrikulácie
    • Imatrikulácie
    • 4. 11. 2019
    • Dňa 04. novembra 2019 boli prváci slávnostne imatrikulovaní. Prostredníctvom úloh, spevu a tanca v ľudovom tóne sa tak stali plnohodnotnými členmi AGY rodiny.

     Prváci, vitajte medzi nami!

    • Čítať viac
    • Deň otvorených dverí
    • 7. 10. 2019
    • Srdečne pozývame záujemcov o štúdium na AGY na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 28. októbra 2019 (pondelok) v čase od 9. 00 - 14. 00 hod.

     V tento deň bude AGY otvorené aj pre širokú verejnosť v čase o 15.00 - 17. 00 hod.

     Tešíme sa na Vás!

    • Čítať viac
  • Aká je naša škola?

     • Moderná
     • uplatňujeme moderné metódy a formy vyučovania
     • Inovatívna
     • formujeme u žiakov správne hodnoty pre život
     • Tradičná
     • Staviame na kresťanských hodnotách
     • Otvorená
     • Pre žiakov so špeciálnymi vychovno-vzdelavacími potrebami