• Konzultačné hodiny

    • MENO

     DEŇ

     ČAS

      PhDr. Marcela Lančaričová, PhD., riaditeľka školy

     streda

     8:15 – 9:30

      PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M,   zástupca  školy

     streda

     10:45 – 12:20

      Mgr. Lenka Brestovanská

     štvrtok

     11:35 – 12:20

      Mgr. Daniel Čálik

     pondelok

     11:30 – 12:15

      RNDr. Jana Gregušová

     utorok

     8:50 – 9:30

     Mgr. Alžbeta Haragová

     utorok

     8:00 – 8:40

      Mgr. Katarína Jankovičová

     streda

     9:45 – 10:30

      Mgr. Miriam Karasová

     utorok

     8:00 – 8:45

      Mgr. Jana Madrová

     pondelok

     10:45 – 11:30

      Mgr. Ľuboš Martinák

     streda

     8:00 – 8:45

      PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M

     pondelok

     10:40 – 11:25

      Mgr. Naďa Mruškovičová

     streda

     9:45 – 10:30

      Mgr. Lukáš Piňák

     streda

     9:00 – 9:45

      PhDr. Patrícia Rogulski, PhD.

     pondelok

     13:00 – 13:45

      Mgr. Daniela Vašková - sr. Regina

     pondelok

     8:00 – 8:45

     Jana Šestáková, DiS.

     pondelok

     8:00 – 8:45