• Novinky

      • Te Deum

      • Dnes sme spoločne sv. omšou ďakovali za uplynulý školský rok. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy, po jej skončení nasledovalo vyhodnotenie školského roka.

     • Duchovné cvičenia 3. AG
      • Duchovné cvičenia 3. AG

      • V uplynulých dňoch študenti tretieho ročníka absolvovali duchovné cvičenia v Melčiciach. Cvičenia počas troch dní viedol vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Prednášok a meditácií sa zúčastnila aj triedna profesorka tretiakov RNDr. Jana Gregušová. Budovali tak nielen svoje vzťahy, ale hlavne posilnili svoj vzťah k Bohu.

     • Výlet na Červený Kameň
      • Výlet na Červený Kameň

      • Študenti prvého a druhého ročníka sa spoločne vybrali na prehliadku hradu Červený Kameň. Prehliadka bola obohatená o expozíciu útrpného práva a zakončená spoločným piknikom. Zodpovedné: Mgr. Naďa Mruškovičová, Mgr. Monika Zemková.

     • Vysvätenie a primičná sv. omša nášho absolventa
      • Vysvätenie a primičná sv. omša nášho absolventa

      • Tešíme sa, že náš absolvent Lukáš Blažo prijal dňa 10.06.2017 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sviatosť kňazstva a vyprosujeme mu veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie v jeho kňazskej činnosti.

        

     • Belasý motýľ
      • Belasý motýľ

      • Pedagógovia a študenti AGY sa zapojili do zbierky na podporu ľúdí so svalovou dystrofiou. V mene tých, ktorý6m výťažok zo zbierky pomáha ďakujeme.

     • Komunitný deň na AGY
      • Komunitný deň na AGY

      • Pedagógovia a študenti AGY budovali spoločne svoj team počas komunitného dňa, v ktorom sme trávili čas grilovaním a pečením rôznych sladkostí. I takýmto spôsobom budujeme spoločné dobré vzťahy a zároveň sa učíme nové veci. wink

     • Buzalkova Trnava
      • Buzalkova Trnava

      • Študent 4. ročníka, elokovaného pracoviska AGY, M. V. sa umiestnil na 1. mieste v súťaži literárnych prác Buzalkovej Trnavy.  Vo svojom príspevku priniesol svoj pohľad na odkaz zjavení Fatimskej Panny Márie pre dnešnú generáciu.

       Gratulujeme a ďakujeme!

        

     • Mesto Trnava ocenilo našu študentku
      • Mesto Trnava ocenilo našu študentku

      • Mesto Trnava udelilo cenu za mimoriadne výsledky našej študentke 3. ročníka Kataríne Chovančákovej.

       Katka, gratulujeme a ďakujeme!

     • Dilongova Trstená
      • Dilongova Trstená

      • Študentka 3. ročníka Katarína Chovančáková sa zúčastnila celoštátnej súťaže v umeleckom prednese slovesnkej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Po svojom prednese sa umiestnila na 2. mieste. Zodpovedná Mgr. Miriam Karasová.

       Katka, gratulujeme a ďakujeme!

     • Týždeň výskumu na UCM
      • Týždeň výskumu na UCM

      • V uplynulom týždni sa študenti AGY, pod vdením doc. Ing. Viery Horváthovej, PhD., zúčastnili laboratórnych cvičení na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave. Svoje vedomosti tak mohli využiť a vidieť chemické zákonitosti v praxi.