• Novinky

     • Exkurzia ÚVTOS
      • Exkurzia ÚVTOS

      • Dňa 12. apríla 2018 sa študenti 3. AG a 4. AG zúčastnili exkurzie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Mali tak možnosť vidieť ako funguje realizácia trestného práva v praxi, exkurzia mala zároveň aj preventívny charakter. Zodpovedná: Mgr. Monika Zemková.

       Ďakujeme ÚVTOS za túto príležitosť!

     • Veľkonočný pozdrav
      • Veľkonočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom a študentom milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech radosť a láska zmŕtvychvstalého Ježiša Krista prebýva medzi nami.

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • "Ježiš nám svojou Krížovou cestou daroval veľký dar: zjavil nám, že Boh je nekonečná láska, je milosrdenstvo a nesie celú ťažobu našich hriechov, aby sme my mohli vstať, zmieriť sa a nájsť pokoj." Benedikt XVI.

       Dňa 28. marca 2018 sa uskutočnila pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii. Pobožnosti sa zúčastnili žiaci a zamestnanci našej školy.

     • Písomné maturitné skúšky
      • Písomné maturitné skúšky

      • Vedenie AGY a celý pedagogický zbor prajú našim maturantom úspešné zvládnutie písomných maturitných skúšok. Zachovajte čistú myseľ a chladnú hlavu. Verte vo vlastné schopnosti a v pomoc Ducha svätého. ☺

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Srdečne pozývame širokú verejnosť aj bývalých absolventov dňa 27. 02. 2018 (utorok) v čase od 15.00 do 17.00 hod. na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ budovy bývalého aj súčasného  gymnázia na ulici Jána Hollého 9 v Trnave, kde v súčasnosti pôsobí Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury. 

       Tešíme sa na Vás!

     • Spomienka na bl. Titusa Zemana
      • Spomienka na bl. Titusa Zemana

      • V prvý deň spomienky na bl. Titusa Zemana celebroval v našej školskej kaplnke, zasvätenej tomuto blahoslavenému, sv. omšu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. K sláveniu sa pripojili aj vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy a duchovný školy vdp. PhDr. Peter Mikula. 

     • Trojkráľové požehnanie budovy
      • Trojkráľové požehnanie budovy

      • Dňa 10. januára 2018 sa vykonalo Trojkráľové požehnanie našej budovy. Priestory požehnal vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy spolu s duchovným školy vdp. PhDr. Petrom Mikulom. Ďakujeme, lebo vieme, že bez Božieho požehnania márne naše namáhania.  

     • Šachový turnaj v NRSR
      • Šachový turnaj v NRSR

      • Študent 3. ročníka Martin Jablonický sa zúčastnil šachového turnaja v Národnej rade Slovenskej republiky. Vo vysokej konkurencii obsadil vynikajúce 1. miesto, cenu pre víťaza mu odovzdal predseda NR SR Andrej Danko a ruský šachový veľmajster Anatolij. J. Karpov.

       Martin, gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy! 

     • Smútočný oznam
      • Smútočný oznam

      • S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 7. januára 2018 nás navždy opustil náš študent, spolužiak, kamarát Nikolas Puchel. Vedenie AGY, pedagogický zbor i študenti vyjadrujú rodine a príbuzným úprimnú sústrasť.

       Nikolas, budeš nám chýbať! Odpočívaj v pokoji!

     • Vianočný pozdrav
      • Vianočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom i študentom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

     • Súťaž v zbieraní vrchnákov z pet fliaš
      • Súťaž v zbieraní vrchnákov z pet fliaš

      • AGY od 13. decembra spúšťa medzitriednu súťaž v zbere vrchnákov z pet fliaš. Najlepšia trieda bude odmenená veľkým prekvapením.

       Pomôžme spolu deťom, ktoré sú na našu pomoc odkázané!

     • Vianočný koncert v ÚVTOS
      • Vianočný koncert v ÚVTOS

      • "Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí. Kus dobrej vôle a súcitu, veď to všetko tak málo stojí!" V duchu podobných vinšov, príbehov a vianočných kolied sa niesol koncert, v elokovanom pracovisku AGY, v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Koncert si pre, nielen, našich študentov pripravilo AGY v spolupráci s PaSA v Trnave.   

     • Rodičovské združenie 4. AG
      • Rodičovské združenie 4. AG

      • Rodičovské združenie triedy 4. AG sa uskutoční 14. decembra (štvrtok) v čase od 15:00 - 17:00 hod. Stretnutia s triednou profesorkou budú prebiehať individuálnou formou v kmeňovej triede 4. AG.

       Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

     • Rodičovské združenie 1. AG, 2. AG, 3. AG - POZOR! -ZMENA ČASU
      • Rodičovské združenie 1. AG, 2. AG, 3. AG - POZOR! -ZMENA ČASU

      • Dňa 13. decembra 2017 (streda) sa v čase od 15:30 - 17:00 hod. uskutoční rodičovské združenie študentov prvého, druhého a tretieho ročníka. Stretnutia s triednymi profesormi budú prebiehať v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov. Termín rodičovského združenia 4. AG triedy bude upresnený.

       Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná! 

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • AGY pozýva Vás všetkých na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 v čase od 8:00 - 14:00 hod.

       Príďte sa pozrieť do našich nových priestorov! Tešíme sa na Vás!

        

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • 5. decembra 2017 prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Študenti sa do nej zapojili v 2 kategóriách. V kategórii 2A (1. a 2. ročník) zvíťazila Júlia Rízeková z triedy 2. AG a v katerórii 2B prvenstvo získal Richard Dudžák zo štvrtého ročníka. Obidvaja postupujú do okresného kola. Zodpovední: Mgr. Ľuboš Martinák, Mgr. Kamila Švecová.

       Gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole!

     • Stužková za múrmi väznice
      • Stužková za múrmi väznice

      • Dňa 4. decembra 2017 študenti 4. BG triedy, v elokovanom pracovisku AGY v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, prijali od triednej profesorky maturitné stužky. Pred týmto aktom stužky slávnostne posvätil vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Nech sú zelené stužky pre vás ozajstným symbolom nádeje. 

     • Expert geniality show
      • Expert geniality show

      • Vybraní študenti AGY sa zapojili do celoslovenskej súťaže pod názvom Expert geniality show. V niekoľkých tematických okruhoch si mohli otestovať svoje schopnosti a vyskúšať si vlastnú konkurencieschopnosť na celoslovesnkej úrovni. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Kam na strednú?
      • Kam na strednú?

      • Dnes v mestskej športovej hale prebieha veľtrh stredných škôl pod názvom Kam na strednú. Akcia umožňuje, hlavne deviatakom, ľahšie sa zorientovať v širokej ponuke stredných škôl. Aj AGY sa do nej zapojilo a odprezentovalo svoje silné stránky. Zodpovedné: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. a Mgr. Naďa Mruškovičová.  

     • Slávnostné požehnanie novej budovy AGY
      • Slávnostné požehnanie novej budovy AGY

      • Dňa 30. novembra 2017 sa uskutoční slávnostné požehnanie nových priestorov Arcibiskupského gymnázia na ulici Jána Hollého č. 9 v Trnave. Slávnosť začne v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sv. omšou, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a po jej skončení slávnostne požehná budovu a školskú kaplnku.