• Novinky

      • Laboratórne cvičenia

      • V mesiaci január sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka postupne zúčastnili blokovej výučby laboratórnych cvičení z chémie, kde mali možnosť jeden celý deň stráviť v našom školskom laboratóriu bl. Titusa Zemana. Sami si tak mohli vyskúšať práce, ktoré doteraz poznali len teoreticky a nebolo možné ich zrealizovať počas bežných hodín chémie. Veď ako sa hovorí: "Lepšie raz zažiť, ako sto krát počuť"

      • Stužková slávnosť 4.AG

      • Dňa 15. októbra 2022 sa uskutočnila stužková slávnosť triedy 4. AG. Slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebroval generálny vikár a riaditeľ arcibiskupského úradu Vsdp. Mons. ThLic. Peter Šimko, kanonik, assessor a vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M. Po jej skončení si maturanti prevzali maturitné stužky a spoločne s pozvanými hosťami, pedagógmi a rodičmi strávili príjemné chvíle.  

      • Voľby do žiackej rady

      • Dnes sa na našej škole AGY uskutočnili voľby do Žiackej školskej rady. Zvoleným kandidátom gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu.

      • Ekotopfilm

      • 12. 10. 2022 sa naši žiaci zúčastnili Ekotopfilm festivalu v rámci, ktorého sa dozvedeli viac o súčasných problémoch životného prostredia a mohli diskutovať o aktuálnej energetickej kríze.

       https://www.ekotopfilm.sk/

      • DofE - zaujímavá ponuka pre Vaše dieťa

      • Sme hrdí na to, že aj naša škola sa stala súčasťou medzinárodnej siete škôl, ktorá  ponúka študentom výnimočnú príležitosť rozvíjať sa a plniť si svoje ciele a sny.

       Rozvojový program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) funguje vo vyše 130 krajinách.

        

       Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať niekoľko mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. 

        

       Program rozvíja pre život dôležité charakterové vlastnosti - vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútornú motiváciu. Pozitívny dopad programu vnímajú aj samotní rodičia. “Vidieť, ako sa mi dcéra mení pred očami, je nádherný pocit,” vraví mama jednej z účastníkov programu o skúsenosti jej dcéry s DofE. 

        

       Navyše, desiatky firiem na Slovensku zohľadňujú ocenenie DofE v rámci výberových procesov a posúdení žiadostí uchádzačov o zamestnanie. DofE tiež pomáha pri hlásení sa na slovenské a zahraničné univerzity a získavaní štipendií. 

        

        

        

       Pre viac informácií priamo kontaktujte pani učiteľky:

       Mgr. Katarína Jankovičová, Mgr. Alžbeta Haragová

      • Deň otvorených dverí

      • Milí žiaci, vážení rodičia a výchovní poradcovia, srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 25. októbra 2022 (utorok) v čase od 8.00 do 13.00.

       Tešíme sa na Vás!

      • Otvorenie šk. roka 2022/2023

      • Školský rok 2022/2023 sa začne 05.septembra 2022 slávnostnou svätou omšou, ktorá sa bude konať v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave o 9.30 hod. Žiaci sa stretnú s triednymi učiteľmi nasledovne:

       žiaci 1. ročníka sa stretnú o 9.00 na nádvorí Arcibiskupského gymnázia,

       ostatné ročníky sa stretnú s triednymi o 9.00 pred kostolom.

       V tento deň je potrebné priniesť tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré je možne si stiahnuť nižšie.

      • Erasmus +

      • Naši žiaci sa spolu s pedagógmi v tomto školskom roku (2021/2022) zúčastnili troch krátkodobých zahraničných pobytov zameraných na riešenie ekologických problémov a klimatickej krízy. V októbri 2021 navštívili Lotyšsko, v marci 2022 sa stretli s partnermi projektu v španielskom meste Bilbao a v máji 2022 zavítali do nemeckého Paderbornu.

       Už teraz sa tešíme na to, čo nás čaká v ďalšom školskom roku. Chystáme sa do Fínska, kde nás čakajú diskusie o obnoviteľných zdrojoch energie. 

      • Mladý záchranár Trnavskej župy

      • Päťčlenný tím z našej školy sa 22. 06. 2022 zúčastnil výnimočnej súťaže „Mladý záchranár Trnavskej župy“.

       Napriek silnej konkurencii sa Peťovi Š. (III. AG), Tomášovi D. (III. AG),  Tomášovi K. (II. AG),  Agátke A. (II. AG), a Vendelínovi S. (II. AG) podarilo získať nádherné 1. miesto.

       Srdečne blahoželáme!

      • Súťaž "Čo potom...?"

      • Vyhodnotenie 3. ročníka literárnej súťaže "Čo potom, keď (ne)zvládneme klimatickú krízu?", ktorú vyhlasuje Študentský parlament mesta Senica,  sa uskutočnilo 21. júna 2022  v Senici.

       Naši žiaci so svojimi prácami získali výborné  výsledky: 1. miesto obsadila Eliška I. (III. AG), 2. miesto - Filip V. (III. AG), 3. miesto - B. K. (III. BG), aktívna účasť - Vanesa B. (I.AG). Osobitné ocenenie  -  Cenu novinára Jakuba Fila - získali  Eliška a Filip.

       Okrem vyhlásenia výsledkov sme sa zúčastnili aj besedy s novinárom Jakubom Filom, ktorý pôsobí ako zástupca šéfredaktorky denníka SME. V príjemnej  atmosfére s kultúrnym programom nám členovia odbornej poroty poskytli cenné rady a povzbudenie do ďalšej literárnej tvorby.

       Srdečne blahoželáme! 

      • Preukaz ISIC/EURO<26

      • Milí študenti!

       Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj preukaz ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť si jeho platnosť.

       Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10€. Úhradu urobte priamo na našej škole a to v kancelárii ekonómky č.d.323. Pokiaľ tak spravíte ešte tento týždeň, už budúci týždeň si ju môžete vyzdvihnúť v škole.

       V prípade, že si známku objednáte neskôr, cez e-shop https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ , známka vám bude doručená domov s kuriérskym doplatkom 3€

      • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet

      • Riaditeľka Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave vyhlasuje prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium.

       Prihlášky na prijímacie skúšky možno zaslať do 13.06.2022. 

       Termín prijímacích skúšok je 21.06.2022.

      • Stravovanie

      • Dňa 25.2.2022 sa z technických príčin v školskej jedálni nevydáva strava. Žiaci končia 4.vyučovacou hodinou.

      • Erasmus+ súťaž rozprávok vyhráva Slovensko!

      • Ďakujeme našej žiačke Tamare (II.AG) za vynikajúcu reprezentáciu školy v súťaži o najlepšiu rozprávku s posolstvom ochrany životného prostredia v rámci projektu Erasmus+, do ktorého sú zapojené spolu s našou školou aj školy z Nemecka, Belgicka, Španielska, Fínska a Lotyšska.

       Po spoločnom medzinárodnom hlasovaní zvíťazila rozprávka zo Slovenska pod názvom „Národ predstavivosti“ (Nation of Imagination), ktorej autorkou je naša víťazka. Na druhom mieste sa umiestnila rozprávka Tri prasiatka (Three Little Pigs) zo Španielska a na treťom mieste rozprávka Janko a Marienka (Hanzel and Gretel) z Nemecka.

       Tešíme sa z víťazstva a výherkyni blahoželáme!!! Všetkým, ktorí sa zúčastnili na tvorbe rozprávok a hlasovaní v projekte ďakujeme.

      • Návšteva knižnice

      • V rámci našich školských aktivít sme sa s prvákmi a tretiakmi zúčastnili návštevy knižnice Jurana Fándlyho v Trnave. V rámci prezentácie sme sa dozvedeli o histórii knižnice, získavaní a spracovaní informácií, o osobnosti kňaza a spisovateľa J. Fándlyho alebo o možnostiach vypožičania rôznych kníh z miestnej knižnice.