• Novinky

     • Stužková slávnosť 4. AG
      • Stužková slávnosť 4. AG

      • Dňa 6. 10. 2017 sa uskutoční stužková slávnosť našej 4. AG. Slávnosť začne o 17:00 hod. sv. omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa  v Trnave.

       Všetkých Vás srdečne pozývame! 

     • Rodičovské združenie 1. AG
      • Rodičovské združenie 1. AG

      • Triedny učiteľ študentov 1. ročníka pozýva rodičov na rodičovké združenie, ktoré sa uskutoční dňa 4. 10. 2017 (streda) v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňovej triede AGY na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Rodičovské združenie 2. AG a 3. AG
      • Rodičovské združenie 2. AG a 3. AG

      • Triedne učiteľky študentov 2. AG a 3. AG pozývajú všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. 9. 2017 (utorok) v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňových triedach AGY na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

        

      • Účelové cvičenie

      • Študenti 1. AG a 2. AG začiatkom školského roka absolvovali účelové cvičenie, cieľom ktorého bolo napr. precvičiť si orientáciu v teréne alebo zopakovať si zásady prvej pomoci. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik a triedni učitelia Mgr. Lukáš Piňák a Mgr. Monika Zemková.