• Novinky

      • Otvorenie školského roka 2019/2020

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa začne v pondelok 02. septembra 2019 o 8.00 hod. v kmeňových triedach AGY. Potom bude nasledovať slávnostná sv. omša, na ktorú sa študenti presunú spolu s triednymi učiteľmi.

       Tešíme sa na Vás!

     • Prázdninové prianie
      • Prázdninové prianie

      • Milí zamestnanci, študenti

       prajeme Vám všetkých príjemné prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa energie a sily do ďalšieho školského roka! 

     • Teambuilding
      • Teambuilding

      • Dňa 27. júna 2019 sme strávili spoločné chvíle príjemným posedením. Rozvinuli sme takouto formou vzájomné vzťahy.  

     • Zbierka pre ľudí bez domova
      • Zbierka pre ľudí bez domova

      • Počas pôstneho obdobia žiaci našej školy reagovali na výzvu riaditeľa školy PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, PhD., MBA, LL.M a zapojili sa do zbierky konzervovaného jedla určeného pre bezdomovcov, o ktorých sa stará Spoločnosť Misionárok Lásky v Petržalke. Podarilo sa nám vyzbierať 19,5 kg cestovín, 5 kg ryže, 84 kusov konzeriev, 22 sáčkových polievok, rôzne cereálie, strukoviny, cukor a cukrovinky. Vyzbierané potraviny Sestrám Matky Terezy odovzdal PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili!

     • Božie Telo
      • Božie Telo

      • Sviatok Božieho Tela si študenti i pedagógovia AGY uctili sv. omšou, ktorú celebroval riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M.

     • Exkurzia - Malé Karpaty
      • Exkurzia - Malé Karpaty

      • Dňa 13. júna 2019 študenti 1. AG absolvovali exkurziu v oblasti CHKO Malých Karpát, navštívili jaskyňu Driny. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Kurz na ochranu života a zdravia
      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • V dňoch 10. - 12. júna 2019 študenti 3. AG absolvovali Kurz na ochranu života a zdravia. Spoločne sa naučili, zopakovali základy prvej pomoci, orientáciu v teréne, absolvovali turistiku. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik, Mgr. Monika Zemková

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
      • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      • Dňa 27. mája 2019 boli v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave odovzdané maturitné vysvedčenia našim absolventom. Tomuto aktu predchádzala sv. omša, ktorú celebrovali riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Trnave vdp. Ing. Mgr. Ján Hallon, riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a vdp. PhDr. Peter Mikula, MBA, LL.M.

       Absolventi naši, prajeme Vám do ďalšieho života veľa šťastia!

      • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prihlášky na prijímacie skúšky možno zaslať do 07.06.2019.

       Prijímacia skúška sa bude konať dňa 18. júna 2019. 

     • Príbeh hrdinu
      • Príbeh hrdinu

      • Dňa 07. mája 2019 sa študenti AGY, pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika, zúčastnili prednášky, ktorá bola spojená s premietaním filmu o poslednom lete najväčšieho Slováka. 

     • Veľkonočný pozdrav
      • Veľkonočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom a študentom milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech radosť a láska zmŕtvychvstalého Ježiša Krista prebýva medzi nami.

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • Dňa 17. apríla 2019 sa pedagógovia i študenti AGY slávením pobožnosti Krížovej cesty pripravili na prežívanie slávneho veľkonočného trojdnia, ktoré vyvrcholí Kristovým zmŕtvychvstaním. 

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov všetkých ročníkov na rodičovské združenie. Tieto budú prebiehať formou individuálnych konzultácií v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov v čase od 14:00 -17:00 hod. v nasledujúcich dňoch:

       1. AG - 10. apríla 2019

       2. AG, 3. AG. 4. AG - 11. apríla 2019

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • Študenti 2. AG absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Ski Brezovica. Podporili tak svoj zdravý životný štýl, svoje zdravie i spoločné vzťahy. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik, Mgr. Ľuboš Martinák

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • AGY sa stalo hostiteľom Biblickej olympiády. V priebehu dvoch dní si zmerali sily žiaci základných i stredných škôl. Naši študenti Viktória Šurínová (2. AG)Lenka Kimmerlingová a Sebastián Gomola (3. AG) sa umiestnili na krásnom 2. mieste. 

       Gratulujeme a ďakujeme!

     • Anglické divadelné predstavenie
      • Anglické divadelné predstavenie

      • Dňa 20. marca 2019 sa študenti AGY zúčastnili anglického divadelného predstavenia "One day in London". Aj takouto  formou sa zdokonalili v anglickom jazyku. 

     • Výchovno-vzdelávací koncert
      • Výchovno-vzdelávací koncert

      • Dňa 19. marca 2019 sa študenti AGY zúčastnili interaktívneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý spevom, hudbou a hovoreným slovom obsiahol tému  Zneužívanie moci - intolerancia a neznášanlivosť.