• Novinky

     • Kurz na ochranu života a zdravia
      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • V dňoch 10. - 12. júna 2019 študenti 3. AG absolvovali Kurz na ochranu života a zdravia. Spoločne sa naučili, zopakovali základy prvej pomoci, orientáciu v teréne, absolvovali turistiku. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik, Mgr. Monika Zemková

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
      • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      • Dňa 27. mája 2019 boli v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave odovzdané maturitné vysvedčenia našim absolventom. Tomuto aktu predchádzala sv. omša, ktorú celebrovali riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Trnave vdp. Ing. Mgr. Ján Hallon, riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a vdp. PhDr. Peter Mikula, MBA, LL.M.

       Absolventi naši, prajeme Vám do ďalšieho života veľa šťastia!

      • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prihlášky na prijímacie skúšky možno zaslať do 07.06.2019.

       Prijímacia skúška sa bude konať dňa 18. júna 2019. 

     • Príbeh hrdinu
      • Príbeh hrdinu

      • Dňa 07. mája 2019 sa študenti AGY, pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika, zúčastnili prednášky, ktorá bola spojená s premietaním filmu o poslednom lete najväčšieho Slováka. 

     • Veľkonočný pozdrav
      • Veľkonočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom a študentom milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech radosť a láska zmŕtvychvstalého Ježiša Krista prebýva medzi nami.

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • Dňa 17. apríla 2019 sa pedagógovia i študenti AGY slávením pobožnosti Krížovej cesty pripravili na prežívanie slávneho veľkonočného trojdnia, ktoré vyvrcholí Kristovým zmŕtvychvstaním. 

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov všetkých ročníkov na rodičovské združenie. Tieto budú prebiehať formou individuálnych konzultácií v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov v čase od 14:00 -17:00 hod. v nasledujúcich dňoch:

       1. AG - 10. apríla 2019

       2. AG, 3. AG. 4. AG - 11. apríla 2019

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • Študenti 2. AG absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Ski Brezovica. Podporili tak svoj zdravý životný štýl, svoje zdravie i spoločné vzťahy. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik, Mgr. Ľuboš Martinák

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • AGY sa stalo hostiteľom Biblickej olympiády. V priebehu dvoch dní si zmerali sily žiaci základných i stredných škôl. Naši študenti Viktória Šurínová (2. AG)Lenka Kimmerlingová a Sebastián Gomola (3. AG) sa umiestnili na krásnom 2. mieste. 

       Gratulujeme a ďakujeme!

     • Anglické divadelné predstavenie
      • Anglické divadelné predstavenie

      • Dňa 20. marca 2019 sa študenti AGY zúčastnili anglického divadelného predstavenia "One day in London". Aj takouto  formou sa zdokonalili v anglickom jazyku. 

     • Výchovno-vzdelávací koncert
      • Výchovno-vzdelávací koncert

      • Dňa 19. marca 2019 sa študenti AGY zúčastnili interaktívneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý spevom, hudbou a hovoreným slovom obsiahol tému  Zneužívanie moci - intolerancia a neznášanlivosť.  

     • Najlepší z mládeže za rok 2018
      • Najlepší z mládeže za rok 2018

      • Študent 3. AG triedy Ivan Mesík bol v uplynulých dňoch vyhlásený za najlepšieho hráča za mládež v klube FC Spartak Trnava za rok 2018.  

       Ivan, gratulujeme a ďakujeme!

     • Úspech v oblasti prírodovednej gramotnosti
      • Úspech v oblasti prírodovednej gramotnosti

      • AGY sa zapojilo do testovania v oblasti prírodovednej gramotnosti. Zo 120 gymnázií, z 2 300 študentov náš študent 4. AG triedy Filip Baran dosiahol v riešení úloh takmer 94 percent a zaradil sa tak k najlepším riešiteľom. 

       Filip, gratulujeme a ďakujeme!

     • Erasmus+ Korene a hodnoty
      • Erasmus+ Korene a hodnoty

      • AGY sa v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave zapojilo do pilotného projektu, ktorý nesie názov Korene a hodnoty. Implementovanie Biblie - Starého a Nového zákona v predmetoch stredoškolského vzdelávania a interakcia do praktického života.

       Projekt je súčasťou Erasmus+

       https://mpc-edu.sk/rok-2018-bol-europskym-rokom-kulturneho-dedicstva-0

     • Popolcová streda
      • Popolcová streda

      • Dňa 06. marca 2019, na Popolcová stredu, sme sa všetci zúčastnili slávnostnej sv. omše v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Spoločne sme vstúpili do pôstneho obdobia, pre ktoré, ako sme sa v homílii dozvedeli, je dôležitý pôst, modlitba a almužna. Sv. omšu celebroval riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a duchovný školy vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský. 

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Milí žiaci, vážení rodičia výchovní poradcovia srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 04. februára 2019 (pondelok) v čase od 8:00 - 13:00 hod. 

       Tešíme sa na Vás!

     • Duchovná obnova seniorov
      • Duchovná obnova seniorov

      • Riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M celebroval slávnostnú svätú omšu v priestoroch Kaplnky bl. Titusa Zemana pre členov Denného centra seniorov pri KJS v Trnave. Po svätej omši predseda denného centra Jozef Kramár vyzdvihol vo svojom príhovore dôležitosť spolupráce žiakov a seniorov a zároveň poukázal na odkaz života blahoslaveného Titusa Zemana.

     • Trojkráľové požehnanie školy
      • Trojkráľové požehnanie školy

      • Dňa 9. januára 2019 udelil vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M, riaditeľ AGY Trojkráľové požehnanie priestorov budovy školy. Nech nás jeho požehnanie sprevádza celý rok a nech "Kristus žehná tento dom."

     • Výročie smrti bl. Titusa Zemana
      • Výročie smrti bl. Titusa Zemana

      • 8. januára 2019 sme si pripomenuli 50. výročie smrti prvého blahoslaveného rímskokatolíckeho kňaza Titusa Zemana. Práve po ňom je pomenovaná školská kaplnka AGY, v ktorej v tento deň celebrovali sv. omšu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu a vdp. Phdr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA. LL.M, riaditeľ AGY.