• Novinky

      • Sv. omša pri príležitosti ukončenia školského roka 2017/2018

      • Dňa 29. júna 2018 poďakujeme spoločne sv. omšou, v školskej kaplnke bl. Titusa Zemana,  za uplynulý školský rok. Sv. omšu bude celebrovať vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL. M, riaditeľ školy. Po jej skončení bude nasledovať vyhodnotenie školského roka 2017/2018.

     • Exkurzia - Triediaca linka odpadu
      • Exkurzia - Triediaca linka odpadu

      • Na vlastné oči isme mali možnosť vidieť ako funguje triediaca linka odpadu. Za túto príležitosť ďakujeme FCC Trnava a vedúcemu skládky odpadu Michalovi Miklášovi za množstvo poučných a užitočných informácií. Spoločne sme ešte lepšie pochopili ako veľmi je dôležité chrániť si krajinu a prírodu správnou separáciou odpadu. 

        

     • Kurz ochrany človeka a zdravia
      • Kurz ochrany človeka a zdravia

      • Trieda 3. AG sa v dňoch 4. - 6. júna zúčastňuje Kurzu ochrany človeka a zdravia, ktorý prebieha v Melčiciach - Lieskovom.  Počas kurzu sa študenti zdokonalia napr. v zásadách podávania prvej pomoci, pohybových aktivitách. Vyskúšajú si i orientáciu v teréne a mnoho ďalšieho. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik, Mgr. Naďa Mruškovičová. 

       Prajeme Vám ešte príjemne spoločne strávený čas a šťastný návrat domov! 

     • Exkurzia v centre pre rozvoj rodiny
      • Exkurzia v centre pre rozvoj rodiny

      • Študenti spolu s koordinátorom manželstva a rodičovstva, PhDr. Petrom Mikulom, MBA, LL. M, navštívili Centrum pre rozvoj rodiny v Trnave. V podobe prednášok sa dozvedeli veľa poučných informácií o vzájomnom spolužití, úcte a rešpekte v manželstve. Tento deň bol spojený i s rozšírením si vedomostí v oblasti ľudských práv. Zodpovedný. Mgr. Lukáš Piňák. 

     • Prevencia sociálno-patologických javov a podpora čitateľskej gramotnosti
      • Prevencia sociálno-patologických javov a podpora čitateľskej gramotnosti

      • Jeden deň sme venovali i prevencii sociálno-patologických javov a podpore čitateľskej gramotnosti. V oblasti sociálno-patologických javov sa študentom venovala doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. V tento deň študenti navštívili i Krajskú knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave. Za exkurziu bola zodpovedná koordinátorka rozvoja čitateľskej gramotnosti Mgr. Miriam Karasová.

     • Zdravý deň na AGY
      • Zdravý deň na AGY

      • Prežili sme spolu pekný deň, ktorý bol zameraný na podporu zdravého životného štýlu, v podobe zdravých potravín, pohybových aktivít a prednáške o ekologických problémoch dnešnej doby.  Zodpovedné: Mgr. Monika Zemková, Mgr. Naďa Mruškovičová.