• Konzultačné hodiny

     • Konzultačné hodiny učiteľov v šk. roku 2020/2021

     • MENO DEŇ ČAS
       PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M,  riaditeľ školy

      streda

      10:45 - 12:20

       PhDr. Marcela Lančaričová, PhD., zástupkyňa riaditeľa školy
      štvrtok  11:30 - 12:20
       RNDr. Jana Gregušová utorok  08:50 - 09:35
      Mgr. Alžbeta Haragová
       pondelok  09:00 - 10:00
       Mgr. Miriam Karasová pondelok  09:45 - 10:30
       Mgr. Lenka Brestovanská
      streda  11:30 - 12:50
       Mgr. Ľuboš Martinák pondelok  10:40 - 11:25
       Mgr. Naďa Mruškovičová  streda  11:30 - 12:15
       PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M
      streda  08:50 - 09:35
       Mgr. Lukáš Piňák  streda  08:50 - 09:35
       PhDr. Patrícia Rogulski, PhD. utorok 12:00 - 12:45
       Mgr. Daniel Čálik
      štvrtok 12:45 - 13:30
       Mgr. Daniela Vašková - sr. Regina
       streda  10:40 - 11:25
       Mgr. Katarína Jankovičová streda 08:00 - 08:45
       Mgr. Jana Madrová
      utorok

      09:45 - 10:30