• Novinky

     • Rodičovské združenie všetkých ročníkov
      • Rodičovské združenie všetkých ročníkov

      • Triedni učitelia študentov všetkých ročníkov pozývajú rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 02. mája 2018 (streda) v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov. Stretnutia budú prebiehať individuálnou formou, triedy 1. AG a 2. AG v čase od 15:00 - 17:00 hod., trieda 4. AG v čase od 14:30 - 16:30 hod. Trieda 3. AG bude mať spoločný začiatok o 16:00 hod. a potom budú nasledovať individuálne konzultácie.

       Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!    

     • Buzalkova Trnava
      • Buzalkova Trnava

      • AGY sa zapojilo do súťaže Buzalkova Trnava. Žiaci mali možnosť zapojiť sa literárne, výtvarne a formou IKT prezentácie do témy "Vystúp z davu s Titusom". Študenti nášho elokovaného pracoviska sa v sekcii literárnych prác umiestnili na popredných priečkach - 1. miesto získal J. B. z triedy 2.BG, na 3. mieste sa umiestnil Ľ. H. z 2. BG. Rovnako tak vo výtvarných prácach, 2. miesto získal F. H. z 2. BG triedy. Porota udelila aj mimoriadnu cenu za spracovanie témy. Toto ocenenie získal tiež študent elokovaného pracoviska a to T. O. z triedy 2. BG.

       Víťazom gratulujeme a ďakujeme!

     • Deň narcisov
      • Deň narcisov

      • Dňa 13. apríla 2018 sa pedagógovia a študenti AGY aktívne zapojili do charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine. Podporili tak tých, ktorí našu pomoc potrebujú.

       Ďakujeme!

     • Taliansko, Rím - audiencia u svätého Otca
      • Taliansko, Rím - audiencia u svätého Otca

      • V týždni od 15. - 20. apríla sa pedagógovia a študenti AGY zúčastňujú poznávacieho výletu po Taliansku. Navštívia napr. Neapol, Rím - navštívia sv. Otca, Pompeje a mnoho ďalších zaujímavých miest. Spoločne si tak rozširujú vedomosti z rôznych oblastí a na vlastné oči vidia "kus sveta".

       Prajeme Vám príjemne strávené spoločné chvíle a šťastný návrat domov! 

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • V uplynulých dňoch sa v priestoroch AGY uskutočnilo dekanátne kolo  biblickej olympiády. Študenti našej školy získali krásne druhé miesto. Srdečne im blahoželáme. Zodpovedná osoba: PhDr. Marcela Lančaričová. 

       Ďakujeme súťažiacim za ich účasť!

     • Exkurzia ÚVTOS
      • Exkurzia ÚVTOS

      • Dňa 12. apríla 2018 sa študenti 3. AG a 4. AG zúčastnili exkurzie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Mali tak možnosť vidieť ako funguje realizácia trestného práva v praxi, exkurzia mala zároveň aj preventívny charakter. Zodpovedná: Mgr. Monika Zemková.

       Ďakujeme ÚVTOS za túto príležitosť!

     • Veľkonočný pozdrav
      • Veľkonočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom a študentom milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech radosť a láska zmŕtvychvstalého Ježiša Krista prebýva medzi nami.

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • "Ježiš nám svojou Krížovou cestou daroval veľký dar: zjavil nám, že Boh je nekonečná láska, je milosrdenstvo a nesie celú ťažobu našich hriechov, aby sme my mohli vstať, zmieriť sa a nájsť pokoj." Benedikt XVI.

       Dňa 28. marca 2018 sa uskutočnila pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii. Pobožnosti sa zúčastnili žiaci a zamestnanci našej školy.