• Prehlaď opatrení

    • Prehlaď opatrení školského semaforu 2021/2022

    • “DOMÁCE SAMOTESTOVANIE“

      

     Každý žiak, ktorého rodič prejavil záujem o Ag samotesty, je povinný ich použitie hlásiť škole. Preto vás prosíme o zasielanie potvrdenia cez EduPage: Domáci AG test - Oznámenie o použití.

     V prípade pozitívneho výsledku Ag samostestu je potrebné postupovať nasledovne:

     1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

     2. Rodič telefonicky MUSÍ kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup. Všeobecný lekár pre deti a dorast v prípade potreby stanoví nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

     3. Rodič BEZODKLADNE oznámi škole (najlepšie telefonicky), že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.


     “IZOLÁCIA“

     Izolácia je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na to určenom.

     Izolácia trvá po dobu 5 dní od :

     - dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo

     - objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

     Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

                    Príznaky ochorenia COVID-19

     - akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá

     tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,

     - najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,

     - bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,

     - zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie,

     farebné zmeny končekov prstov.

      

     "PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH“ - KARANTÉNA

     Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Po ukončení karantény odporúčame mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty RESPIRÁTOROM FFP2.

     Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.