• Konzultačné hodiny

     • Konzultačné hodiny učiteľov v šk. roku 2018/2019

     • MENO DEŇ ČAS
       PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN,PhD., MBA, LL.M,  riaditeľ

      pondelok

      streda

      08:00 - 09:00, 13:00 - 14:00

      11:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

       PhDr. Marcela Lančaričová, zástupkyňa riaditeľa
       piatok  11:35 - 12:20
       RNDr. Jana Gregušová  pondelok  08:50 - 09:35
      Mgr. Alžbeta Haragová
       utorok  08:00 - 08:45
       Mgr. Miriam Karasová  utorok  09:45 - 10:30
       Bc. Lenka Brestovanská
       piatok  09:00 - 09:30
       Mgr. Ľuboš Martinák utorok  09:35 - 11:35
       Mgr. Naďa Mruškovičová  streda  10:30 - 11:00
       PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M
      streda  14:20 - 15:00
       Mgr. Lukáš Piňák  utorok  09:00 - 10:00
       PhDr. Patrícia Rogulski, PhD. pondelok 13:00 - 13:45
       Mgr. Daniel Čálik
      štvrtok 12:45 - 13:30
       Mgr. Monika Zemková  pondelok  10:45 - 11:30
       Mgr. Katarína Jankovičová pondelok 08:50 - 09:35
       Jana Šestáková, DiS. utorok

      13:30 - 14:00