• Novinky

     • Veľkonočný pozdrav
      • Veľkonočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom a študentom milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech radosť a láska zmŕtvychvstalého Ježiša Krista prebýva medzi nami.

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • Dňa 17. apríla 2019 sa pedagógovia i študenti AGY slávením pobožnosti Krížovej cesty pripravili na prežívanie slávneho veľkonočného trojdnia, ktoré vyvrcholí Kristovým zmŕtvychvstaním. 

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov všetkých ročníkov na rodičovské združenie. Tieto budú prebiehať formou individuálnych konzultácií v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov v čase od 14:00 -17:00 hod. v nasledujúcich dňoch:

       1. AG - 10. apríla 2019

       2. AG, 3. AG. 4. AG - 11. apríla 2019

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • Študenti 2. AG absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Ski Brezovica. Podporili tak svoj zdravý životný štýl, svoje zdravie i spoločné vzťahy. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik, Mgr. Ľuboš Martinák

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • AGY sa stalo hostiteľom Biblickej olympiády. V priebehu dvoch dní si zmerali sily žiaci základných i stredných škôl. Naši študenti Viktória Šurínová (2. AG)Lenka Kimmerlingová a Sebastián Gomola (3. AG) sa umiestnili na krásnom 2. mieste. 

       Gratulujeme a ďakujeme!

     • Anglické divadelné predstavenie
      • Anglické divadelné predstavenie

      • Dňa 20. marca 2019 sa študenti AGY zúčastnili anglického divadelného predstavenia "One day in London". Aj takouto  formou sa zdokonalili v anglickom jazyku. 

     • Výchovno-vzdelávací koncert
      • Výchovno-vzdelávací koncert

      • Dňa 19. marca 2019 sa študenti AGY zúčastnili interaktívneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý spevom, hudbou a hovoreným slovom obsiahol tému  Zneužívanie moci - intolerancia a neznášanlivosť.  

     • Najlepší z mládeže za rok 2018
      • Najlepší z mládeže za rok 2018

      • Študent 3. AG triedy Ivan Mesík bol v uplynulých dňoch vyhlásený za najlepšieho hráča za mládež v klube FC Spartak Trnava za rok 2018.  

       Ivan, gratulujeme a ďakujeme!

     • Úspech v oblasti prírodovednej gramotnosti
      • Úspech v oblasti prírodovednej gramotnosti

      • AGY sa zapojilo do testovania v oblasti prírodovednej gramotnosti. Zo 120 gymnázií, z 2 300 študentov náš študent 4. AG triedy Filip Baran dosiahol v riešení úloh takmer 94 percent a zaradil sa tak k najlepším riešiteľom. 

       Filip, gratulujeme a ďakujeme!

     • Popolcová streda
      • Popolcová streda

      • Dňa 06. marca 2019, na Popolcová stredu, sme sa všetci zúčastnili slávnostnej sv. omše v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Spoločne sme vstúpili do pôstneho obdobia, pre ktoré, ako sme sa v homílii dozvedeli, je dôležitý pôst, modlitba a almužna. Sv. omšu celebroval riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a duchovný školy vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský. 

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Milí žiaci, vážení rodičia výchovní poradcovia srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 04. februára 2019 (pondelok) v čase od 8:00 - 13:00 hod. 

       Tešíme sa na Vás!

     • Duchovná obnova seniorov
      • Duchovná obnova seniorov

      • Riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M celebroval slávnostnú svätú omšu v priestoroch Kaplnky bl. Titusa Zemana pre členov Denného centra seniorov pri KJS v Trnave. Po svätej omši predseda denného centra Jozef Kramár vyzdvihol vo svojom príhovore dôležitosť spolupráce žiakov a seniorov a zároveň poukázal na odkaz života blahoslaveného Titusa Zemana.

     • Trojkráľové požehnanie školy
      • Trojkráľové požehnanie školy

      • Dňa 9. januára 2019 udelil vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M, riaditeľ AGY Trojkráľové požehnanie priestorov budovy školy. Nech nás jeho požehnanie sprevádza celý rok a nech "Kristus žehná tento dom."

     • Výročie smrti bl. Titusa Zemana
      • Výročie smrti bl. Titusa Zemana

      • 8. januára 2019 sme si pripomenuli 50. výročie smrti prvého blahoslaveného rímskokatolíckeho kňaza Titusa Zemana. Práve po ňom je pomenovaná školská kaplnka AGY, v ktorej v tento deň celebrovali sv. omšu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu a vdp. Phdr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA. LL.M, riaditeľ AGY. 

     • Vianočný pozdrav
      • Vianočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým svojim pedagógom, študentom a zamestnancom pokojné prežitie vianočných sviatkov  preniknuté Božou láskou, ktorá sa narodí.

      • Svätá omša a vianočný koncert

      • Pedagógovia a študenti AGY poďakovali spoločnou sv. omšou za pomoc a ochranu v končiacom kalendárnom roku. Sv. omšu celebrovali riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a duchovný AGY vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský. Po skončení sv. omše nasledoval vianočný koncert, na ktorom zaspievali Eliška Krchňáková, študentka 3. AG a spevácky zbor zo Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury v Trnave.

     • Vianočný koncert v ÚVTOS
      • Vianočný koncert v ÚVTOS

      • V uplynulých adventných dňoch sa dievčatám z AGY, v spolupráci so speváckym zborom Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury v Trnave, podarilo preniesť  za múry väznice v Hrčiarovciach nad Parou vianočnú atmosféru. Čaro Vianoc bolo cítiť z ich hry na hudobné nástroje, v speve a tanci. Zodpovedné: Mgr. Monika Zemková, Mgr. Miriam Karasová

       Ďakujeme!

     • Vianočná Viedeň
      • Vianočná Viedeň

      • 12. decembra sa študenti AGY zúcastnili exkurzie vo Viedni. Spoločne navštívili historickú časť mesta a nadýchali sa i viedenskej vianočnej atmosféry. Zodpovední: Mgr. Ľuboš Martinák, Mgr. Kamila Švecová.