• Novinky

     • Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul
      • Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul

      • Dňa 30. septembra 2019, sa pri príležitosti putovania relikvií sv. Vincenta de Paul, študenti a pedagógovia AGY zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

       Pokračujme spoločne v začatom diele sv. Vincenta de Paul, lebo milosrdná láska získava svet!

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      • Dňa 20. septembra 2019 sa študenti i pedagógovia zapoja do zbierky Biela pastelka, ktorá podporuje nevidiacich. Svojou aktívnou účasťou pomôžeme tým, ktorí nás potrebujú. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Týždeň koordinátorstva
      • Týždeň koordinátorstva

      • V prvom vyučovacom týždni si študenti AGY pod vedením koordinátorov AGY upevnili a rozšírili vedomosti z oblastí výchovy k ľudským právam, manželstvu a rodičovstvu, enviromentálnej výchove, zdravom životnom štýle, informatizácie, čitateľskej gramotnosti a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. Zodpovední: koordinátori jednotlivých oblastí.

     • Veni Sancte
      • Veni Sancte

      • Školský rok 2019/2020 sme začali slávením spoločnej sv. omše v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD. MBA, LL.M, riaditeľ školy spolu s duchovým školy vdp. Mgr. Stanislavom Lieskovským a vdp. PhDr. Petrom Mikulom, PhD. MBA, LL.M. Nech sú slová z homílie povzbudením pre nás všetkých počas celého školského roka.