• Novinky

     • Účelové cvičenie
      • Účelové cvičenie

      • Študent 1. a 2. ročníka AGY mali možnosť prostredníctvom účelového cvičenia vyskúšať si orientáciu v teréne, silové schopnosti a zdokonaliť sa v zručnostiach podávania prvej pomoci. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Daniel Čálik.  

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      • Pedagógovia a študenti AGY sa nielen dobrovoľnými príspevkami, ale aj aktívnou účasťou zapojili do zbierky podporujúcej nevidiacich a slabozrakých. Ďakujeme tým, ktorí takto podporili Bielu pastelku.

      • Deň otvorených dverí

      • Milí deviataci,

       srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý sa bude konať 20. októbra 2016 od 8.00 do 13.00 hod. 

       Tešíme sa na Vás v našej rodinnej škole!

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Dňa 28. 9. 2016 (streda) sa uskutoční rodičovské združenie študentov všetkých ročníkov. Triedni učitelia sa s rodičmi stretnú v kmeňových triedach AGY o 16: 30 hod. Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • VENI SANCTE
      • VENI SANCTE

      • Nový školský rok 2016/2017 sme otvorili slávnostným Veni Sancte v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Bohoslužbu celebrovali vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ AŠÚ, vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy a duchovný školy vdp. PhDr. Peter Mikula. Spoločne sme všetci prosili o pomoc Ducha svätého v nastávajúcom školskom roku.

      • Začiatok nového školského roka

      • Vyučovanie v novom školskom roku 2016/2017 sa začne v pondelok 5. 9. 2016. Študenti sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8:00 hod. v kmeňových triedach AGY.

       Tešíme sa na Vás!

      • Prázdniny

      • Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné, slnečné a oddychové prázdniny.

       vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

      • Te Deum

      • Dňa 29.6.2016 bude, pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla, vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy sláviť slávnostnú sv. omšu v školskej kaplnke. Súčasťou sv. omše bude poďakovanie, Te Deum, za uplynulý školský rok. Po jej skončení bude nasledovať zhodnotenie úspechov a študijných výsledkov študentov AGY.

      • Komunitný deň

      • Dňa 28.6.2016 budú žiaci a pedagógovia AGY posilňovať vzájomné vzťahy formou spoločne tráveného času pri grilovačke, pri vyrábaní sladkých dobrôt a pri spoločenských hrách. Tešíme sa! wink

      • Potulky po Smoleniciach

      • Žiaci 1. AG a 2. AG sa spoločne s triednymi učiteľkami, RNDr. Janou Gregušovou a Mgr. Janou Gregušovou, vybrali spoznávať okolie Smolenického zámku, pozreli si jaskyňu Driny a nechýbalo ani posedenie v prírode spestrené spoločnou opekačkou.

     • Nemecké raňajky
      • Nemecké raňajky

      • Trieda 2. AG si spestrila deň nemeckými raňajkami, ktoré pozostávali z jedál pochádzajúcich z nemecky hovoriacich krajín. Príjemnú atmosféru dotvárala hudba nemeckých interpretov. Zodpovedná: Mgr. Naďa Mruškovičová.

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
      • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      • Dňa 30.5.2016 sme sa v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa rozlúčili s triedou 4. AG.  Maturitné vysvedčenia boli študentom odovzdané z rúk riaditeľa AGY PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, riaditeľa Arcidiecézneho školského úradu Ing. Jána Hallona a duchovného školy PhDr. Petra Mikulu, ktorí zároveň celebrovali aj slávnostnú sv. omšu. Slávnosti sa zúčastnili mnohí vzácni hostia. Našim absolventom prajeme v ďalšom živote veľa šťastia!

      • Posledné voľné miesta do prvého ročníka

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha  podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prijímacia skúška sa bude konať dňa 21. júna 2016. Prihlášky na štúdium môžete odovzdať do 10. júna 2016.

     • Rozpis ústnej formy maturitných skúšok
      • Rozpis ústnej formy maturitných skúšok

      • V sekcii Maturita - Predmety bol zverejnený rozpis ústnej formy internej časti maturitných skúšok. Maturantom prajeme veľa šťastia! smiley

      • Rodičovské združenie 4. AG

      • Mgr. Marcela Lančaričová pozýva všetkých rodičov študentov štrvtého ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.4.2016 v čase od 16:00 do 17:30 hod. v kmeňovej triede 4. AG. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

      • Rodičovské združenie 3. AG

      • Mgr. Lukáš Piňák pozýva všetkých rodičov študentov tretieho ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26.4.2016 v čase od 15:00 do 17:00 hod. v kmeňovej triede 3.AG. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

      • Rodičovské združenie 1. AG

      • Mgr. Jana Gregušová pozýva všetkých rodičov študentov prvého ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2016 v čase od 15:00 do 17:00 hod. v kmeňovej učebni 1. AG. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

      • Rodičovské združenie 2. AG

      • RNDr. Jana Gregušová pozýva všetkých rodičov študentov 2. ročníka na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 21.4.2016 v čase od 15:00 do 17:30 hod v kmeňovej triede 2. AG. Účasť všetkých rodičov je nutná!

      • Buzalkova Trnava

      • Milosrdný ako Ježiš, to bola tohtoročná téma súťaže Buzalkova Trnava. Svoj pohľad na túto tému spracoval aj Roman Pikulík (2. AG) a odbornou porotou mu bolo, v kategórii literárnych prác, udelené 2. miesto. Zodpovedná: Mgr. Miriam Karasová.

       Gratulujeme! 

      • Silový päťboj

      • Študenti AGY, Martin Strnát (4. AG), Marcus Valovič (2. AG) a Nikolas Puchel (1. AG), sa zapojili do súťaže v silovom päťboji. Vo vysokej konkurencii obsadili 3. miesto. Zodpovedný: Mgr. Daniel Čálik.

       Gratulujeme!