• Novinky

     • Medzinárodný týždeň športu
      • Medzinárodný týždeň športu

      • Pri príležitosti prebiehajúceho Medzinárodného týždňa športu sa AGY zapojilo do športových aktivít. Nádvorie AGY sa zmenilo na ihrisko, na ktorom si študenti mohli vyskúšať zahrať stolný tenis, bedminton, floorball, softtenis, step-aerobik  a tiež zacvičiť si na vonkajších posiľňovacích strojoch. Zodpovedný: Mgr. Daniel Čalik. 

       Tešíme sa, že sme pre seba urobili v tento deň viac!

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      • Dňa 21. septembra sa dobrovoľni študenti z AGY aktivnou účasťou zapojili do charitatívnej zbierky Biela pastelka. Zbierku pre nevidiacich podporili i pedagógovia AGY a ostatni študenti. 

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Triedni profesori pozývajú rodičov študentov všetkých ročníkov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 11. septembra o 16.00 hod. v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!

     • Enviromentálny deň
      • Enviromentálny deň

      • Spoločne sme si na AGY prehĺbili vedomosti z oblasti enviromentálnej výchovy a následne sme ich využili pri tvorbe projektov zo separovaného odpadu.  

     • Deň ľudských práv
      • Deň ľudských práv

      • 6. septemra 2018 na AGY prebehla aktivita týkajúca sa ochrany ľudských práv. Spoločne sme si prehĺbili vedomosti z tejto oblasti napr. aktivitami zamreranými na ľudskú osobnosť, sebavedomie človeka alebo zhliadnutím filmu, ktorý vystihuje danú problematiku. 

     • Deň čitateľskej gramotnosti
      • Deň čitateľskej gramotnosti

      • 5. septembra sme sa na AGY venovali aktivitám, ktoré podporujú rozvoj čitateľskej gramotnosti. Spoločne sme čítali, interpretovali, slohovali a ilustrovali svoju obľúbenú knihu. 

     • Začíname pohybom
      • Začíname pohybom

      • Školský rok začneme aktivitou podporujúcou zdravý životný štýl. Na bicykloch, na kolobežkách alebo pešo sa v tímoch vyberieme na spoločnú túru. Zajtrajší deň bude spojený aj s prehĺbením si vedomostí týkajúcich sa správneho podávania prvej pomoci.  

     • Veni Sancte
      • Veni Sancte

      • Nový školský rok 2018/2019 sme začali sv. omšou v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa. Spoločne sme prosili Ducha svätého o pomoc počas celého šk. roka. Svätú omšu celebrovali vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan MBA, LL. M, riaditeľ školy, vdp. PhDr. Peter Mikula, MBA, LL. M, duchovný školy a rektor školskej kaplnky bl. Titusa Zemana vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský.  

     • Začiatok školského roka 2018/2019
      • Začiatok školského roka 2018/2019

      • Nový školský rok 2018/2019 sa začne 3. septembra 2018. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu ul. J. Hollého 9 sa, z bezpečnostných dôvodov, študenti stretnú s triednymi profesormi o 8:00 hod. pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Tešíme sa na Vás!