• Termíny

     • Termíny jednotlivých častí maturitnej skúšky v šk. roku 2018/2019

     •  

       Termíny  Časť maturitnej skúšky
       12. marec 2019 (utorok)  EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
       13. marec 2019 (streda)  EČ a PFIČ MS z anglického a nemeckého jazyka
       14. marec 2019 (štvrtok)  EČ a PFIČ MS z matematiky
       20. - 24. máj 2019  ústne maturitné skúšky