• Novinky

     • Duchovné cvičenia
      • Duchovné cvičenia

      • V dňoch od 2. - 4. júla sa pedagógovia AGY sa zúčastnili trojdňových duchovných cvičení vo Františkánskom kláštore Premenenia Pána v Melčiciach - Lieskovom. Spoločne tak posilňovali svoju vieru a vzťah k Bohu. Exercície viedol vdp. PhDr. Peter Mikula, MBA, LL. M, duchovný školy.

      • Sv. omša pri príležitosti ukončenia školského roka 2017/2018

      • Dňa 29. júna 2018 poďakujeme spoločne sv. omšou, v školskej kaplnke bl. Titusa Zemana,  za uplynulý školský rok. Sv. omšu bude celebrovať vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL. M, riaditeľ školy. Po jej skončení bude nasledovať vyhodnotenie školského roka 2017/2018.

     • Teambuilding
      • Teambuilding

      • Spoločne sme takto 22. júna 2018 budovali lepší tím, lepšie vzťahy - nielen učiteľské, nielen študentské, ale vzájomné. 

     • Exkurzia - Triediaca linka odpadu
      • Exkurzia - Triediaca linka odpadu

      • Na vlastné oči isme mali možnosť vidieť ako funguje triediaca linka odpadu. Za túto príležitosť ďakujeme FCC Trnava a vedúcemu skládky odpadu Michalovi Miklášovi za množstvo poučných a užitočných informácií. Spoločne sme ešte lepšie pochopili ako veľmi je dôležité chrániť si krajinu a prírodu správnou separáciou odpadu. 

        

     • Kurz ochrany človeka a zdravia
      • Kurz ochrany človeka a zdravia

      • Trieda 3. AG sa v dňoch 4. - 6. júna zúčastňuje Kurzu ochrany človeka a zdravia, ktorý prebieha v Melčiciach - Lieskovom.  Počas kurzu sa študenti zdokonalia napr. v zásadách podávania prvej pomoci, pohybových aktivitách. Vyskúšajú si i orientáciu v teréne a mnoho ďalšieho. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik, Mgr. Naďa Mruškovičová. 

       Prajeme Vám ešte príjemne spoločne strávený čas a šťastný návrat domov! 

     • Exkurzia v centre pre rozvoj rodiny
      • Exkurzia v centre pre rozvoj rodiny

      • Študenti spolu s koordinátorom manželstva a rodičovstva, PhDr. Petrom Mikulom, MBA, LL. M, navštívili Centrum pre rozvoj rodiny v Trnave. V podobe prednášok sa dozvedeli veľa poučných informácií o vzájomnom spolužití, úcte a rešpekte v manželstve. Tento deň bol spojený i s rozšírením si vedomostí v oblasti ľudských práv. Zodpovedný. Mgr. Lukáš Piňák. 

     • Prevencia sociálno-patologických javov a podpora čitateľskej gramotnosti
      • Prevencia sociálno-patologických javov a podpora čitateľskej gramotnosti

      • Jeden deň sme venovali i prevencii sociálno-patologických javov a podpore čitateľskej gramotnosti. V oblasti sociálno-patologických javov sa študentom venovala doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. V tento deň študenti navštívili i Krajskú knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave. Za exkurziu bola zodpovedná koordinátorka rozvoja čitateľskej gramotnosti Mgr. Miriam Karasová.

     • Zdravý deň na AGY
      • Zdravý deň na AGY

      • Prežili sme spolu pekný deň, ktorý bol zameraný na podporu zdravého životného štýlu, v podobe zdravých potravín, pohybových aktivít a prednáške o ekologických problémoch dnešnej doby.  Zodpovedné: Mgr. Monika Zemková, Mgr. Naďa Mruškovičová. 

      • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. 

       Prijímacia skúška sa bude konať dňa 19. júna 2018. 

     • Slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení
      • Slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení

      • Dňa 28. mája 2018 sa, v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave, rozlúčime s našimi maturantmi.  Slávnosť začne  o 10:00 hod. sv. omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Po jej skončení si maturanti prevezmú vysvedčenie z rúk riaditeľa AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, MBA, LL.M a triednej profesorky. Všetci ste srdečne pozvaní!

       Maturanti, od zajtra ste našimi úspešnými absolventmi! AGY Vám praje veľa štastia do ďalšieho života!

     • Rodičovské združenie všetkých ročníkov
      • Rodičovské združenie všetkých ročníkov

      • Triedni učitelia študentov všetkých ročníkov pozývajú rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 02. mája 2018 (streda) v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov. Stretnutia budú prebiehať individuálnou formou, triedy 1. AG a 2. AG v čase od 15:00 - 17:00 hod., trieda 4. AG v čase od 14:30 - 16:30 hod. Trieda 3. AG bude mať spoločný začiatok o 16:00 hod. a potom budú nasledovať individuálne konzultácie.

       Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!    

     • Buzalkova Trnava
      • Buzalkova Trnava

      • AGY sa zapojilo do súťaže Buzalkova Trnava. Žiaci mali možnosť zapojiť sa literárne, výtvarne a formou IKT prezentácie do témy "Vystúp z davu s Titusom". Študenti nášho elokovaného pracoviska sa v sekcii literárnych prác umiestnili na popredných priečkach - 1. miesto získal J. B. z triedy 2.BG, na 3. mieste sa umiestnil Ľ. H. z 2. BG. Rovnako tak vo výtvarných prácach, 2. miesto získal F. H. z 2. BG triedy. Porota udelila aj mimoriadnu cenu za spracovanie témy. Toto ocenenie získal tiež študent elokovaného pracoviska a to T. O. z triedy 2. BG.

       Víťazom gratulujeme a ďakujeme!

     • Deň narcisov
      • Deň narcisov

      • Dňa 13. apríla 2018 sa pedagógovia a študenti AGY aktívne zapojili do charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine. Podporili tak tých, ktorí našu pomoc potrebujú.

       Ďakujeme!

     • Taliansko, Rím - audiencia u svätého Otca
      • Taliansko, Rím - audiencia u svätého Otca

      • V týždni od 15. - 20. apríla sa pedagógovia a študenti AGY zúčastňujú poznávacieho výletu po Taliansku. Navštívia napr. Neapol, Rím - navštívia sv. Otca, Pompeje a mnoho ďalších zaujímavých miest. Spoločne si tak rozširujú vedomosti z rôznych oblastí a na vlastné oči vidia "kus sveta".

       Prajeme Vám príjemne strávené spoločné chvíle a šťastný návrat domov! 

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • V uplynulých dňoch sa v priestoroch AGY uskutočnilo dekanátne kolo  biblickej olympiády. Študenti našej školy získali krásne druhé miesto. Srdečne im blahoželáme. Zodpovedná osoba: PhDr. Marcela Lančaričová. 

       Ďakujeme súťažiacim za ich účasť!

     • Exkurzia ÚVTOS
      • Exkurzia ÚVTOS

      • Dňa 12. apríla 2018 sa študenti 3. AG a 4. AG zúčastnili exkurzie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Mali tak možnosť vidieť ako funguje realizácia trestného práva v praxi, exkurzia mala zároveň aj preventívny charakter. Zodpovedná: Mgr. Monika Zemková.

       Ďakujeme ÚVTOS za túto príležitosť!

     • Veľkonočný pozdrav
      • Veľkonočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom a študentom milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech radosť a láska zmŕtvychvstalého Ježiša Krista prebýva medzi nami.

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • "Ježiš nám svojou Krížovou cestou daroval veľký dar: zjavil nám, že Boh je nekonečná láska, je milosrdenstvo a nesie celú ťažobu našich hriechov, aby sme my mohli vstať, zmieriť sa a nájsť pokoj." Benedikt XVI.

       Dňa 28. marca 2018 sa uskutočnila pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii. Pobožnosti sa zúčastnili žiaci a zamestnanci našej školy.

     • Písomné maturitné skúšky
      • Písomné maturitné skúšky

      • Vedenie AGY a celý pedagogický zbor prajú našim maturantom úspešné zvládnutie písomných maturitných skúšok. Zachovajte čistú myseľ a chladnú hlavu. Verte vo vlastné schopnosti a v pomoc Ducha svätého. ☺