• Novinky

     • Prijímacie konanie
      • Prijímacie konanie

      • Riaditeľ AGY podľa § 66 ods. 7 zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka.

       Prijímacia skúška sa bude konať dňa 20. júna 2017. Prihlášky na štúdium možte posielať do 9. júna 2017.

      • Prerušenie vyučovania

      • Riaditeľ školy v súlade s § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.05.2017 (piatok) poskytuje žiakom z dôvodu odstraňovania havárie na vodovodnom potrubí riaditeľské voľno.

       Vyučovanie pokračuje 9.5.2017.

     • Rodičovské združenie 1. AG a 2. AG
      • Rodičovské združenie 1. AG a 2. AG

      • Dňa 27.4.2017 (štvrtok) sa uskutoční rodičovské združenie študentov prvého a druhého ročníka. Stretnutia budú prebiehať individuálnou formou konzultácie v čase od 14:00 - 17:00 hod. Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • "Ježiš nám svojou Krížovou cestou daroval veľký dar: zjavil nám, že Boh je nekonečná láska, je milosrdenstvo a nesie celú ťažobu našich hriechov, aby sme my mohli vstať, zmieriť sa a nájsť pokoj." Benedikt XVI.

       Dňa 12.4.2017 o 11.00 hod. sa uskutoční pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii, ktorej sa zúčastnia žiaci a zamestnanci našej školy.

     • Postup do celoštátneho kola SOČ
      • Postup do celoštátneho kola SOČ

      • Dňa 30.3.2017 sa študentky 3. AG triedy, Katarína Chovančáková, Miroslava Šimová a Barbora Nemčeková, zúčastnili krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti. Katarína Chovančáková obsadila 2. miesto a postupuje do celostátneho kola SOČ. Zodpovedná: Mgr. Miriam Karasová.

       Katka, gratulujeme a ďalej držíme palce!

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Dňa 22.3.2017 sa naši študenti, David Kimmerling, Sylvia Oravcová a Kristína Murárová,  zapojili do biblickej olympiády. V celkovom poradí sa umiestnili na 3. mieste. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Marcela Lančaričová.

       Gratulujeme!

     • Rodičovské združenie 3. AG
      • Rodičovské združenie 3. AG

      • Triedna profesorka žiakov 3. AG triedy, RNDr. Jana Gregušová, pozýva rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 23.3.2017 o 16:30 hod. v kmeňovej triede 3. AG. Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Písomné maturitné skúšky
      • Písomné maturitné skúšky

      • Vedenie AGY a celý pedagogický zbor prajú našim maturantom úspešné zvládnutie písomných maturitných skúšok, ktoré absolvujú 14. - 15. 3. 2017. Zachovajte čistú myseľ, chladnú hlavu. Verte vo vlastné schopnosti a v pomoc Ducha svätého.

       heartsmiley

     • Postup na celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv
      • Postup na celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv

      • Dňa 8.2.2017 sa študenti 3. AG triedy, Roman Pikulík a Adam Voštinár, zúčastnili krajského kola Olympiády ľudských práv. Roman Pikulík si úspešným písomným testom zabezpečil miesto vo finále, v ústnom pohovore obsadil 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola Olympiády ľudských práv. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Lukáš Piňák. Roman gratulujeme, ďalej držíme palce a ďakujeme!

     • Trojkráľové požehnanie školy
      • Trojkráľové požehnanie školy

      • V období Zjavenia Pána sa vykonalo požehnanie našej školy, ktorú vykonal pán riaditeľ vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan s duchovným školy vdp. PhDr. Petrom Mikulom. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie našich priestorov, lebo vieme, že bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania.  

      • Deň otvorených dverí

      • Milí deviataci,

       srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na našej škole, ktorý sa uskutoční 1. februára 2017 v čase od 8:00 - 13:00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

     • Vianočný pozdrav
      • Vianočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom i študentom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

     • Kúsok Vianoc za múrmi väznice
      • Kúsok Vianoc za múrmi väznice

      • Dňa 15.12. 2016 sa spevácky zbor Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury v Trnave v sprievode huslistu Tadeáša Mazúra, študenta AGY, pokúsi vniesť za múry väznice pokoj, nehu a vianočnú atmosféru. Aj takýmto spôsobom spríjemníme deň našim študentom elokovaného pracoviska, lebo nebo bude otvorené, príde k nám....

     • Charitatívny predaj
      • Charitatívny predaj

      • V dňoch 12. - 17. 12. 2016 bude AGY charitatívnym predajom v City Arene pomáhať deťom z detského domova v Trnave. Príďte v tomto adventnom čase podporiť tých, ktorým v živote chýba teplo domova. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapoja vopred ĎAKUJEME!

     • Rodičovské združenie 3. AG
      • Rodičovské združenie 3. AG

      • Triedna profesorka študentov 3. ročníka, RNDr. Jana Gregušová, pozýva všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2016 v čase od 15:00 - 17:00 hod. Stretnutia budú prebiehať individuálnou formou. Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Nepoškvrnené počatie Panny Márie
      • Nepoškvrnené počatie Panny Márie

      • Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme sa všetci zúčastnili sv. omše v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Spoločne sme sa i v tento deň o čosi bližšie priblížili k Pánovi. Ďakujeme.

     • Literatúra na doskách
      • Literatúra na doskách

      • Patriárchálny spôsob života, zaostalosť a lenivosť sme spoločne videli v divadelnom spracovaní literárneho diela B. S. Timravy Ťapákovci. Jedno z diel povinnej literatúry sme sa naučili aj takýmto ilustračným spôsobom. Za predstavenie ďakujeme divadelnému súboru Teatro Moliére. Zodpovedné: Mgr. Miriam Karasová, Mgr. Monika Zemková.

     • Kúsok tepla
      • Kúsok tepla

      • V dňoch 5.12 do 9.12.2016 sa na našej škole uskutoční zbierka zimnej obuvi a ponožiek v rámci celotrnavského dobrovoľníckeho projektu s názvom Kúsok tepla. Zapojiť sa možete prinesením obuvi alebo ponožiek v dobrom stave do vestibulu našej školy, kde budú pripravené krabice. Vopred vám ďakujeme za konkrétnu pomoc núdznym ľuďom.

     • Svetový deň boja proti AIDS
      • Svetový deň boja proti AIDS

      • Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa žiaci zúčastnili prednášky o víruse HIV a ochorení AIDS. Prednášku viedla doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. AGY i takýmto spôsobom šíri osvetu v tejto problematike, aby sme dokázali pomôcť a boli dostatočne informovaní o tomto ochorení. Ďakujeme!