• Kvalitné vzdelanie pre všetkých

   Moderná, inovatívna, tradičná a otvorená škola
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Otvorenie školského roka 2019/2020
    • 27. 8. 2019
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa začne v pondelok 02. septembra 2019 o 8.00 hod. v kmeňových triedach AGY. Potom bude nasledovať slávnostná sv. omša, na ktorú sa študenti presunú spolu s triednymi učiteľmi.

     Tešíme sa na Vás!

    • Čítať viac
   • Prázdninové prianie
    • Prázdninové prianie
    • 30. 6. 2019
    • Milí zamestnanci, študenti

     prajeme Vám všetkých príjemné prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa energie a sily do ďalšieho školského roka!

    • Čítať viac
   • Teambuilding
    • Teambuilding
    • 30. 6. 2019
    • Dňa 27. júna 2019 sme strávili spoločné chvíle príjemným posedením. Rozvinuli sme takouto formou vzájomné vzťahy.

    • Čítať viac
   • Zbierka pre ľudí bez domova
    • Zbierka pre ľudí bez domova
    • 30. 6. 2019
    • Počas pôstneho obdobia žiaci našej školy reagovali na výzvu riaditeľa školy PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, PhD., MBA, LL.M a zapojili sa do zbierky konzervovaného jedla určeného pre bezdomovcov, o ktorých sa stará Spoločnosť Misionárok Lásky v Petržalke. Podarilo sa nám vyzbierať 19,5 kg cestovín, 5 kg ryže, 84 kusov konzeriev, 22 sáčkových polievok, rôzne cereálie, strukoviny, cukor a cukrovinky. Vyzbierané potraviny Sestrám Matky Terezy odovzdal PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M.

    • Čítať viac
   • Koncoročný výlet 2. AG
    • Koncoročný výlet 2. AG
    • 30. 6. 2019
    • Druháci absolvovali spoločný koncoročný výlet v prostredí Vysokých Tatier. Zodpovedný: Mgr. Lukáš Piňák.

    • Čítať viac
   • Koncoročný výlet 1. AG
    • Koncoročný výlet 1. AG
    • 30. 6. 2019
    • Trieda 1. AG si posledné školské dni užila na spoločnom výlete v Tatrách. Zodpovedná: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.

    • Čítať viac
  • Aká je naša škola?

     • Moderná
     • uplatňujeme moderné metódy a formy vyučovania
     • Inovatívna
     • formujeme u žiakov správne hodnoty pre život
     • Tradičná
     • Staviame na kresťanských hodnotách
     • Otvorená
     • Pre žiakov so špeciálnymi vychovno-vzdelavacími potrebami