• Konzultačné hodiny

     • Konzultačné hodiny učiteľov v šk. roku 2018/2019

     • MENO DEŇ ČAS
       PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN,MBA, LL.M,  riaditeľ

      pondelok

      streda

      08:00 - 09:00, 13:00 - 14:00

      11:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

       PhDr. Marcela Lančaričová, zástupkyňa  streda  09:00 - 10:00
       RNDr. Jana Gregušová  utorok  08:45 - 09:30
       doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.  streda  12:55 - 13:40
       Mgr. Miriam Karasová  utorok  12:55 - 13:40
       RNDr. Dagmar Gašparíková, PhD.  utorok  12:20 - 13:20
       Mgr. Ľuboš Martinák streda  13:50 - 14:35
       Mgr. Naďa Mruškovičová  utorok  10:00 - 11:00
       PhDr. Peter Mikula  piatok  09:45 - 10:30
       Mgr. Lukáš Piňák  utorok  13:45 - 14:30
       PhDr. Patrícia Rogulski, PhD. pondelok 13:00 - 13:45
       Mgr. Kamila Švecová štvrtok 08:50 - 09:35
       Mgr. Monika Zemková  štvrtok  12:55 - 13:40
       Mgr. Katarína Jankovičová utorok 12:00 - 13:00
       Jana Šestáková, DiS. utorok

      12:00 - 13:00