• Novinky

     • Dilongova Trstená
      • Dilongova Trstená

      • Študentka 3. ročníka Katarína Chovančáková sa zúčastnila celoštátnej súťaže v umeleckom prednese slovesnkej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Po svojom prednese sa umiestnila na 2. mieste. Zodpovedná Mgr. Miriam Karasová.

       Katka, gratulujeme a ďakujeme!

     • Týždeň výskumu na UCM
      • Týždeň výskumu na UCM

      • V uplynulom týždni sa študenti AGY, pod vdením doc. Ing. Viery Horváthovej, PhD., zúčastnili laboratórnych cvičení na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave. Svoje vedomosti tak mohli využiť a vidieť chemické zákonitosti v praxi.  

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
      • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      • Dňa 29. 05. 2017 si naši absolventi prevzali maturitné vysvedčenia. Tomuto aktu predchádzala slávnostná sv. omša, ktorú celebrovali riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Mgr. Ing. Ján Hallon, PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ AGY a duchovný školy PhDr. Peter Mikula. 

       Našim absolventom ďakujeme za ich prítomnosť medzi nami a z celého srdca im prajeme veľa úspechov v ďalšom živote!

      • Od septembra v nových priestoroch!!!

      • Od septembra 2017 sa AGY presťahuje do nových zrekonštruovaných priestorov na Hollého ulici v Trnave. Bližšie informácie zverejníme v auguste 2017.

       Tešíme sa Vás!

     • Prijímacie konanie
      • Prijímacie konanie

      • Riaditeľ AGY podľa § 66 ods. 7 zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka.

       Prijímacia skúška sa bude konať dňa 20. júna 2017. Prihlášky na štúdium možte posielať do 9. júna 2017.

      • Prerušenie vyučovania

      • Riaditeľ školy v súlade s § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.05.2017 (piatok) poskytuje žiakom z dôvodu odstraňovania havárie na vodovodnom potrubí riaditeľské voľno.

       Vyučovanie pokračuje 9.5.2017.

     • Rodičovské združenie 1. AG a 2. AG
      • Rodičovské združenie 1. AG a 2. AG

      • Dňa 27.4.2017 (štvrtok) sa uskutoční rodičovské združenie študentov prvého a druhého ročníka. Stretnutia budú prebiehať individuálnou formou konzultácie v čase od 14:00 - 17:00 hod. Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • "Ježiš nám svojou Krížovou cestou daroval veľký dar: zjavil nám, že Boh je nekonečná láska, je milosrdenstvo a nesie celú ťažobu našich hriechov, aby sme my mohli vstať, zmieriť sa a nájsť pokoj." Benedikt XVI.

       Dňa 12.4.2017 o 11.00 hod. sa uskutoční pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii, ktorej sa zúčastnia žiaci a zamestnanci našej školy.

     • Postup do celoštátneho kola SOČ
      • Postup do celoštátneho kola SOČ

      • Dňa 30.3.2017 sa študentky 3. AG triedy, Katarína Chovančáková, Miroslava Šimová a Barbora Nemčeková, zúčastnili krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti. Katarína Chovančáková obsadila 2. miesto a postupuje do celostátneho kola SOČ. Zodpovedná: Mgr. Miriam Karasová.

       Katka, gratulujeme a ďalej držíme palce!

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Dňa 22.3.2017 sa naši študenti, David Kimmerling, Sylvia Oravcová a Kristína Murárová,  zapojili do biblickej olympiády. V celkovom poradí sa umiestnili na 3. mieste. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Marcela Lančaričová.

       Gratulujeme!

     • Rodičovské združenie 3. AG
      • Rodičovské združenie 3. AG

      • Triedna profesorka žiakov 3. AG triedy, RNDr. Jana Gregušová, pozýva rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 23.3.2017 o 16:30 hod. v kmeňovej triede 3. AG. Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Písomné maturitné skúšky
      • Písomné maturitné skúšky

      • Vedenie AGY a celý pedagogický zbor prajú našim maturantom úspešné zvládnutie písomných maturitných skúšok, ktoré absolvujú 14. - 15. 3. 2017. Zachovajte čistú myseľ, chladnú hlavu. Verte vo vlastné schopnosti a v pomoc Ducha svätého.

       heartsmiley

     • Postup na celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv
      • Postup na celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv

      • Dňa 8.2.2017 sa študenti 3. AG triedy, Roman Pikulík a Adam Voštinár, zúčastnili krajského kola Olympiády ľudských práv. Roman Pikulík si úspešným písomným testom zabezpečil miesto vo finále, v ústnom pohovore obsadil 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola Olympiády ľudských práv. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Lukáš Piňák. Roman gratulujeme, ďalej držíme palce a ďakujeme!

     • Trojkráľové požehnanie školy
      • Trojkráľové požehnanie školy

      • V období Zjavenia Pána sa vykonalo požehnanie našej školy, ktorú vykonal pán riaditeľ vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan s duchovným školy vdp. PhDr. Petrom Mikulom. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie našich priestorov, lebo vieme, že bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania.  

      • Deň otvorených dverí

      • Milí deviataci,

       srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na našej škole, ktorý sa uskutoční 1. februára 2017 v čase od 8:00 - 13:00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

     • Vianočný pozdrav
      • Vianočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom i študentom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

     • Kúsok Vianoc za múrmi väznice
      • Kúsok Vianoc za múrmi väznice

      • Dňa 15.12. 2016 sa spevácky zbor Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury v Trnave v sprievode huslistu Tadeáša Mazúra, študenta AGY, pokúsi vniesť za múry väznice pokoj, nehu a vianočnú atmosféru. Aj takýmto spôsobom spríjemníme deň našim študentom elokovaného pracoviska, lebo nebo bude otvorené, príde k nám....

     • Charitatívny predaj
      • Charitatívny predaj

      • V dňoch 12. - 17. 12. 2016 bude AGY charitatívnym predajom v City Arene pomáhať deťom z detského domova v Trnave. Príďte v tomto adventnom čase podporiť tých, ktorým v živote chýba teplo domova. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapoja vopred ĎAKUJEME!