• Novinky

      • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. 

       Prijímacia skúška sa bude konať dňa 19. júna 2018. 

     • Slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení
      • Slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení

      • Dňa 28. mája 2018 sa, v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave, rozlúčime s našimi maturantmi.  Slávnosť začne  o 10:00 hod. sv. omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Po jej skončení si maturanti prevezmú vysvedčenie z rúk riaditeľa AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, MBA, LL.M a triednej profesorky. Všetci ste srdečne pozvaní!

       Maturanti, od zajtra ste našimi úspešnými absolventmi! AGY Vám praje veľa štastia do ďalšieho života!