• Novinky

     • Vianočná Budapešť
      • Vianočná Budapešť

      • Dňa 11. decembra 2019 AGY organizuje exkurziu do Budapešti spojenú s prehliadkou mesta, pamiatok a vianočných trhov. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová. 

     • Kým kohút nezaspieva
      • Kým kohút nezaspieva

      • Dňa 5. decembra 2019 sa študenti 3. AG a 4. AG zúčastnia divadelného predstavenia spracovaného podľa literárnej predlohy Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva. Aj takouto formou si rozšíria svoje literárne vedomosti. Zodpovedná: Mgr. Miriam Karasová 

     • Trnavská Novéna
      • Trnavská Novéna

      • Počas trvania Trnavskej Novény sa pedagógovia a študenti AGY zúčastnili slávenia sv. omše. Túto celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD. MBA, LL.M, riaditeľ školy. Spoločne sme ďakovali a prosili zároveň o pomoc a ochranu trnavskú Pannu Máriu. 

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov všetkých ročníkov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 formou konzultácií v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov. 

       Účasť všetkých rodičov je nutná! 

     • Kúsok tepla
      • Kúsok tepla

      • V dňoch od 11. - 15. novembra 2019 sa na AGY uskutoční zbierka zimnej obuvi a ponožiek v rámci celotrnavského dobrovoľníckeho projektu s názvom Kúsok tepla. Zapojiť sa môžete prinesením zimnej obuvi alebo ponožiek v dobrom stave do vestibulu našej školy. 

       Vopred vám všetkým ďakujeme, aj v mene núdznych ľudí, ktorým takýmto spôsobom veľmi konkrétne pomôžeme!   

     • Kurz prvej pomoci 33
      • Kurz prvej pomoci 33

      • Vybraní študenti AGY sa zúčastnili 33 hodinového kurzu prvej pomoci. Získali tak nielen teoretické vedomostia, ale aj praktické zručnosti spojené s modelačnými cvičeniami.

        

        

     • Európska demokratická kultúra
      • Európska demokratická kultúra

      • Dňa 11. novembra sa vybraní študenti AGY zúčastnia Vedeckej čajovne organizovanej Helsinským výborom pre ľudské práva. Predmetom diskusie bude téma Európska demokratická kultúra. Zodpovedný: Mgr. Lukáš Piňák. 

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • Dňa 04. novembra 2019 boli prváci slávnostne imatrikulovaní. Prostredníctvom úloh, spevu a tanca v ľudovom tóne sa tak stali plnohodnotnými členmi AGY rodiny.

       Prváci, vitajte medzi nami!