• Novinky

     • Stužková za múrmi väznice
      • Stužková za múrmi väznice

      • Dňa 29. novembra 2018 sa uskutočnila Stužková slávnosť triedy 4. BG v elokovanom pracovisku AGY v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup spolu s riaditeľom AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľubošom Hašanom, MBA. LL.M. Pokračovala oficiálnou časťou za pritomnosti hostí z Ministerstva školstva SR, Okresného úradu v Trnave, rodinných príslušnikov a mnohých iných.

       Maturanti,  nech sú pre Vás zelené stužky ozajstným symbolom nádeje!

     • Olympiáda anglického jazyka
      • Olympiáda anglického jazyka

      • Vybraní študenti AGY sa zapojili do Olympiády anglického jazyka. V dvoch kategóriách sa na 1. mieste umiestnili Denis Krajčovič z 2. AG a Sofia Bachratá zo 4. AG a postupujú do ďalšieho kola. Zodpovední: Mgr. Ľuboš Martinák, Mgr. Kamila Švecová

        

     • Prednáška o AIDS
      • Prednáška o AIDS

      • Dňa 28.novembra 2018 sa študenti AGY zúčastnili prednášky týkajúcej sa problematiky ochorenia AIDS. Dozvedeli sa veľa poučných informácii, no predovšetkým o prevencii tohto ochorenia. 

     • Trnavská Novéna
      • Trnavská Novéna

      • V rámci prebiehajúcej Trnavskej Novény sa pedagógovia a študenti AGY zúčastnili sv. omše a spoločne tak poďakovali trnavskej Panne Márii za pomoc a ochranu. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan MBA, LL.M, riaditeľ školy. 

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • 16. novembra si naši tretiaci pripravili zábavný program pre prvákov. Rôznymi úlohami, hrami, tancom a spevom preverili ich schopnosti a zručnosti. V závere programu im venovali medovníkový štvorlístok ako symbol štúdia na AGY, štastia a prijatia do AGY kolektívu.

       Prváci, vitajte medzi nami! Tešíme sa, že ste našou súčasťou! 

     • Futbalový turnaj
      • Futbalový turnaj

      • 8. novembra 2018 naši chlapci z 2. AG - L. Csano, J. Borčin a chlapci z 3. AG - M. Fridrich, S. Gomola, I. Mesík,  T. Mihálik a P. Novanský odohrali futbalový turnaj, v ktorom zvíťazili a umiestnili sa na 1. mieste  a postúpili do finálovej časti Majstrovstiev okresu stredných škôl. Zodpovedný: Mgr. Daniel Čálik.

       Gratulujeme, ďakujeme a držíme palce!!!

     • Ecofilm festival
      • Ecofilm festival

      • "Nebuď labuť a ži v rytme prírody!", znelo heslo filmového festivalu, ktorého sa zúčastnili študenti 1. a 3. ročníka AGY. Krátkymi filmami sme sa opäť utvrdili v tom, ako veľmi je dôležité chrániť si prírodu a žiť v jej rytme. Zodpovedné: RNDr. Jana Gregušová, Mgr. Monika Zemková.