• Konzultačné hodiny

    • MENO

     DEŇ

     ČAS

      PhDr. Marcela Lančaričová, PhD., riaditeľka školy

     streda

     8:30 – 9:30

      PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M,   zástupca  riaditeľky školy

     streda

     10:45 – 12:00

       Mgr. Daniel Čálik 

     pondelok

     11.30 - 12.15

      Mgr. Jana Gregušová

     utorok

     11:00 – 11:45

      RNDr. Jana Gregušová

     utorok

     9:00 – 9:30

     Mgr. Alžbeta Haragová

     streda

     10:40 – 11:25

      Mgr. Katarína Jankovičová

     streda

     8:50 – 09:30

      Mgr. Miriam Karasová

     pondelok

     8:00 – 8:45

      Lucia Lackovičová

     piatok

     12.00 - 13:30

      Mgr. Ľuboš Martinák

     utorok

     10:30 –11:30

      PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M

     pondelok

     14:20 – 15:00

      PaedDr. Andrea Mrkvová

     streda

     12:30 – 13:30

      Mgr. Lukáš Piňák

     utorok

     9:45 – 10:30

      Mgr. Mária Proksová

     streda

     08:00 – 10:30

      Mgr. Monika Zemková

     utorok

     9:50 – 10:30

     Jana Šestáková, DiS.

     štvrtok

     13:00 – 13:45