• Kvalitné vzdelanie pre všetkých

   Moderná, inovatívna, tradičná a otvorená škola
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Deň otvorených dverí
    • 7. 10. 2019
    • Srdečne pozývame záujemcov o štúdium na AGY na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 28. októbra 2019 (pondelok) v čase od 9. 00 - 14. 00 hod.

     V tento deň bude AGY otvorené aj pre širokú verejnosť v čase o 15.00 - 17. 00 hod.

     Tešíme sa na Vás!

    • Čítať viac
   • Adaptačný kurz
    • Adaptačný kurz
    • 7. 10. 2019
    • Dňa 02.-03. októbra 2019 študenti 1. AG triedy absolvovali adaptačný kurz zameraný na zlepšenie adaptácie v novom prostredí, spoznanie sa navzájom, vytvorenie priaznivej triednej klímy. Zodpovedná PhDr. Eva Hirnerová.

    • Čítať viac
   • Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul
    • Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul
    • 30. 9. 2019
    • Dňa 30. septembra 2019, sa pri príležitosti putovania relikvií sv. Vincenta de Paul, študenti a pedagógovia AGY zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

     Pokračujme spoločne v začatom diele sv. Vincenta de Paul, lebo milosrdná láska získava svet!

    • Čítať viac
   • Biela pastelka
    • Biela pastelka
    • 18. 9. 2019
    • Dňa 20. septembra 2019 sa študenti i pedagógovia zapoja do zbierky Biela pastelka, ktorá podporuje nevidiacich. Svojou aktívnou účasťou pomôžeme tým, ktorí nás potrebujú. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

    • Čítať viac
   • Týždeň koordinátorstva
    • Týždeň koordinátorstva
    • 18. 9. 2019
    • V prvom vyučovacom týždni si študenti AGY pod vedením koordinátorov AGY upevnili a rozšírili vedomosti z oblastí výchovy k ľudským právam, manželstvu a rodičovstvu, enviromentálnej výchove, zdravom životnom štýle, informatizácie, čitateľskej gramotnosti a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. Zodpovední: koordinátori jednotlivých oblastí.

    • Čítať viac
   • Veni Sancte
    • Veni Sancte
    • 18. 9. 2019
    • Školský rok 2019/2020 sme začali slávením spoločnej sv. omše v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD. MBA, LL.M, riaditeľ školy spolu s duchovým školy vdp. Mgr. Stanislavom Lieskovským a vdp. PhDr. Petrom Mikulom, PhD. MBA, LL.M. Nech sú slová z homílie povzbudením pre nás všetkých počas celého školského roka.

    • Čítať viac
  • Aká je naša škola?

     • Moderná
     • uplatňujeme moderné metódy a formy vyučovania
     • Inovatívna
     • formujeme u žiakov správne hodnoty pre život
     • Tradičná
     • Staviame na kresťanských hodnotách
     • Otvorená
     • Pre žiakov so špeciálnymi vychovno-vzdelavacími potrebami