• Novinky

     • Smútočný oznam
      • Smútočný oznam

      • S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 7. januára 2018 nás navždy opustil náš študent, spolužiak, kamarát Nikolas Puchel. Vedenie AGY, pedagogický zbor i študenti vyjadrujú rodine a príbuzným úprimnú sústrasť.

       Nikolas, budeš nám chýbať! Odpočívaj v pokoji!

     • Vianočný pozdrav
      • Vianočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom i študentom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

     • Súťaž v zbieraní vrchnákov z pet fliaš
      • Súťaž v zbieraní vrchnákov z pet fliaš

      • AGY od 13. decembra spúšťa medzitriednu súťaž v zbere vrchnákov z pet fliaš. Najlepšia trieda bude odmenená veľkým prekvapením.

       Pomôžme spolu deťom, ktoré sú na našu pomoc odkázané!

     • Vianočný koncert v ÚVTOS
      • Vianočný koncert v ÚVTOS

      • "Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí. Kus dobrej vôle a súcitu, veď to všetko tak málo stojí!" V duchu podobných vinšov, príbehov a vianočných kolied sa niesol koncert, v elokovanom pracovisku AGY, v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Koncert si pre, nielen, našich študentov pripravilo AGY v spolupráci s PaSA v Trnave.   

     • Rodičovské združenie 4. AG
      • Rodičovské združenie 4. AG

      • Rodičovské združenie triedy 4. AG sa uskutoční 14. decembra (štvrtok) v čase od 15:00 - 17:00 hod. Stretnutia s triednou profesorkou budú prebiehať individuálnou formou v kmeňovej triede 4. AG.

       Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

     • Rodičovské združenie 1. AG, 2. AG, 3. AG - POZOR! -ZMENA ČASU
      • Rodičovské združenie 1. AG, 2. AG, 3. AG - POZOR! -ZMENA ČASU

      • Dňa 13. decembra 2017 (streda) sa v čase od 15:30 - 17:00 hod. uskutoční rodičovské združenie študentov prvého, druhého a tretieho ročníka. Stretnutia s triednymi profesormi budú prebiehať v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov. Termín rodičovského združenia 4. AG triedy bude upresnený.

       Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná! 

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • 5. decembra 2017 prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Študenti sa do nej zapojili v 2 kategóriách. V kategórii 2A (1. a 2. ročník) zvíťazila Júlia Rízeková z triedy 2. AG a v katerórii 2B prvenstvo získal Richard Dudžák zo štvrtého ročníka. Obidvaja postupujú do okresného kola. Zodpovední: Mgr. Ľuboš Martinák, Mgr. Kamila Švecová.

       Gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole!

     • Stužková za múrmi väznice
      • Stužková za múrmi väznice

      • Dňa 4. decembra 2017 študenti 4. BG triedy, v elokovanom pracovisku AGY v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, prijali od triednej profesorky maturitné stužky. Pred týmto aktom stužky slávnostne posvätil vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Nech sú zelené stužky pre vás ozajstným symbolom nádeje.