• Novinky

     • Rodičovské združenie 1. AG, 2. AG, 3. AG - POZOR! -ZMENA ČASU
      • Rodičovské združenie 1. AG, 2. AG, 3. AG - POZOR! -ZMENA ČASU

      • Dňa 13. decembra 2017 (streda) sa v čase od 15:30 - 17:00 hod. uskutoční rodičovské združenie študentov prvého, druhého a tretieho ročníka. Stretnutia s triednymi profesormi budú prebiehať v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov. Termín rodičovského združenia 4. AG triedy bude upresnený.

       Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná! 

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • AGY pozýva Vás všetkých na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 v čase od 8:00 - 14:00 hod.

       Príďte sa pozrieť do našich nových priestorov! Tešíme sa na Vás!

        

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • 5. decembra 2017 prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Študenti sa do nej zapojili v 2 kategóriách. V kategórii 2A (1. a 2. ročník) zvíťazila Júlia Rízeková z triedy 2. AG a v katerórii 2B prvenstvo získal Richard Dudžák zo štvrtého ročníka. Obidvaja postupujú do okresného kola. Zodpovední: Mgr. Ľuboš Martinák, Mgr. Kamila Švecová.

       Gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole!

     • Stužková za múrmi väznice
      • Stužková za múrmi väznice

      • Dňa 4. decembra 2017 študenti 4. BG triedy, v elokovanom pracovisku AGY v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, prijali od triednej profesorky maturitné stužky. Pred týmto aktom stužky slávnostne posvätil vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Nech sú zelené stužky pre vás ozajstným symbolom nádeje. 

     • Expert geniality show
      • Expert geniality show

      • Vybraní študenti AGY sa zapojili do celoslovenskej súťaže pod názvom Expert geniality show. V niekoľkých tematických okruhoch si mohli otestovať svoje schopnosti a vyskúšať si vlastnú konkurencieschopnosť na celoslovesnkej úrovni. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Kam na strednú?
      • Kam na strednú?

      • Dnes v mestskej športovej hale prebieha veľtrh stredných škôl pod názvom Kam na strednú. Akcia umožňuje, hlavne deviatakom, ľahšie sa zorientovať v širokej ponuke stredných škôl. Aj AGY sa do nej zapojilo a odprezentovalo svoje silné stránky. Zodpovedné: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. a Mgr. Naďa Mruškovičová.  

     • Slávnostné požehnanie novej budovy AGY
      • Slávnostné požehnanie novej budovy AGY

      • Dňa 30. novembra 2017 sa uskutoční slávnostné požehnanie nových priestorov Arcibiskupského gymnázia na ulici Jána Hollého č. 9 v Trnave. Slávnosť začne v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sv. omšou, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a po jej skončení slávnostne požehná budovu a školskú kaplnku. 

     • Trnavská novéna
      • Trnavská novéna

      • AGY sa aktívnou účasťou zapojilo do slávenia Trnavskej novény. Zúčastnili sme sa slávnostnej sv. omše, ktorú celebrovali vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy a duchovný školy vdp. PhDr. Peter Mikula. Spoločne sme prosili a zároveň ďakovali Panne Márii za pomoc a dobrodenia. 

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • 16. novembra 2017 sa naši prváci fiktívnym výletom na Hawai stali plnohodnotnými členmi AGY teamu. Prostredníctvom rôznych súťaží a zábavných aktivít ich tretiaci prijali do AGY rodiny.

       Prváci, vitajte medzi nami! 

     • Technológie budúcnosti
      • Technológie budúcnosti

      • Študenti 3. a 4 ročníka sa zúčastnili workshopu "Technológie budúcnosti", ktorý sa konal na Fakulte prírodných vied na UCM v Trnave s cieľom priblížiť súčasné poznatky z oblasti prírodných vied, na ktorých sú založené moderné technolódie. Zodpovedná: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. 

     • DOD na Krajskom súde v Trnave
      • DOD na Krajskom súde v Trnave

      • Dňa 25. októbra 2017 študenti 3. AG a 4. AG navštívili DOD na Krajskom súde v Trnave. Mali tak možnosť oboznámiť sa s fungovaním spravodlivosti v praxi a spoznať priestory Krajského súdu v Trnave. Zodpovedné: RNDr. Gregušová a Mgr. Mruškovičová.  

     • Vedecké centrum v Brne
      • Vedecké centrum v Brne

      • Dňa 24. októbra 2017 žiaci 1. AG a 2. AG navštívili, v spolupráci s Gymnáziom Angely Merici v Trnave, vedecké centrum Vida v Brne. Viac ako 150 expozícií im pomohlo lepšie porozumieť svetu okolo nás. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová. 

     • Olympiáda o Európskej únii
      • Olympiáda o Európskej únii

      • AGY sa zapojilo do regionálneho kola olympiády o Európskej únii. Našu školu reprezentovali Adam Voštinár a Nikola Sabová z triedy 4. AG a Petra Palátova z triedy 3. AG. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Lukáš Piňák.

       Ďakujeme za reprezentáciu školy!

     • Beseda s vdp. Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, Dr.h.c.
      • Beseda s vdp. Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, Dr.h.c.

      • Dňa 19. októbra 2017 sa naši študenti zúčastnili na UCM v Trnave besedy s vdp. Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, kňazom v Žakovciach. Študenti mali možnosť oboznámiť sa s jeho prácou a poslaním, zamyslieť sa aj nad úlohou ženy - matky a muža - otca ako vzorov pre dieťa, ako aj nad dôležitosťou pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

       Ďakujeme za Vaše povzbudivé slová!

     • Jazykové laboratórium - cesta k sociálnej inklúzii
      • Jazykové laboratórium - cesta k sociálnej inklúzii

      • V roku 2017 sa naša škola zapojila do programu Renovabis, vďaka ktorému získala finančnú podporu na vybudovanie jazykového laboratória. Cieľom projektu je zriadenie modernej, multifunkčnej jazykovej učebne, prostredníctvom ktorej skvalitníme jazykovú prípravu našich žiakov, pedagógov a členov ďalších skupín populácie s využitím hlavne moderných prístupov a informačno-komunikačných technológií. Súčasťou projektových aktivít nie je len zlepšiť podmienky pre vyučovanie cudzích jazykov prostredníctvom zavedenia moderných informačno-komunikačných technológií a podporovať aktivizujúce vyučovacie metódy vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj zlepšiť vybavenosť školy kvalitnou študijnou literatúrou, využívať jazykové laboratórium v rámci mimoškolských aktivít a osloviť aj iné skupiny populácie, ktoré majú záujem o osvojenie resp. zdokonalenie sa v cudzom jazyku a v neposlednom rade využívať jazykové laboratórium pre komunikáciu a realizáciu medzinárodných projektov školy.

      • Deň otvorených dverí

      • Milí deviataci, rodičia a výchovní poradcovia,

       srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí v nových priestoroch AGY na ulici Jána Hollého 9 v Trnave, ktorý sa uskutoční dňa 25. októbra 2017 (streda) v čase od 8:00 - 14:00 hod.

       Tešíme sa na Vás ! smiley

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime sa dňa 18. októbra 2017 o 9:00 hod. zapojíme do modlitby sv. ruženca za pokoj vo svete.

       S dôverou fatimských detí i my siahnime po ruženci, ktorý je mocnou zbraňou v duchovnom boji.

     • Rodičovské združenie 3. AG
      • Rodičovské združenie 3. AG

      • Triedna profesorka študentov tretieho ročníka pozýva všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňovej triede 3. AG na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Stužková slávnosť 4. AG
      • Stužková slávnosť 4. AG

      • Dňa 6. 10. 2017 sa uskutoční stužková slávnosť našej 4. AG. Slávnosť začne o 17:00 hod. sv. omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa  v Trnave.

       Všetkých Vás srdečne pozývame! 

     • Rodičovské združenie 1. AG
      • Rodičovské združenie 1. AG

      • Triedny učiteľ študentov 1. ročníka pozýva rodičov na rodičovké združenie, ktoré sa uskutoční dňa 4. 10. 2017 (streda) v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňovej triede AGY na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!