• Novinky

     • Vianočný pozdrav
      • Vianočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom i študentom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

     • Kúsok Vianoc za múrmi väznice
      • Kúsok Vianoc za múrmi väznice

      • Dňa 15.12. 2016 sa spevácky zbor Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury v Trnave v sprievode huslistu Tadeáša Mazúra, študenta AGY, pokúsi vniesť za múry väznice pokoj, nehu a vianočnú atmosféru. Aj takýmto spôsobom spríjemníme deň našim študentom elokovaného pracoviska, lebo nebo bude otvorené, príde k nám....

     • Charitatívny predaj
      • Charitatívny predaj

      • V dňoch 12. - 17. 12. 2016 bude AGY charitatívnym predajom v City Arene pomáhať deťom z detského domova v Trnave. Príďte v tomto adventnom čase podporiť tých, ktorým v živote chýba teplo domova. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapoja vopred ĎAKUJEME!

     • Rodičovské združenie 3. AG
      • Rodičovské združenie 3. AG

      • Triedna profesorka študentov 3. ročníka, RNDr. Jana Gregušová, pozýva všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2016 v čase od 15:00 - 17:00 hod. Stretnutia budú prebiehať individuálnou formou. Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Nepoškvrnené počatie Panny Márie
      • Nepoškvrnené počatie Panny Márie

      • Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme sa všetci zúčastnili sv. omše v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Spoločne sme sa i v tento deň o čosi bližšie priblížili k Pánovi. Ďakujeme.

     • Literatúra na doskách
      • Literatúra na doskách

      • Patriárchálny spôsob života, zaostalosť a lenivosť sme spoločne videli v divadelnom spracovaní literárneho diela B. S. Timravy Ťapákovci. Jedno z diel povinnej literatúry sme sa naučili aj takýmto ilustračným spôsobom. Za predstavenie ďakujeme divadelnému súboru Teatro Moliére. Zodpovedné: Mgr. Miriam Karasová, Mgr. Monika Zemková.

     • Kúsok tepla
      • Kúsok tepla

      • V dňoch 5.12 do 9.12.2016 sa na našej škole uskutoční zbierka zimnej obuvi a ponožiek v rámci celotrnavského dobrovoľníckeho projektu s názvom Kúsok tepla. Zapojiť sa možete prinesením obuvi alebo ponožiek v dobrom stave do vestibulu našej školy, kde budú pripravené krabice. Vopred vám ďakujeme za konkrétnu pomoc núdznym ľuďom.

     • Svetový deň boja proti AIDS
      • Svetový deň boja proti AIDS

      • Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa žiaci zúčastnili prednášky o víruse HIV a ochorení AIDS. Prednášku viedla doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. AGY i takýmto spôsobom šíri osvetu v tejto problematike, aby sme dokázali pomôcť a boli dostatočne informovaní o tomto ochorení. Ďakujeme!

     • Rodičovské združenie 1. AG, 2. AG a 4. AG
      • Rodičovské združenie 1. AG, 2. AG a 4. AG

      • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov prvého, druhého a štvrtého ročníka na rodičovské združenie. Stretnutia sa uskutočnia 6.12.2016 (utorok) v čase od 15:00 do 17:00 hod. a budú prebiehať formou individuálnych rozhovorov. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná! Rodičovské združenie pre tiredu 3. AG bude upresnené.

     • Cosmos Discovery
      • Cosmos Discovery

      • Dňa 14.11.2016 študenti 1. - 4. ročníka navštívili v Incheba Expo v Bratislave výstavu Cosmos Discovery. Ide o najväčšiu putovnú výstavu o kozmonautike na svete, ktorá obsahuje viac ako 200 originálnych exponátov z USA a Sovietskeho zväzu, reálne modely rakiet, raketoplánov, expozície orbitálnych staníc ako aj unikátne dobové dokumenty. Zodpovední pedagógovia: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD., RNDr. Jana Gregušová, Mgr. Katarína Jankovičová.

     • Stužková za múrmi väznice
      • Stužková za múrmi väznice

      • Dňa 24.11.2016 sa uskutoční stužková slávnosť triedy 4. BG. Slávnosť začne o 10:00 hod. sv. omšou celebrovanou trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom. Po jej skončení budú maturantom, za prítomnostii vzácnych hostí a rodiny, odovzdané maturitné stužky. Nech sú zelené stužky pre našich maturantov ozajstným symbolom nádeje.

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • Dňa 16.11.2016 boli naši nováčikovia triedou 3. AG slávnostne imatrikulovaní. Plnením rôznych úloh ukázali svoju odvahu a mohli tak byť prijatí do našej AGY rodiny. Pedagógovia i ostatní študenti sa tešia, že sú našou súčasťou.

     • Ide o sekundy
      • Ide o sekundy

      • V rámci aktivít Dňa zdravia, ktoré naša škola každoročne organizuje, sa dňa 10.11. 2016 žiaci zúčastnili prednášky zameranej na zvýšenie informovanosti a prevencie pred cvievnou mozgovou príhodou. Sériu informačných stretnutí so študentami rôznych stredných škôl organizovala spoločnosť Boehringer Ingelheim Slovensko v zastúpení ako prednášajúcej MUDr. Zuzany Števkovej z Fakultnej nemocnice Trnava. 

     • Trnavská novéna
      • Trnavská novéna

      • Dňa 15.11.2016 sa študenti a pedagógovia AGY zúčastnili Trnavskej novény. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ AGY. Spoločne sme všetci poďakovali trnavskej Panne Márii za pomoc a ochranu.

     • Kam na strednú?
      • Kam na strednú?

      • V dňoch 10. - 11. novembra sa AGY predstavilo na výstave v Mestskej športovej hale V Trnave. Cieľom bolo priblížiť a prezentovať základné princípy fungovania nášho gamnázia, Veríme, že sme oslovili nielen budúcich prvákov, ale aj ostatných učastníkov výstavy. Ďakujeme, všetkým, ktorí sa do výstavy zapojili.

     • Život v tichu
      • Život v tichu

      • Dňa 10.11. 2016 sa vybraní žiaci AGY zúčastnili prednášky riaditeľa trnavskej asociácie sluchovo postihnutých Mgr. Jaraoslava Cehlárika. Mali tak možnosť spoznať svet nepočujúcich a uvedomiť si aký je život nepočujúcich a zaujať k nim správny postoj. 

       Ďakujeme!

     • Stužková slávnosť
      • Stužková slávnosť

      • Dňa 4. 11. 2016 sa pri príležitosti stužkovej slávnosti triedy 4. AG uskutoční v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave slávnostná sv. omša. Celebrovať ju bude arcibiskup trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch, ktorý zároveň požehná maturantom ich maturitné stužky.

       Všetkých Vás srdečne pozývame!

     • Sviatok všetkých svätých
      • Sviatok všetkých svätých

      • Pri príliežitosti spomienky na všetkých našich zosnulých príbuzných sa žiaci i pedagógovia AGY zúčastnili duchovnej obnovy realizovanej formou sv. omše, ktorú celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Žiaci si spolu s duchovným školy vdp. PhDr. Petrom Mikulom uctili pamiatku zosnulých aj návštevou cintorína.

     • Jaskyňa Driny
      • Jaskyňa Driny

      • Študenti 1. ročníka AGY mali možnosť rozšíriť si svoje vedomosti spoznávaním prírodných krás v okolí smolenického zámku a návštevou jaskyne Driny. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Účelové cvičenie
      • Účelové cvičenie

      • Študent 1. a 2. ročníka AGY mali možnosť prostredníctvom účelového cvičenia vyskúšať si orientáciu v teréne, silové schopnosti a zdokonaliť sa v zručnostiach podávania prvej pomoci. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Daniel Čálik.