• Novinky

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • AGY pozýva Vás všetkých na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 v čase od 8:00 - 14:00 hod.

       Príďte sa pozrieť do našich nových priestorov! Tešíme sa na Vás!

        

     • Expert geniality show
      • Expert geniality show

      • Vybraní študenti AGY sa zapojili do celoslovenskej súťaže pod názvom Expert geniality show. V niekoľkých tematických okruhoch si mohli otestovať svoje schopnosti a vyskúšať si vlastnú konkurencieschopnosť na celoslovesnkej úrovni. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Kam na strednú?
      • Kam na strednú?

      • Dnes v mestskej športovej hale prebieha veľtrh stredných škôl pod názvom Kam na strednú. Akcia umožňuje, hlavne deviatakom, ľahšie sa zorientovať v širokej ponuke stredných škôl. Aj AGY sa do nej zapojilo a odprezentovalo svoje silné stránky. Zodpovedné: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. a Mgr. Naďa Mruškovičová.  

     • Slávnostné požehnanie novej budovy AGY
      • Slávnostné požehnanie novej budovy AGY

      • Dňa 30. novembra 2017 sa uskutoční slávnostné požehnanie nových priestorov Arcibiskupského gymnázia na ulici Jána Hollého č. 9 v Trnave. Slávnosť začne v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sv. omšou, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a po jej skončení slávnostne požehná budovu a školskú kaplnku. 

     • Trnavská novéna
      • Trnavská novéna

      • AGY sa aktívnou účasťou zapojilo do slávenia Trnavskej novény. Zúčastnili sme sa slávnostnej sv. omše, ktorú celebrovali vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy a duchovný školy vdp. PhDr. Peter Mikula. Spoločne sme prosili a zároveň ďakovali Panne Márii za pomoc a dobrodenia. 

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • 16. novembra 2017 sa naši prváci fiktívnym výletom na Hawai stali plnohodnotnými členmi AGY teamu. Prostredníctvom rôznych súťaží a zábavných aktivít ich tretiaci prijali do AGY rodiny.

       Prváci, vitajte medzi nami! 

     • Technológie budúcnosti
      • Technológie budúcnosti

      • Študenti 3. a 4 ročníka sa zúčastnili workshopu "Technológie budúcnosti", ktorý sa konal na Fakulte prírodných vied na UCM v Trnave s cieľom priblížiť súčasné poznatky z oblasti prírodných vied, na ktorých sú založené moderné technolódie. Zodpovedná: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.