• Novinky

      • Deň otvorených dverí

      • Milí žiaci, vážení rodičia, výchovní poradcovia, široká verejnosť, 

       srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 22. novembra 2018 (štvrtok) v čase od 8:00 hod. - 17:00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

     • Vedecké centrum VIDA
      • Vedecké centrum VIDA

      • Dňa 18. októbra 2018 študenti 1. AG triedy navštívili vedecké centrum VIDA v Brne. Mali tak možnosť nielen vidieť, ale aj vyskúšať si 150 interaktívnych exponátov, vďaka ktorým môžu lepšie porozumieť svetu. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Dnes sme sa na AGY spojili v modlitbe v rámci projektu Milión detí sa modlí ruženec. Spoločne sme takto prosili Pána o pomoc tam, kde je potrebná. 

     • Stužková slávnosť 4. AG
      • Stužková slávnosť 4. AG

      • Dňa 12. októbra 2018 sa uskutočnila stužková slávnosť triedy 4. AG. Slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup a vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M, riaditeľ školy. Po jej skončení si maturanti prevzali maturitné stužky a spoločne s pozvanými hosťami, pedagógmi a rodičmi strávili príjemné chvíle.  

     • Exkurzia - Múzeum holokaustu
      • Exkurzia - Múzeum holokaustu

      • Dňa 08. októbra 2018 navštívili študenti AGY Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Videli dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s tragickým riešením židovskej otázky počas 2. svetovej vojny. Zodpovedná: Mgr. Miriam Karasová.