• Novinky

     • Ekotopfilm
      • Ekotopfilm

      • Dňa 28.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili festivalu Ekotopfilm, v rámci ktorého si pozreli tri krátke filmy a vypočuli si prednášku o životnom prostredí s dôrazom na aktuálnu tému ochrany planéty.

     • Vianočná Budapešť
      • Vianočná Budapešť

      • Dňa 11. decembra 2019 AGY organizuje exkurziu do Budapešti spojenú s prehliadkou mesta, pamiatok a vianočných trhov. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová. 

     • Olympiáda ľudských práv
      • Olympiáda ľudských práv

      • V týchto dňoch prebehla na AGY Olympiáda ľudskych práv. V školskom kole zvíťazil Samuel Jurkovič z 4.AG, na 2.mieste sa umiestnila Júlia Čížiková a na 3.mieste Sára Mišovičová.

                                          Gratulujeme !

     • Anglická olympiáda
      • Anglická olympiáda

      • Dňa 27.11.2019 na našej škole prebehlo školské kolo anglickej olympiády, v ktorej si študenti zmerali svoje vedomosti v dvoch kategóriách.

     • EXPERT geniality show
      • EXPERT geniality show

      • Dňa 28.11.2019 sa 21 žiakov zapojilo do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, v ktorej si otestovali svoje vedomosti v šiestich témach.

     • Vianočná Budapešť
      • Vianočná Budapešť

      • Dňa 11.12.2019 sa študenti AGY zúčastnili exkurzno-poznávacieho zájazdu do Budapešti. Spoločne navštívili historické centrum mesta, Baziliku svätého Štefana, Budínsky hrad a nadýchali sa i vianočnej atmosféry podvečer na trhoch. 

     • Svetový deň boja proti AIDS
      • Svetový deň boja proti AIDS

      • Dňa 1.decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Červeným oblečením alebo pripnutím červenej stužky sme vyjadrili solidaritu dňa 2.12.2019.

     • Kým kohút nezaspieva
      • Kým kohút nezaspieva

      • Dňa 5. decembra 2019 sa študenti 3. AG a 4. AG zúčastnia divadelného predstavenia spracovaného podľa literárnej predlohy Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva. Aj takouto formou si rozšíria svoje literárne vedomosti. Zodpovedná: Mgr. Miriam Karasová 

     • Trnavská Novéna
      • Trnavská Novéna

      • Počas trvania Trnavskej Novény sa pedagógovia a študenti AGY zúčastnili slávenia sv. omše. Túto celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD. MBA, LL.M, riaditeľ školy. Spoločne sme ďakovali a prosili zároveň o pomoc a ochranu trnavskú Pannu Máriu. 

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov všetkých ročníkov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 formou konzultácií v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov. 

       Účasť všetkých rodičov je nutná! 

     • Kúsok tepla
      • Kúsok tepla

      • V dňoch od 11. - 15. novembra 2019 sa na AGY uskutoční zbierka zimnej obuvi a ponožiek v rámci celotrnavského dobrovoľníckeho projektu s názvom Kúsok tepla. Zapojiť sa môžete prinesením zimnej obuvi alebo ponožiek v dobrom stave do vestibulu našej školy. 

       Vopred vám všetkým ďakujeme, aj v mene núdznych ľudí, ktorým takýmto spôsobom veľmi konkrétne pomôžeme!   

     • Kurz prvej pomoci 33
      • Kurz prvej pomoci 33

      • Vybraní študenti AGY sa zúčastnili 33 hodinového kurzu prvej pomoci. Získali tak nielen teoretické vedomostia, ale aj praktické zručnosti spojené s modelačnými cvičeniami.

        

        

     • Európska demokratická kultúra
      • Európska demokratická kultúra

      • Dňa 11. novembra sa vybraní študenti AGY zúčastnia Vedeckej čajovne organizovanej Helsinským výborom pre ľudské práva. Predmetom diskusie bude téma Európska demokratická kultúra. Zodpovedný: Mgr. Lukáš Piňák. 

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • Dňa 04. novembra 2019 boli prváci slávnostne imatrikulovaní. Prostredníctvom úloh, spevu a tanca v ľudovom tóne sa tak stali plnohodnotnými členmi AGY rodiny.

       Prváci, vitajte medzi nami!

      • Deň otvorených dverí

      • Srdečne pozývame záujemcov o štúdium na AGY na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 28. októbra 2019 (pondelok) v čase od 9. 00 - 14. 00 hod.

       V tento deň bude AGY otvorené aj pre širokú verejnosť v čase o 15.00 - 17. 00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

     • Adaptačný kurz
      • Adaptačný kurz

      • Dňa 02.-03. októbra 2019 študenti 1. AG triedy absolvovali adaptačný kurz zameraný na zlepšenie adaptácie v novom prostredí, spoznanie sa navzájom, vytvorenie priaznivej triednej klímy. Zodpovedná PhDr. Eva Hirnerová.

     • Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul
      • Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul

      • Dňa 30. septembra 2019, sa pri príležitosti putovania relikvií sv. Vincenta de Paul, študenti a pedagógovia AGY zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

       Pokračujme spoločne v začatom diele sv. Vincenta de Paul, lebo milosrdná láska získava svet!

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      • Dňa 20. septembra 2019 sa študenti i pedagógovia zapoja do zbierky Biela pastelka, ktorá podporuje nevidiacich. Svojou aktívnou účasťou pomôžeme tým, ktorí nás potrebujú. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Týždeň koordinátorstva
      • Týždeň koordinátorstva

      • V prvom vyučovacom týždni si študenti AGY pod vedením koordinátorov AGY upevnili a rozšírili vedomosti z oblastí výchovy k ľudským právam, manželstvu a rodičovstvu, enviromentálnej výchove, zdravom životnom štýle, informatizácie, čitateľskej gramotnosti a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. Zodpovední: koordinátori jednotlivých oblastí.

     • Veni Sancte
      • Veni Sancte

      • Školský rok 2019/2020 sme začali slávením spoločnej sv. omše v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD. MBA, LL.M, riaditeľ školy spolu s duchovým školy vdp. Mgr. Stanislavom Lieskovským a vdp. PhDr. Petrom Mikulom, PhD. MBA, LL.M. Nech sú slová z homílie povzbudením pre nás všetkých počas celého školského roka.