• Novinky

      • Potulky po Smoleniciach

      • Žiaci 1. AG a 2. AG sa spoločne s triednymi učiteľkami, RNDr. Janou Gregušovou a Mgr. Janou Gregušovou, vybrali spoznávať okolie Smolenického zámku, pozreli si jaskyňu Driny a nechýbalo ani posedenie v prírode spestrené spoločnou opekačkou.

     • Nemecké raňajky
      • Nemecké raňajky

      • Trieda 2. AG si spestrila deň nemeckými raňajkami, ktoré pozostávali z jedál pochádzajúcich z nemecky hovoriacich krajín. Príjemnú atmosféru dotvárala hudba nemeckých interpretov. Zodpovedná: Mgr. Naďa Mruškovičová.

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
      • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      • Dňa 30.5.2016 sme sa v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa rozlúčili s triedou 4. AG.  Maturitné vysvedčenia boli študentom odovzdané z rúk riaditeľa AGY PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, riaditeľa Arcidiecézneho školského úradu Ing. Jána Hallona a duchovného školy PhDr. Petra Mikulu, ktorí zároveň celebrovali aj slávnostnú sv. omšu. Slávnosti sa zúčastnili mnohí vzácni hostia. Našim absolventom prajeme v ďalšom živote veľa šťastia!

      • Posledné voľné miesta do prvého ročníka

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha  podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prijímacia skúška sa bude konať dňa 21. júna 2016. Prihlášky na štúdium môžete odovzdať do 10. júna 2016.

     • Rozpis ústnej formy maturitných skúšok
      • Rozpis ústnej formy maturitných skúšok

      • V sekcii Maturita - Predmety bol zverejnený rozpis ústnej formy internej časti maturitných skúšok. Maturantom prajeme veľa šťastia! smiley

      • Rodičovské združenie 4. AG

      • Mgr. Marcela Lančaričová pozýva všetkých rodičov študentov štrvtého ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.4.2016 v čase od 16:00 do 17:30 hod. v kmeňovej triede 4. AG. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

      • Rodičovské združenie 3. AG

      • Mgr. Lukáš Piňák pozýva všetkých rodičov študentov tretieho ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26.4.2016 v čase od 15:00 do 17:00 hod. v kmeňovej triede 3.AG. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

      • Rodičovské združenie 1. AG

      • Mgr. Jana Gregušová pozýva všetkých rodičov študentov prvého ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2016 v čase od 15:00 do 17:00 hod. v kmeňovej učebni 1. AG. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

      • Rodičovské združenie 2. AG

      • RNDr. Jana Gregušová pozýva všetkých rodičov študentov 2. ročníka na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 21.4.2016 v čase od 15:00 do 17:30 hod v kmeňovej triede 2. AG. Účasť všetkých rodičov je nutná!

      • Buzalkova Trnava

      • Milosrdný ako Ježiš, to bola tohtoročná téma súťaže Buzalkova Trnava. Svoj pohľad na túto tému spracoval aj Roman Pikulík (2. AG) a odbornou porotou mu bolo, v kategórii literárnych prác, udelené 2. miesto. Zodpovedná: Mgr. Miriam Karasová.

       Gratulujeme! 

      • Silový päťboj

      • Študenti AGY, Martin Strnát (4. AG), Marcus Valovič (2. AG) a Nikolas Puchel (1. AG), sa zapojili do súťaže v silovom päťboji. Vo vysokej konkurencii obsadili 3. miesto. Zodpovedný: Mgr. Daniel Čálik.

       Gratulujeme!

     • Najlepšia študentská filozofická esej
      • Najlepšia študentská filozofická esej

      • Roman Pikulík (2. AG) sa svojim príspevkom "Vesmírna opera chaosu" zapojil do celoslovenskej súťaže Najlepšia študentská filozofická esej 2016. Odbornou porotou mu bolo udelené 3. miesto, pričom 1. a 2. miesto nebolo udelené.

       Roman, GRATULUJEME a tešíme sa z tvojho úspechu!

      • Postup na celoslovenské kolo dejepisnej olympiády

      • Dňa 31.3.2016 sa Dávid Kimmerling (3. AG) zúčastnil krajského kola olympiády z dejepisu. Konečnému umiestneniu predchádzal písomný test, ústny pohovor a obhajoba práce. Dávid sa umiestnil na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola dejepisnej olympiády. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

       Dávid, GRATULUJEME a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole!

     • Ocenenie od ministra školstva
      • Ocenenie od ministra školstva

      • Dňa 22. 3. 2016  si riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN prevzal najvyššie rezortné ocenenie – Malú medailu sv. Gorazda  z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera za rozvoj školstva a prínos v oblasti vzdelávania žiakov.

     • Krížová cesta na Kalvárií
      • Krížová cesta na Kalvárií

      • Na Trnavskej Kalvárií sa študenti a pedagógovia zúčastnili Krížovej cesty. Pobožnosťou sme hlbšie uvažovali nad tajomstvom smrti Pána Ježiša.

     • Veľkonočné posolstvo
      • Veľkonočné posolstvo

      • Všetkým študentom, pedagógom a zamestnanom školy vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky, radosť z Kristovho zmŕtvychvstania. Nech nás naplní Pán svojím pokojom a požehnáva všetky naše bohaté aktivity.

     • Písomné maturitné skúšky
      • Písomné maturitné skúšky

      • Vedenie AGY a celý pedagogický zbor prajú našim maturantom úspešné zvládnutie písomných maturitných skúšok. Zachovajte chladnú hlavu, čistú myseľ. Verte vo vlastné schopnosti a pomoc Ducha svätého!

       smileysmileysmiley

      • Dekanátne kolo biblickej olympiády

      • Dňa 10. 3. 2016 sa naši študenti zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády. O konečné umiestnenie zabojovali ako tím v zložení: Dávid Kimmerling (3. AG), Kristína Murárová (2. AG) a Silvia Oravcová (1. AG). Vo vysokej konkurencii sa umiestnili na 2. mieste. Zodpovedná: Mgr. Marcela Lančaričová.

       Tešíme sa z vášho úspechu a gratulujeme smiley

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Dňa 10.3. 2016 sa študenti AGY zúčastnia biblickej olympiády stredných škôl v okresnom kole. Myslíme na nich a prajeme im úspešné umiestnenie.   

      • Bratia františkáni na škole

      • V mesiaci február navštívili našich študentov bratia františkáni z Trnavy. Prednáška a následná diskusia poodhalila dielo sv. Františka, ktorého spiritualita je blízka aj mnohým malým ľudom dneška.