• Novinky

     • Prázdninové prianie
      • Prázdninové prianie

      • Milí zamestnanci, študenti

       prajeme Vám všetkých príjemné prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa energie a sily do ďalšieho školského roka! 

     • Teambuilding
      • Teambuilding

      • Dňa 27. júna 2019 sme strávili spoločné chvíle príjemným posedením. Rozvinuli sme takouto formou vzájomné vzťahy.  

     • Zbierka pre ľudí bez domova
      • Zbierka pre ľudí bez domova

      • Počas pôstneho obdobia žiaci našej školy reagovali na výzvu riaditeľa školy PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, PhD., MBA, LL.M a zapojili sa do zbierky konzervovaného jedla určeného pre bezdomovcov, o ktorých sa stará Spoločnosť Misionárok Lásky v Petržalke. Podarilo sa nám vyzbierať 19,5 kg cestovín, 5 kg ryže, 84 kusov konzeriev, 22 sáčkových polievok, rôzne cereálie, strukoviny, cukor a cukrovinky. Vyzbierané potraviny Sestrám Matky Terezy odovzdal PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili!

     • Božie Telo
      • Božie Telo

      • Sviatok Božieho Tela si študenti i pedagógovia AGY uctili sv. omšou, ktorú celebroval riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M.

     • Exkurzia - Malé Karpaty
      • Exkurzia - Malé Karpaty

      • Dňa 13. júna 2019 študenti 1. AG absolvovali exkurziu v oblasti CHKO Malých Karpát, navštívili jaskyňu Driny. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Kurz na ochranu života a zdravia
      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • V dňoch 10. - 12. júna 2019 študenti 3. AG absolvovali Kurz na ochranu života a zdravia. Spoločne sa naučili, zopakovali základy prvej pomoci, orientáciu v teréne, absolvovali turistiku. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik, Mgr. Monika Zemková