• Profil školy

     • Profil absolventa

     • Profil absolventa

       

      Profil absolventa AGY vychádza zo zamerania a cieľov školy. Vyjadruje  špecifikáciu najdôležitejších požiadaviek školy pre nášho absolventa, ktorý  je pripravený na štúdium VŠ, získanými kľúčovými spôsobilosťami sa úspešne zaradí do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Náš absolvent má byť všestranne vzdelaný mladý človek, ktorý je svojimi schopnosťami a vedomosťami na úrovni absolventov iných škôl. Je osobnosťou, ktorá žije podľa kresťanských zásad a svojím správaním vyjadruje úctu k životu.

      Vďaka svojmu všeobecnému vzdelanostnému základu môže nájsť uplatnenie na trhu práce a svojou flexibilitou sa prispôsobuje novým a meniacim sa požiadavkám a podmienkam. Je človek vnútorne slobodný, čestný, usilovný, svedomitý, otvorený, zodpovedný, schopný sa samostatne rozhodovať podľa svojho svedomia.