Navigácia

Počet návštev: 1447204

Motto školy

Byť svetlom sveta a soľou zeme

Utorok 22. 5. 2018

Kalendár

„Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť, predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná náležitým spôsobom.“

sv. otec František

 

Novinky

 • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium.

  Prijímacia skúška sa bude konať dňa 19. júna 2018. Prihlášky na štúdium je potrebné zaslať do 8. júna 2018.

 • Triedni učitelia študentov všetkých ročníkov pozývajú rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 02. mája 2018 (streda) v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov. Stretnutia budú prebiehať individuálnou formou, triedy 1. AG a 2. AG v čase od 15:00 - 17:00 hod., trieda 4. AG v čase od 14:30 - 16:30 hod. Trieda 3. AG bude mať spoločný začiatok o 16:00 hod. a potom budú nasledovať individuálne konzultácie.

  Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

 • AGY sa zapojilo do súťaže Buzalkova Trnava. Žiaci mali možnosť zapojiť sa literárne, výtvarne a formou IKT prezentácie do témy "Vystúp z davu s Titusom". Študenti nášho elokovaného pracoviska sa v sekcii literárnych prác umiestnili na popredných priečkach - 1. miesto získal J. B. z triedy 2.BG, na 3. mieste sa umiestnil Ľ. H. z 2. BG. Rovnako tak vo výtvarných prácach, 2. miesto získal F. H. z 2. BG triedy. Porota udelila aj mimoriadnu cenu za spracovanie témy. Toto ocenenie získal tiež študent elokovaného pracoviska a to T. O. z triedy 2. BG.

 • Dňa 19. apríla 2018 k nám prišli reholníčky a reholníci, ktorí vydali svedectvo o svojom povolaní, keď povedali Bohu "áno".

  Ďakujeme za vašu prítomnosť medzi nami!

 • Dňa 13. apríla 2018 sa pedagógovia a študenti AGY aktívne zapojili do charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine. Podporili tak tých, ktorí našu pomoc potrebujú.

  Ďakujeme!

 • V týždni od 15. - 20. apríla sa pedagógovia a študenti AGY zúčastňujú poznávacieho výletu po Taliansku. Navštívia napr. Neapol, Rím - navštívia sv. Otca, Pompeje a mnoho ďalších zaujímavých miest. Spoločne si tak rozširujú vedomosti z rôznych oblastí a na vlastné oči vidia "kus sveta".

  Prajeme Vám príjemne strávené spoločné chvíle a šťastný návrat domov!

 • V uplynulých dňoch sa v priestoroch AGY uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Študenti našej školy získali krásne druhé miesto. Srdečne im blahoželáme. Zodpovedná osoba: PhDr. Marcela Lančaričová.

  Ďakujeme súťažiacim za ich účasť!

 • Dňa 12. apríla 2018 sa študenti 3. AG a 4. AG zúčastnili exkurzie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Mali tak možnosť vidieť ako funguje realizácia trestného práva v praxi, exkurzia mala zároveň aj preventívny charakter. Zodpovedná: Mgr. Monika Zemková.

  Ďakujeme ÚVTOS za túto príležitosť!

 • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom a študentom milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech radosť a láska zmŕtvychvstalého Ježiša Krista prebýva medzi nami.

 • "Ježiš nám svojou Krížovou cestou daroval veľký dar: zjavil nám, že Boh je nekonečná láska, je milosrdenstvo a nesie celú ťažobu našich hriechov, aby sme my mohli vstať, zmieriť sa a nájsť pokoj." Benedikt XVI.

  Dňa 28. marca 2018 sa uskutočnila pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii. Pobožnosti sa zúčastnili žiaci a zamestnanci našej školy.

 • Vedenie AGY a celý pedagogický zbor prajú našim maturantom úspešné zvládnutie písomných maturitných skúšok. Zachovajte čistú myseľ a chladnú hlavu. Verte vo vlastné schopnosti a v pomoc Ducha svätého. ☺

 • Srdečne pozývame širokú verejnosť aj bývalých absolventov dňa 27. 02. 2018 (utorok) v čase od 15.00 do 17.00 hod. na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ budovy bývalého aj súčasného gymnázia na ulici Jána Hollého 9 v Trnave, kde v súčasnosti pôsobí Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury.

  Tešíme sa na Vás!

 • V prvý deň spomienky na bl. Titusa Zemana celebroval v našej školskej kaplnke, zasvätenej tomuto blahoslavenému, sv. omšu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. K sláveniu sa pripojili aj vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy a duchovný školy vdp. PhDr. Peter Mikula.

 • Dňa 10. januára 2018 sa vykonalo Trojkráľové požehnanie našej budovy. Priestory požehnal vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy spolu s duchovným školy vdp. PhDr. Petrom Mikulom. Ďakujeme, lebo vieme, že bez Božieho požehnania márne naše namáhania.

 • Študent 3. ročníka Martin Jablonický sa zúčastnil šachového turnaja v Národnej rade Slovenskej republiky. Vo vysokej konkurencii obsadil vynikajúce 1. miesto, cenu pre víťaza mu odovzdal predseda NR SR Andrej Danko a ruský šachový veľmajster Anatolij. J. Karpov.

  Martin, gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Novinky

Kontakt

 • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • 0918/ 738 700 - sekretariát školy
  0917/ 344 201 - zástupkyňa riaditeľa
  0918/ 740 376 - informátor školy
  0918/ 740 220 - výdajná školská jedáleň

Fotogaléria