• Novinky

     • Školské majstrovstvá Trnavského okresu vo futsále SŠ
      • Školské majstrovstvá Trnavského okresu vo futsále SŠ

      • Dňa 9.1.2020 sa naši študenti zúčastnili súťaže Školské majstrovstvá Trnavského okresu vo futsále stredných škôl. Vo finálovej časti spomedzi 4 zúčastnených škôl získali 1.miesto a postúpili na Majstrovstvá Trnavského kraja, ktoré sa budú konať 4.3.2020.

       Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Držíme palce v ďalších zápasoch.

     • Osadenie defibrilátora
      • Osadenie defibrilátora

      • Dňa 9.1.2020 bol na recpecii školy osadený prístroj Zoll Defibrilátor bifázický AED. Do prevádzky ho slávnostne uviedli vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu, Mgr. Jozef Viskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja a MUDr. Viliam Dobiáš, prezident Slovenského červeného kríža. Riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M vo svojom príhovore poukázal na potrebu a význam prístroja poukázal. Naši žiaci si mohli prakticky vyskúšať prácu s defibrilátorom a všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pod vedením PhDr. Angelika Dudžáková, PhD., MPH.

     • Vianočný pozdrav
      • Vianočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým svojim pedagógom, študentom a zamestnancom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

     • Svätá omša a vianočný koncert
      • Svätá omša a vianočný koncert

      • Pedagógovia a študenti AGY poďakovali spoločnou sv. omšou za pomoc a ochranu v končiacom kalendárnom roku. Sv. omšu celebrovali: riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ AGY PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M, PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M a duchovný AGY vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský. Po skončení sv. omše nasledoval vianočný koncert, na ktorom zaspievali Eliška Krchňáková a Lenka Kimmerlingová, študentky 4.AG, a spevácky zbor SOŠ pedagogickej a AGY.

     • Vianočný koncert v ÚVTOS
      • Vianočný koncert v ÚVTOS

      • V uplynulých adventných dňoch sa študentkám a študentom z AGY, v spolupráci so speváckym zborom SOŠ pedagogickej bl. Laury, podarilo preniesť  za múry väznice v Hrnčiarovciach nad Parnou vianočnú atmosféru. Čaro Vianoc bolo cítiť z ich hry na hudobné nástroje, v speve a v tanci. Zodpovedná Mgr. Miriam Karasová

       Ďakujeme!

     • ...a Slovo bolo u Boha
      • ...a Slovo bolo u Boha

      • Dňa 12.12.2019 sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha, v ktorom naša študentka 2.AG Veronika Horníková obsadila 3.miesto v kategórii poézia.

                    Srdečne blahoželáme !

     • Ekotopfilm
      • Ekotopfilm

      • Dňa 28.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili festivalu Ekotopfilm, v rámci ktorého si pozreli tri krátke filmy a vypočuli si prednášku o životnom prostredí s dôrazom na aktuálnu tému ochrany planéty.

     • Vianočná Budapešť
      • Vianočná Budapešť

      • Dňa 11. decembra 2019 AGY organizuje exkurziu do Budapešti spojenú s prehliadkou mesta, pamiatok a vianočných trhov. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová. 

     • Olympiáda ľudských práv
      • Olympiáda ľudských práv

      • V týchto dňoch prebehla na AGY Olympiáda ľudskych práv. V školskom kole zvíťazil Samuel Jurkovič z 4.AG, na 2.mieste sa umiestnila Júlia Čížiková a na 3.mieste Sára Mišovičová.

                                          Gratulujeme !

     • Anglická olympiáda
      • Anglická olympiáda

      • Dňa 27.11.2019 na našej škole prebehlo školské kolo anglickej olympiády, v ktorej si študenti zmerali svoje vedomosti v dvoch kategóriách.

     • EXPERT geniality show
      • EXPERT geniality show

      • Dňa 28.11.2019 sa 21 žiakov zapojilo do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, v ktorej si otestovali svoje vedomosti v šiestich témach.

     • Vianočná Budapešť
      • Vianočná Budapešť

      • Dňa 11.12.2019 sa študenti AGY zúčastnili exkurzno-poznávacieho zájazdu do Budapešti. Spoločne navštívili historické centrum mesta, Baziliku svätého Štefana, Budínsky hrad a nadýchali sa i vianočnej atmosféry podvečer na trhoch. 

     • Svetový deň boja proti AIDS
      • Svetový deň boja proti AIDS

      • Dňa 1.decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Červeným oblečením alebo pripnutím červenej stužky sme vyjadrili solidaritu dňa 2.12.2019.

     • Kým kohút nezaspieva
      • Kým kohút nezaspieva

      • Dňa 5. decembra 2019 sa študenti 3. AG a 4. AG zúčastnia divadelného predstavenia spracovaného podľa literárnej predlohy Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva. Aj takouto formou si rozšíria svoje literárne vedomosti. Zodpovedná: Mgr. Miriam Karasová 

     • Trnavská Novéna
      • Trnavská Novéna

      • Počas trvania Trnavskej Novény sa pedagógovia a študenti AGY zúčastnili slávenia sv. omše. Túto celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD. MBA, LL.M, riaditeľ školy. Spoločne sme ďakovali a prosili zároveň o pomoc a ochranu trnavskú Pannu Máriu. 

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov všetkých ročníkov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 formou konzultácií v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov. 

       Účasť všetkých rodičov je nutná! 

     • Kúsok tepla
      • Kúsok tepla

      • V dňoch od 11. - 15. novembra 2019 sa na AGY uskutoční zbierka zimnej obuvi a ponožiek v rámci celotrnavského dobrovoľníckeho projektu s názvom Kúsok tepla. Zapojiť sa môžete prinesením zimnej obuvi alebo ponožiek v dobrom stave do vestibulu našej školy. 

       Vopred vám všetkým ďakujeme, aj v mene núdznych ľudí, ktorým takýmto spôsobom veľmi konkrétne pomôžeme!   

     • Kurz prvej pomoci 33
      • Kurz prvej pomoci 33

      • Vybraní študenti AGY sa zúčastnili 33 hodinového kurzu prvej pomoci. Získali tak nielen teoretické vedomostia, ale aj praktické zručnosti spojené s modelačnými cvičeniami.

        

        

     • Európska demokratická kultúra
      • Európska demokratická kultúra

      • Dňa 11. novembra sa vybraní študenti AGY zúčastnia Vedeckej čajovne organizovanej Helsinským výborom pre ľudské práva. Predmetom diskusie bude téma Európska demokratická kultúra. Zodpovedný: Mgr. Lukáš Piňák.