• Novinky

     • Rodičovské združenie 1. AG, 2. AG a 4. AG
      • Rodičovské združenie 1. AG, 2. AG a 4. AG

      • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov prvého, druhého a štvrtého ročníka na rodičovské združenie. Stretnutia sa uskutočnia 6.12.2016 (utorok) v čase od 15:00 do 17:00 hod. a budú prebiehať formou individuálnych rozhovorov. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná! Rodičovské združenie pre tiredu 3. AG bude upresnené.

     • Cosmos Discovery
      • Cosmos Discovery

      • Dňa 14.11.2016 študenti 1. - 4. ročníka navštívili v Incheba Expo v Bratislave výstavu Cosmos Discovery. Ide o najväčšiu putovnú výstavu o kozmonautike na svete, ktorá obsahuje viac ako 200 originálnych exponátov z USA a Sovietskeho zväzu, reálne modely rakiet, raketoplánov, expozície orbitálnych staníc ako aj unikátne dobové dokumenty. Zodpovední pedagógovia: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD., RNDr. Jana Gregušová, Mgr. Katarína Jankovičová.

     • Stužková za múrmi väznice
      • Stužková za múrmi väznice

      • Dňa 24.11.2016 sa uskutoční stužková slávnosť triedy 4. BG. Slávnosť začne o 10:00 hod. sv. omšou celebrovanou trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom. Po jej skončení budú maturantom, za prítomnostii vzácnych hostí a rodiny, odovzdané maturitné stužky. Nech sú zelené stužky pre našich maturantov ozajstným symbolom nádeje.

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • Dňa 16.11.2016 boli naši nováčikovia triedou 3. AG slávnostne imatrikulovaní. Plnením rôznych úloh ukázali svoju odvahu a mohli tak byť prijatí do našej AGY rodiny. Pedagógovia i ostatní študenti sa tešia, že sú našou súčasťou.

     • Ide o sekundy
      • Ide o sekundy

      • V rámci aktivít Dňa zdravia, ktoré naša škola každoročne organizuje, sa dňa 10.11. 2016 žiaci zúčastnili prednášky zameranej na zvýšenie informovanosti a prevencie pred cvievnou mozgovou príhodou. Sériu informačných stretnutí so študentami rôznych stredných škôl organizovala spoločnosť Boehringer Ingelheim Slovensko v zastúpení ako prednášajúcej MUDr. Zuzany Števkovej z Fakultnej nemocnice Trnava. 

     • Trnavská novéna
      • Trnavská novéna

      • Dňa 15.11.2016 sa študenti a pedagógovia AGY zúčastnili Trnavskej novény. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ AGY. Spoločne sme všetci poďakovali trnavskej Panne Márii za pomoc a ochranu.

     • Kam na strednú?
      • Kam na strednú?

      • V dňoch 10. - 11. novembra sa AGY predstavilo na výstave v Mestskej športovej hale V Trnave. Cieľom bolo priblížiť a prezentovať základné princípy fungovania nášho gamnázia, Veríme, že sme oslovili nielen budúcich prvákov, ale aj ostatných učastníkov výstavy. Ďakujeme, všetkým, ktorí sa do výstavy zapojili.

     • Život v tichu
      • Život v tichu

      • Dňa 10.11. 2016 sa vybraní žiaci AGY zúčastnili prednášky riaditeľa trnavskej asociácie sluchovo postihnutých Mgr. Jaraoslava Cehlárika. Mali tak možnosť spoznať svet nepočujúcich a uvedomiť si aký je život nepočujúcich a zaujať k nim správny postoj. 

       Ďakujeme!

     • Stužková slávnosť
      • Stužková slávnosť

      • Dňa 4. 11. 2016 sa pri príležitosti stužkovej slávnosti triedy 4. AG uskutoční v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave slávnostná sv. omša. Celebrovať ju bude arcibiskup trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch, ktorý zároveň požehná maturantom ich maturitné stužky.

       Všetkých Vás srdečne pozývame!

     • Sviatok všetkých svätých
      • Sviatok všetkých svätých

      • Pri príliežitosti spomienky na všetkých našich zosnulých príbuzných sa žiaci i pedagógovia AGY zúčastnili duchovnej obnovy realizovanej formou sv. omše, ktorú celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Žiaci si spolu s duchovným školy vdp. PhDr. Petrom Mikulom uctili pamiatku zosnulých aj návštevou cintorína.

     • Jaskyňa Driny
      • Jaskyňa Driny

      • Študenti 1. ročníka AGY mali možnosť rozšíriť si svoje vedomosti spoznávaním prírodných krás v okolí smolenického zámku a návštevou jaskyne Driny. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Účelové cvičenie
      • Účelové cvičenie

      • Študent 1. a 2. ročníka AGY mali možnosť prostredníctvom účelového cvičenia vyskúšať si orientáciu v teréne, silové schopnosti a zdokonaliť sa v zručnostiach podávania prvej pomoci. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Daniel Čálik.  

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      • Pedagógovia a študenti AGY sa nielen dobrovoľnými príspevkami, ale aj aktívnou účasťou zapojili do zbierky podporujúcej nevidiacich a slabozrakých. Ďakujeme tým, ktorí takto podporili Bielu pastelku.

      • Deň otvorených dverí

      • Milí deviataci,

       srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý sa bude konať 20. októbra 2016 od 8.00 do 13.00 hod. 

       Tešíme sa na Vás v našej rodinnej škole!

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Dňa 28. 9. 2016 (streda) sa uskutoční rodičovské združenie študentov všetkých ročníkov. Triedni učitelia sa s rodičmi stretnú v kmeňových triedach AGY o 16: 30 hod. Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • VENI SANCTE
      • VENI SANCTE

      • Nový školský rok 2016/2017 sme otvorili slávnostným Veni Sancte v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Bohoslužbu celebrovali vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ AŠÚ, vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy a duchovný školy vdp. PhDr. Peter Mikula. Spoločne sme všetci prosili o pomoc Ducha svätého v nastávajúcom školskom roku.

      • Začiatok nového školského roka

      • Vyučovanie v novom školskom roku 2016/2017 sa začne v pondelok 5. 9. 2016. Študenti sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8:00 hod. v kmeňových triedach AGY.

       Tešíme sa na Vás!

      • Prázdniny

      • Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné, slnečné a oddychové prázdniny.

       vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

      • Te Deum

      • Dňa 29.6.2016 bude, pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla, vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy sláviť slávnostnú sv. omšu v školskej kaplnke. Súčasťou sv. omše bude poďakovanie, Te Deum, za uplynulý školský rok. Po jej skončení bude nasledovať zhodnotenie úspechov a študijných výsledkov študentov AGY.

      • Komunitný deň

      • Dňa 28.6.2016 budú žiaci a pedagógovia AGY posilňovať vzájomné vzťahy formou spoločne tráveného času pri grilovačke, pri vyrábaní sladkých dobrôt a pri spoločenských hrách. Tešíme sa! wink