• Novinky

     • Najlepšia študentská filozofická esej
      • Najlepšia študentská filozofická esej

      • Roman Pikulík (2. AG) sa svojim príspevkom "Vesmírna opera chaosu" zapojil do celoslovenskej súťaže Najlepšia študentská filozofická esej 2016. Odbornou porotou mu bolo udelené 3. miesto, pričom 1. a 2. miesto nebolo udelené.

       Roman, GRATULUJEME a tešíme sa z tvojho úspechu!

      • Postup na celoslovenské kolo dejepisnej olympiády

      • Dňa 31.3.2016 sa Dávid Kimmerling (3. AG) zúčastnil krajského kola olympiády z dejepisu. Konečnému umiestneniu predchádzal písomný test, ústny pohovor a obhajoba práce. Dávid sa umiestnil na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola dejepisnej olympiády. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

       Dávid, GRATULUJEME a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole!

     • Ocenenie od ministra školstva
      • Ocenenie od ministra školstva

      • Dňa 22. 3. 2016  si riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN prevzal najvyššie rezortné ocenenie – Malú medailu sv. Gorazda  z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera za rozvoj školstva a prínos v oblasti vzdelávania žiakov.

     • Krížová cesta na Kalvárií
      • Krížová cesta na Kalvárií

      • Na Trnavskej Kalvárií sa študenti a pedagógovia zúčastnili Krížovej cesty. Pobožnosťou sme hlbšie uvažovali nad tajomstvom smrti Pána Ježiša.

     • Veľkonočné posolstvo
      • Veľkonočné posolstvo

      • Všetkým študentom, pedagógom a zamestnanom školy vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky, radosť z Kristovho zmŕtvychvstania. Nech nás naplní Pán svojím pokojom a požehnáva všetky naše bohaté aktivity.

     • Písomné maturitné skúšky
      • Písomné maturitné skúšky

      • Vedenie AGY a celý pedagogický zbor prajú našim maturantom úspešné zvládnutie písomných maturitných skúšok. Zachovajte chladnú hlavu, čistú myseľ. Verte vo vlastné schopnosti a pomoc Ducha svätého!

       smileysmileysmiley

      • Dekanátne kolo biblickej olympiády

      • Dňa 10. 3. 2016 sa naši študenti zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády. O konečné umiestnenie zabojovali ako tím v zložení: Dávid Kimmerling (3. AG), Kristína Murárová (2. AG) a Silvia Oravcová (1. AG). Vo vysokej konkurencii sa umiestnili na 2. mieste. Zodpovedná: Mgr. Marcela Lančaričová.

       Tešíme sa z vášho úspechu a gratulujeme smiley

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Dňa 10.3. 2016 sa študenti AGY zúčastnia biblickej olympiády stredných škôl v okresnom kole. Myslíme na nich a prajeme im úspešné umiestnenie.   

      • Bratia františkáni na škole

      • V mesiaci február navštívili našich študentov bratia františkáni z Trnavy. Prednáška a následná diskusia poodhalila dielo sv. Františka, ktorého spiritualita je blízka aj mnohým malým ľudom dneška.  

     • Prijímacie skúšky na školský rok 2016/2017
      • Prijímacie skúšky na školský rok 2016/2017

      • V sekcii Prijímacie skúšky boli zverejnené kritéria prijatia uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017. O ďalších podrobnostiach budú uchádzači informovaní písomne. Tešíme sa na vás.

       TABLET GRÁTIS PRE KAŽDÉHO PRVÁKA !!!

      • Týždeň s lektorkami

      • V uplynulom týždni mali žiaci 2. a 3. ročníka možnosť precvičiť si svoju znalosť anglického jazyka. Vyčlenené hodiny strávili s anglickými lektorkami a spoločne diskutovali o mnohých zaujímavých témach. Lektorkám ďakujeme za ich prítomnosť medzi nami.

     • Dejepisná olympiáda
      • Dejepisná olympiáda

      • Dňa 12.2.2016 prebehlo školské kolo olympiády z dejepisu, do ktorej sa zapojili vybraní študenti zo všetkých ročníkov. Z týchto študentov dosiahol najlepšie výsledky Dávid Kimmerling z triedy 3. AG a postupuje do ďalšieho kola. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

       Gratulujeme!

     • Popolcová streda
      • Popolcová streda

      • Na popolcovú stredu sa študenti a pedagógovia zúčastnia sv. omše v školskej kaplnke. Pôstne obdobie je nás veľkou výzvou: Kajajte sa a verte v evanjeliu; Pamätaj, že si prach a na prach sa aj obrátiš. Sv. omšu bude celebrovať duchovný školy vdp. PhDr. Peter Mikula. 

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
      • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

      • Dňa 4.2.2016 sa žiak 3. AG Tadeáš Mazúr zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv. Po úspešnom zvládnutí písomného testu predstúpil pred odbornú porotu a prezentoval svoje vedomosti z oblasti ľudských práv. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

       Ďakujeme za reprezentáciu školy!

      • Deň otvorených dverí

      • Milí deviataci,

       AGY Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskoční dňa 9.2.2016 v čase od 8:00 do 14:00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

      • Lyžiarsky výcvik

      • V termíne od 3.2. - 8.2. 2016 sa vybraní študenti zo všetkých ročníkov zúčastnia lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Zuberec. Zodpovedný pedagóg Mgr. Daniel Čálik. Všetkým zúčastneným prajeme príjemné strávenie týchto spoločných dní. 

        

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Študenti AGY Zuzana Alžbeta Halgašová z 2. AG a Alexander Jančuška zo 4. AG sa zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Pričom Zuzana obsadila vo svojej kategórii 5. miesto a Alexander sa v tej svojej umiestnil na 3. mieste. Zodpovedný pedagóg Mgr. Ľuboš Martinák.

       Gratulujeme!

     • Charitatívny predaj
      • Charitatívny predaj

      • AGY uskutočnilo, v čase adventu, charitatívny predaj pre deti z detského domova v Trnave. Výťažok z predaja odovzdal riaditeľ AGY PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan dňa 21.1.2016 riaditeľke domova PaedDr. Martine Krchňákovej. Vedenie AGY i deti ďakujú všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom do predaja zapojili. 

     • Trojkráľové požehnanie školy
      • Trojkráľové požehnanie školy

      • Dňa 13.1.2016 sa uskutočnilo Trojkráľové požehnanie školy, ktoré vykonal riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan spolu s duchovným školy PhDr. Petrom Mikulom. Nech Boh žehná tento dom!

     • Vianočné prianie
      • Vianočné prianie

      • Vedenie AGY praje všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy pokojné prežitie vianočných sviatkov v podobe skutočnej radosti z narodenia Božieho dieťaťa. Vyučovanie sa začne opäť 11.1.2016. Tešíme sa na Vás!