• Novinky

      • Vitajte v novom školskom roku!

      • Milí žiaci a rodičia,

       slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 (štvrtok).  Žiaci prvého ročníka  prichádzajú do školy o 8:30 hod. a sústredia sa na nádvorí školy za dodržiavania princípu R - O - R (rúško, odstup, ruky).

       Žiaci vyšších ročníkov získajú informácie k nástupu do školy cez triednych učiteľov. 

       Všetky ďalšie informácie sa dozviete od svojich triednych učiteľov v deň nástupu.

       Tešíme sa na vás!

      • Oznam k nástupu do školy

      • Na základe usmernení MŠVVaŠ SR zverejnených v Školskom semafore pre šk. rok 2021/2022 sa odporúča v záujme ochrany zdravia žiakov na škole predložiť pri nástupe žiaka do školy Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti. Preto Vás žiadame o predloženie vyplneného formulára v deň nástupu žiaka do školy 02. 09.2021.