• Novinky

     • Rodičovské združenie 2. AG a 3. AG
      • Rodičovské združenie 2. AG a 3. AG

      • Triedne učiteľky študentov 2. AG a 3. AG pozývajú všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. 9. 2017 (utorok) v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňových triedach AGY na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

        

      • Účelové cvičenie

      • Študenti 1. AG a 2. AG začiatkom školského roka absolvovali účelové cvičenie, cieľom ktorého bolo napr. precvičiť si orientáciu v teréne alebo zopakovať si zásady prvej pomoci. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik a triedni učitelia Mgr. Lukáš Piňák a Mgr. Monika Zemková.

     • Začiatok nového školského roka
      • Začiatok nového školského roka

      • Nový školský rok 2017/2018 sa začne dňa 4. 9. 2017 (pondelok). Študenti sa stretnú o 8:30 hod. so svojimi triednymi profesormi pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Trnave, prvý školský deň bude pokračovať sv. omšou.

       Tešíme sa Vás!

     • Prázdniny
      • Prázdniny

      • Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné prázdniny.

       Tešíme sa na vás v nových priestoroch školy na Hollého ulici č.9 v Trnave.

      • Te Deum

      • Dnes sme spoločne sv. omšou ďakovali za uplynulý školský rok. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy, po jej skončení nasledovalo vyhodnotenie školského roka.

     • Duchovné cvičenia 3. AG
      • Duchovné cvičenia 3. AG

      • V uplynulých dňoch študenti tretieho ročníka absolvovali duchovné cvičenia v Melčiciach. Cvičenia počas troch dní viedol vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Prednášok a meditácií sa zúčastnila aj triedna profesorka tretiakov RNDr. Jana Gregušová. Budovali tak nielen svoje vzťahy, ale hlavne posilnili svoj vzťah k Bohu.

     • Výlet na Červený Kameň
      • Výlet na Červený Kameň

      • Študenti prvého a druhého ročníka sa spoločne vybrali na prehliadku hradu Červený Kameň. Prehliadka bola obohatená o expozíciu útrpného práva a zakončená spoločným piknikom. Zodpovedné: Mgr. Naďa Mruškovičová, Mgr. Monika Zemková.

     • Vysvätenie a primičná sv. omša nášho absolventa
      • Vysvätenie a primičná sv. omša nášho absolventa

      • Tešíme sa, že náš absolvent Lukáš Blažo prijal dňa 10.06.2017 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sviatosť kňazstva a vyprosujeme mu veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie v jeho kňazskej činnosti.

        

     • Belasý motýľ
      • Belasý motýľ

      • Pedagógovia a študenti AGY sa zapojili do zbierky na podporu ľúdí so svalovou dystrofiou. V mene tých, ktorý6m výťažok zo zbierky pomáha ďakujeme.

     • Komunitný deň na AGY
      • Komunitný deň na AGY

      • Pedagógovia a študenti AGY budovali spoločne svoj team počas komunitného dňa, v ktorom sme trávili čas grilovaním a pečením rôznych sladkostí. I takýmto spôsobom budujeme spoločné dobré vzťahy a zároveň sa učíme nové veci. wink

     • Buzalkova Trnava
      • Buzalkova Trnava

      • Študent 4. ročníka, elokovaného pracoviska AGY, M. V. sa umiestnil na 1. mieste v súťaži literárnych prác Buzalkovej Trnavy.  Vo svojom príspevku priniesol svoj pohľad na odkaz zjavení Fatimskej Panny Márie pre dnešnú generáciu.

       Gratulujeme a ďakujeme!

        

     • Dilongova Trstená
      • Dilongova Trstená

      • Študentka 3. ročníka Katarína Chovančáková sa zúčastnila celoštátnej súťaže v umeleckom prednese slovesnkej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Po svojom prednese sa umiestnila na 2. mieste. Zodpovedná Mgr. Miriam Karasová.

       Katka, gratulujeme a ďakujeme!

     • Týždeň výskumu na UCM
      • Týždeň výskumu na UCM

      • V uplynulom týždni sa študenti AGY, pod vdením doc. Ing. Viery Horváthovej, PhD., zúčastnili laboratórnych cvičení na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave. Svoje vedomosti tak mohli využiť a vidieť chemické zákonitosti v praxi.  

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
      • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      • Dňa 29. 05. 2017 si naši absolventi prevzali maturitné vysvedčenia. Tomuto aktu predchádzala slávnostná sv. omša, ktorú celebrovali riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Mgr. Ing. Ján Hallon, PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ AGY a duchovný školy PhDr. Peter Mikula. 

       Našim absolventom ďakujeme za ich prítomnosť medzi nami a z celého srdca im prajeme veľa úspechov v ďalšom živote!

      • Od septembra v nových priestoroch!!!

      • Od septembra 2017 sa AGY presťahuje do nových zrekonštruovaných priestorov na Hollého ulici v Trnave. Bližšie informácie zverejníme v auguste 2017.

       Tešíme sa Vás!

     • Prijímacie konanie
      • Prijímacie konanie

      • Riaditeľ AGY podľa § 66 ods. 7 zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka.

       Prijímacia skúška sa bude konať dňa 20. júna 2017. Prihlášky na štúdium možte posielať do 9. júna 2017.

      • Prerušenie vyučovania

      • Riaditeľ školy v súlade s § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.05.2017 (piatok) poskytuje žiakom z dôvodu odstraňovania havárie na vodovodnom potrubí riaditeľské voľno.

       Vyučovanie pokračuje 9.5.2017.

     • Rodičovské združenie 1. AG a 2. AG
      • Rodičovské združenie 1. AG a 2. AG

      • Dňa 27.4.2017 (štvrtok) sa uskutoční rodičovské združenie študentov prvého a druhého ročníka. Stretnutia budú prebiehať individuálnou formou konzultácie v čase od 14:00 - 17:00 hod. Účasť všetkých rodičov je nutná!