• Novinky

      • Deň otvorených dverí

      • Srdečne pozývame záujemcov o štúdium na AGY na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 28. októbra 2019 (pondelok) v čase od 9. 00 - 14. 00 hod.

       V tento deň bude AGY otvorené aj pre širokú verejnosť v čase o 15.00 - 17. 00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

     • Adaptačný kurz
      • Adaptačný kurz

      • Dňa 02.-03. októbra 2019 študenti 1. AG triedy absolvovali adaptačný kurz zameraný na zlepšenie adaptácie v novom prostredí, spoznanie sa navzájom, vytvorenie priaznivej triednej klímy. Zodpovedná PhDr. Eva Hirnerová.