• Novinky

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime sa dňa 18. októbra 2017 o 9:00 hod. zapojíme do modlitby sv. ruženca za pokoj vo svete.

       S dôverou fatimských detí i my siahnime po ruženci, ktorý je mocnou zbraňou v duchovnom boji.

     • Rodičovské združenie 3. AG
      • Rodičovské združenie 3. AG

      • Triedna profesorka študentov tretieho ročníka pozýva všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňovej triede 3. AG na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Stužková slávnosť 4. AG
      • Stužková slávnosť 4. AG

      • Dňa 6. 10. 2017 sa uskutoční stužková slávnosť našej 4. AG. Slávnosť začne o 17:00 hod. sv. omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa  v Trnave.

       Všetkých Vás srdečne pozývame! 

     • Rodičovské združenie 1. AG
      • Rodičovské združenie 1. AG

      • Triedny učiteľ študentov 1. ročníka pozýva rodičov na rodičovké združenie, ktoré sa uskutoční dňa 4. 10. 2017 (streda) v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňovej triede AGY na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Rodičovské združenie 2. AG a 3. AG
      • Rodičovské združenie 2. AG a 3. AG

      • Triedne učiteľky študentov 2. AG a 3. AG pozývajú všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. 9. 2017 (utorok) v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňových triedach AGY na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

        

      • Účelové cvičenie

      • Študenti 1. AG a 2. AG začiatkom školského roka absolvovali účelové cvičenie, cieľom ktorého bolo napr. precvičiť si orientáciu v teréne alebo zopakovať si zásady prvej pomoci. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik a triedni učitelia Mgr. Lukáš Piňák a Mgr. Monika Zemková.

     • Začiatok nového školského roka
      • Začiatok nového školského roka

      • Nový školský rok 2017/2018 sa začne dňa 4. 9. 2017 (pondelok). Študenti sa stretnú o 8:30 hod. so svojimi triednymi profesormi pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Trnave, prvý školský deň bude pokračovať sv. omšou.

       Tešíme sa Vás!

     • Prázdniny
      • Prázdniny

      • Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné prázdniny.

       Tešíme sa na vás v nových priestoroch školy na Hollého ulici č.9 v Trnave.

      • Te Deum

      • Dnes sme spoločne sv. omšou ďakovali za uplynulý školský rok. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy, po jej skončení nasledovalo vyhodnotenie školského roka.

     • Duchovné cvičenia 3. AG
      • Duchovné cvičenia 3. AG

      • V uplynulých dňoch študenti tretieho ročníka absolvovali duchovné cvičenia v Melčiciach. Cvičenia počas troch dní viedol vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Prednášok a meditácií sa zúčastnila aj triedna profesorka tretiakov RNDr. Jana Gregušová. Budovali tak nielen svoje vzťahy, ale hlavne posilnili svoj vzťah k Bohu.

     • Výlet na Červený Kameň
      • Výlet na Červený Kameň

      • Študenti prvého a druhého ročníka sa spoločne vybrali na prehliadku hradu Červený Kameň. Prehliadka bola obohatená o expozíciu útrpného práva a zakončená spoločným piknikom. Zodpovedné: Mgr. Naďa Mruškovičová, Mgr. Monika Zemková.

     • Vysvätenie a primičná sv. omša nášho absolventa
      • Vysvätenie a primičná sv. omša nášho absolventa

      • Tešíme sa, že náš absolvent Lukáš Blažo prijal dňa 10.06.2017 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sviatosť kňazstva a vyprosujeme mu veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie v jeho kňazskej činnosti.

        

     • Belasý motýľ
      • Belasý motýľ

      • Pedagógovia a študenti AGY sa zapojili do zbierky na podporu ľúdí so svalovou dystrofiou. V mene tých, ktorý6m výťažok zo zbierky pomáha ďakujeme.

     • Komunitný deň na AGY
      • Komunitný deň na AGY

      • Pedagógovia a študenti AGY budovali spoločne svoj team počas komunitného dňa, v ktorom sme trávili čas grilovaním a pečením rôznych sladkostí. I takýmto spôsobom budujeme spoločné dobré vzťahy a zároveň sa učíme nové veci. wink

     • Buzalkova Trnava
      • Buzalkova Trnava

      • Študent 4. ročníka, elokovaného pracoviska AGY, M. V. sa umiestnil na 1. mieste v súťaži literárnych prác Buzalkovej Trnavy.  Vo svojom príspevku priniesol svoj pohľad na odkaz zjavení Fatimskej Panny Márie pre dnešnú generáciu.

       Gratulujeme a ďakujeme!

        

     • Mesto Trnava ocenilo našu študentku
      • Mesto Trnava ocenilo našu študentku

      • Mesto Trnava udelilo cenu za mimoriadne výsledky našej študentke 3. ročníka Kataríne Chovančákovej.

       Katka, gratulujeme a ďakujeme!

     • Dilongova Trstená
      • Dilongova Trstená

      • Študentka 3. ročníka Katarína Chovančáková sa zúčastnila celoštátnej súťaže v umeleckom prednese slovesnkej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Po svojom prednese sa umiestnila na 2. mieste. Zodpovedná Mgr. Miriam Karasová.

       Katka, gratulujeme a ďakujeme!

     • Týždeň výskumu na UCM
      • Týždeň výskumu na UCM

      • V uplynulom týždni sa študenti AGY, pod vdením doc. Ing. Viery Horváthovej, PhD., zúčastnili laboratórnych cvičení na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave. Svoje vedomosti tak mohli využiť a vidieť chemické zákonitosti v praxi.  

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
      • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      • Dňa 29. 05. 2017 si naši absolventi prevzali maturitné vysvedčenia. Tomuto aktu predchádzala slávnostná sv. omša, ktorú celebrovali riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Mgr. Ing. Ján Hallon, PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ AGY a duchovný školy PhDr. Peter Mikula. 

       Našim absolventom ďakujeme za ich prítomnosť medzi nami a z celého srdca im prajeme veľa úspechov v ďalšom živote!

      • Od septembra v nových priestoroch!!!

      • Od septembra 2017 sa AGY presťahuje do nových zrekonštruovaných priestorov na Hollého ulici v Trnave. Bližšie informácie zverejníme v auguste 2017.

       Tešíme sa Vás!