• Novinky

      • Prerušenie vyučovania do odvolania

      • Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR ostatú školy až do odvolania zatvorené.

       Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

       Výučba sa uskutočňuje cez e-learning: Google Classroom, Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype a EduPage.

      • Oznam pre pedagógov

      • Pedagogickí zamestnanci zostávajú doma od 16.3.2020. Počas tohto obdobia intenzívne komunikujú so žiakmi pomocou online nástrojov a zadávajú žiakom študijný materiál a úlohy na vypracovanie.

      • Prerušenie vyučovania

      • Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR prerušuje vyučovanie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Žiadame žiakov školy, aby sledovali e-maily a EduPage stránku kde budú materiály a pracovné úlohy k samoštúdiu.

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

       Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.