• Novinky

     • Stužková za múrmi väznice
      • Stužková za múrmi väznice

      • Dňa 27.2.2020 sa uskutoční Stužková slávnosť triedy 4.BG v elokovanom pracovisku AGY v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup spolu s riaditeľom AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľubošom Hašanom, MBA. LL.M. Pokračuje oficiálnou časťou za pritomnosti hostí z Ministerstva školstva SR, Okresného úradu v Trnave, rodinných príslušnikov a mnohých iných.

       Maturanti,  nech sú pre Vás zelené stužky ozajstným symbolom nádeje !

     • Popolcová streda
      • Popolcová streda

      • Dňa 26.2.2020 na sviatok Popolcovej stredy sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M. Žiakom priblížil význam pôstneho obdobia, potrebu každodennej modlitby, dodržiavanie pôstu a posolstvo almužny. V závere svätej omše riaditeľ školy vyzval všetkých prítomných, aby sa opäť zapojili do zbierky konzervovaného jedla určeného ľuďom bez domova a ľuďom v núdzi.

      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 6.februára 2020 (štvrtok) od 9:00 - 13:00 sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Srdečne pozývame žiakov 9. ročníkov.

       Tešíme sa na Vás!