• Novinky

     • Trnavská Novéna
      • Trnavská Novéna

      • V rámci prebiehajúcej Trnavskej Novény sa pedagógovia a študenti AGY zúčastnili sv. omše a spoločne tak poďakovali trnavskej Panne Márii za pomoc a ochranu. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan MBA, LL.M, riaditeľ školy. 

      • Deň otvorených dverí

      • Milí žiaci, vážení rodičia, výchovní poradcovia, široká verejnosť, 

       srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 22. novembra 2018 (štvrtok) v čase od 8:00 hod. - 17:00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • 16. novembra si naši tretiaci pripravili zábavný program pre prvákov. Rôznymi úlohami, hrami, tancom a spevom preverili ich schopnosti a zručnosti. V závere programu im venovali medovníkový štvorlístok ako symbol štúdia na AGY, štastia a prijatia do AGY kolektívu.

       Prváci, vitajte medzi nami! Tešíme sa, že ste našou súčasťou! 

     • Futbalový turnaj
      • Futbalový turnaj

      • 8. novembra 2018 naši chlapci z 2. AG - L. Csano, J. Borčin a chlapci z 3. AG - M. Fridrich, S. Gomola, I. Mesík,  T. Mihálik a P. Novanský odohrali futbalový turnaj, v ktorom zvíťazili a umiestnili sa na 1. mieste  a postúpili do finálovej časti Majstrovstiev okresu stredných škôl. Zodpovedný: Mgr. Daniel Čálik.

       Gratulujeme, ďakujeme a držíme palce!!!

     • Ecofilm festival
      • Ecofilm festival

      • "Nebuď labuť a ži v rytme prírody!", znelo heslo filmového festivalu, ktorého sa zúčastnili študenti 1. a 3. ročníka AGY. Krátkymi filmami sme sa opäť utvrdili v tom, ako veľmi je dôležité chrániť si prírodu a žiť v jej rytme. Zodpovedné: RNDr. Jana Gregušová, Mgr. Monika Zemková.

     • Vedecké centrum VIDA
      • Vedecké centrum VIDA

      • Dňa 18. októbra 2018 študenti 1. AG triedy navštívili vedecké centrum VIDA v Brne. Mali tak možnosť nielen vidieť, ale aj vyskúšať si 150 interaktívnych exponátov, vďaka ktorým môžu lepšie porozumieť svetu. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Dnes sme sa na AGY spojili v modlitbe v rámci projektu Milión detí sa modlí ruženec. Spoločne sme takto prosili Pána o pomoc tam, kde je potrebná. 

     • Stužková slávnosť 4. AG
      • Stužková slávnosť 4. AG

      • Dňa 12. októbra 2018 sa uskutočnila stužková slávnosť triedy 4. AG. Slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup a vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M, riaditeľ školy. Po jej skončení si maturanti prevzali maturitné stužky a spoločne s pozvanými hosťami, pedagógmi a rodičmi strávili príjemné chvíle.  

     • Exkurzia - Múzeum holokaustu
      • Exkurzia - Múzeum holokaustu

      • Dňa 08. októbra 2018 navštívili študenti AGY Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Videli dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s tragickým riešením židovskej otázky počas 2. svetovej vojny. Zodpovedná: Mgr. Miriam Karasová. 

     • Medzinárodný týždeň športu
      • Medzinárodný týždeň športu

      • Pri príležitosti prebiehajúceho Medzinárodného týždňa športu sa AGY zapojilo do športových aktivít. Nádvorie AGY sa zmenilo na ihrisko, na ktorom si študenti mohli vyskúšať zahrať stolný tenis, bedminton, floorball, softtenis, step-aerobik  a tiež zacvičiť si na vonkajších posiľňovacích strojoch. Zodpovedný: Mgr. Daniel Čalik. 

       Tešíme sa, že sme pre seba urobili v tento deň viac!

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      • Dňa 21. septembra sa dobrovoľni študenti z AGY aktivnou účasťou zapojili do charitatívnej zbierky Biela pastelka. Zbierku pre nevidiacich podporili i pedagógovia AGY a ostatni študenti. 

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov všetkých ročníkov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 11. septembra o 16.00 hod. v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Enviromentálny deň
      • Enviromentálny deň

      • Spoločne sme si na AGY prehĺbili vedomosti z oblasti enviromentálnej výchovy a následne sme ich využili pri tvorbe projektov zo separovaného odpadu.  

     • Deň ľudských práv
      • Deň ľudských práv

      • 6. septemra 2018 na AGY prebehla aktivita týkajúca sa ochrany ľudských práv. Spoločne sme si prehĺbili vedomosti z tejto oblasti napr. aktivitami zamreranými na ľudskú osobnosť, sebavedomie človeka alebo zhliadnutím filmu, ktorý vystihuje danú problematiku. 

     • Deň čitateľskej gramotnosti
      • Deň čitateľskej gramotnosti

      • 5. septembra sme sa na AGY venovali aktivitám, ktoré podporujú rozvoj čitateľskej gramotnosti. Spoločne sme čítali, interpretovali, slohovali a ilustrovali svoju obľúbenú knihu. 

     • Začíname pohybom
      • Začíname pohybom

      • Školský rok začneme aktivitou podporujúcou zdravý životný štýl. Na bicykloch, na kolobežkách alebo pešo sa v tímoch vyberieme na spoločnú túru. Zajtrajší deň bude spojený aj s prehĺbením si vedomostí týkajúcich sa správneho podávania prvej pomoci.  

     • Veni Sancte
      • Veni Sancte

      • Nový školský rok 2018/2019 sme začali sv. omšou v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa. Spoločne sme prosili Ducha svätého o pomoc počas celého šk. roka. Svätú omšu celebrovali vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan MBA, LL. M, riaditeľ školy, vdp. PhDr. Peter Mikula, MBA, LL. M, duchovný školy a rektor školskej kaplnky bl. Titusa Zemana vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský.  

     • Začiatok školského roka 2018/2019
      • Začiatok školského roka 2018/2019

      • Nový školský rok 2018/2019 sa začne 3. septembra 2018. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu ul. J. Hollého 9 sa, z bezpečnostných dôvodov, študenti stretnú s triednymi profesormi o 8:00 hod. pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Tešíme sa na Vás! 

     • Letný pozdrav
      • Letný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom a študentom pokojné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a oddychu. Tešíme sa na Vás všetkých opäť 3. septrembra 2018.