• Novinky

     • Trnavská novéna
      • Trnavská novéna

      • AGY sa aktívnou účasťou zapojilo do slávenia Trnavskej novény. Zúčastnili sme sa slávnostnej sv. omše, ktorú celebrovali vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy a duchovný školy vdp. PhDr. Peter Mikula. Spoločne sme prosili a zároveň ďakovali Panne Márii za pomoc a dobrodenia. 

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • 16. novembra 2017 sa naši prváci fiktívnym výletom na Hawai stali plnohodnotnými členmi AGY teamu. Prostredníctvom rôznych súťaží a zábavných aktivít ich tretiaci prijali do AGY rodiny.

       Prváci, vitajte medzi nami! 

     • Technológie budúcnosti
      • Technológie budúcnosti

      • Študenti 3. a 4 ročníka sa zúčastnili workshopu "Technológie budúcnosti", ktorý sa konal na Fakulte prírodných vied na UCM v Trnave s cieľom priblížiť súčasné poznatky z oblasti prírodných vied, na ktorých sú založené moderné technolódie. Zodpovedná: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. 

     • DOD na Krajskom súde v Trnave
      • DOD na Krajskom súde v Trnave

      • Dňa 25. októbra 2017 študenti 3. AG a 4. AG navštívili DOD na Krajskom súde v Trnave. Mali tak možnosť oboznámiť sa s fungovaním spravodlivosti v praxi a spoznať priestory Krajského súdu v Trnave. Zodpovedné: RNDr. Gregušová a Mgr. Mruškovičová.  

     • Vedecké centrum v Brne
      • Vedecké centrum v Brne

      • Dňa 24. októbra 2017 žiaci 1. AG a 2. AG navštívili, v spolupráci s Gymnáziom Angely Merici v Trnave, vedecké centrum Vida v Brne. Viac ako 150 expozícií im pomohlo lepšie porozumieť svetu okolo nás. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová. 

     • Olympiáda o Európskej únii
      • Olympiáda o Európskej únii

      • AGY sa zapojilo do regionálneho kola olympiády o Európskej únii. Našu školu reprezentovali Adam Voštinár a Nikola Sabová z triedy 4. AG a Petra Palátova z triedy 3. AG. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Lukáš Piňák.

       Ďakujeme za reprezentáciu školy!

     • Beseda s vdp. Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, Dr.h.c.
      • Beseda s vdp. Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, Dr.h.c.

      • Dňa 19. októbra 2017 sa naši študenti zúčastnili na UCM v Trnave besedy s vdp. Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, kňazom v Žakovciach. Študenti mali možnosť oboznámiť sa s jeho prácou a poslaním, zamyslieť sa aj nad úlohou ženy - matky a muža - otca ako vzorov pre dieťa, ako aj nad dôležitosťou pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

       Ďakujeme za Vaše povzbudivé slová!

     • Jazykové laboratórium - cesta k sociálnej inklúzii
      • Jazykové laboratórium - cesta k sociálnej inklúzii

      • V roku 2017 sa naša škola zapojila do programu Renovabis, vďaka ktorému získala finančnú podporu na vybudovanie jazykového laboratória. Cieľom projektu je zriadenie modernej, multifunkčnej jazykovej učebne, prostredníctvom ktorej skvalitníme jazykovú prípravu našich žiakov, pedagógov a členov ďalších skupín populácie s využitím hlavne moderných prístupov a informačno-komunikačných technológií. Súčasťou projektových aktivít nie je len zlepšiť podmienky pre vyučovanie cudzích jazykov prostredníctvom zavedenia moderných informačno-komunikačných technológií a podporovať aktivizujúce vyučovacie metódy vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj zlepšiť vybavenosť školy kvalitnou študijnou literatúrou, využívať jazykové laboratórium v rámci mimoškolských aktivít a osloviť aj iné skupiny populácie, ktoré majú záujem o osvojenie resp. zdokonalenie sa v cudzom jazyku a v neposlednom rade využívať jazykové laboratórium pre komunikáciu a realizáciu medzinárodných projektov školy.

      • Deň otvorených dverí

      • Milí deviataci, rodičia a výchovní poradcovia,

       srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí v nových priestoroch AGY na ulici Jána Hollého 9 v Trnave, ktorý sa uskutoční dňa 25. októbra 2017 (streda) v čase od 8:00 - 14:00 hod.

       Tešíme sa na Vás ! smiley

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime sa dňa 18. októbra 2017 o 9:00 hod. zapojíme do modlitby sv. ruženca za pokoj vo svete.

       S dôverou fatimských detí i my siahnime po ruženci, ktorý je mocnou zbraňou v duchovnom boji.

     • Rodičovské združenie 3. AG
      • Rodičovské združenie 3. AG

      • Triedna profesorka študentov tretieho ročníka pozýva všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňovej triede 3. AG na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Stužková slávnosť 4. AG
      • Stužková slávnosť 4. AG

      • Dňa 6. 10. 2017 sa uskutoční stužková slávnosť našej 4. AG. Slávnosť začne o 17:00 hod. sv. omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa  v Trnave.

       Všetkých Vás srdečne pozývame! 

     • Rodičovské združenie 1. AG
      • Rodičovské združenie 1. AG

      • Triedny učiteľ študentov 1. ročníka pozýva rodičov na rodičovké združenie, ktoré sa uskutoční dňa 4. 10. 2017 (streda) v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňovej triede AGY na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Rodičovské združenie 2. AG a 3. AG
      • Rodičovské združenie 2. AG a 3. AG

      • Triedne učiteľky študentov 2. AG a 3. AG pozývajú všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. 9. 2017 (utorok) v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňových triedach AGY na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

        

      • Účelové cvičenie

      • Študenti 1. AG a 2. AG začiatkom školského roka absolvovali účelové cvičenie, cieľom ktorého bolo napr. precvičiť si orientáciu v teréne alebo zopakovať si zásady prvej pomoci. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik a triedni učitelia Mgr. Lukáš Piňák a Mgr. Monika Zemková.

     • Začiatok nového školského roka
      • Začiatok nového školského roka

      • Nový školský rok 2017/2018 sa začne dňa 4. 9. 2017 (pondelok). Študenti sa stretnú o 8:30 hod. so svojimi triednymi profesormi pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Trnave, prvý školský deň bude pokračovať sv. omšou.

       Tešíme sa Vás!

     • Prázdniny
      • Prázdniny

      • Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné prázdniny.

       Tešíme sa na vás v nových priestoroch školy na Hollého ulici č.9 v Trnave.

      • Te Deum

      • Dnes sme spoločne sv. omšou ďakovali za uplynulý školský rok. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy, po jej skončení nasledovalo vyhodnotenie školského roka.

     • Duchovné cvičenia 3. AG
      • Duchovné cvičenia 3. AG

      • V uplynulých dňoch študenti tretieho ročníka absolvovali duchovné cvičenia v Melčiciach. Cvičenia počas troch dní viedol vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Prednášok a meditácií sa zúčastnila aj triedna profesorka tretiakov RNDr. Jana Gregušová. Budovali tak nielen svoje vzťahy, ale hlavne posilnili svoj vzťah k Bohu.

     • Výlet na Červený Kameň
      • Výlet na Červený Kameň

      • Študenti prvého a druhého ročníka sa spoločne vybrali na prehliadku hradu Červený Kameň. Prehliadka bola obohatená o expozíciu útrpného práva a zakončená spoločným piknikom. Zodpovedné: Mgr. Naďa Mruškovičová, Mgr. Monika Zemková.