Navigácia

Počet návštev: 832418

Motto školy

„ Š k o l a   p r e   ž i v o t -

byť svetlom sveta a soľou zeme “

Štvrtok 24. 4. 2014

Kalendár

Katolícke školy sú cennosťou pre celú spoločnosť.

„Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť, predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná náležitým spôsobom.“

sv. otec František


 

 

Novinky

 • Kritéria prijímania do 1. ročníka

  Milí deviataci :) prihláste sa a príďte študovať do našej rodinnej školy. Kritéria prijímania do 1. ročníka AGY, študijný odbor 7902J sú zverejnené v sekcii Prijímacie skúšky.Tešíme sa na vás.

  študenti a pedagógovia AGY

 • Celoštátna prehliadka katolíckých škôl v Košiciach

  24. – 25. 4. 2014 sa zástupcovia študentov zúčastnia celoštátnej prehliadky s medzinárodnou účasťou záujmovej umeleckej činnosti katolíckych škôl v Košiciach. Našu školu reprezentujú študenti: Ján Vaško, Maroš Vaško, Tadeáš Mazúr. Ďakujem im a prajeme veľa úspechov.   

 • Veľkonočné posolstvo

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy AGY vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky, radosť a pokoj od zmŕtvychvstalého Krista.  

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Krížová cesta na Kalvárii

  Dňa 16. 4. 2014 sa študenti a pedagógovia zúčastnia modlitby Krížovej cesty na trnavskej Kalvárii. Je to cesta kríža, ktorá nás vovádza to tajomstva veľkonočného trojdnia.    

 • Sv. zmierenia

  Sv. zmierenia bude vysluhovať dňa 16. 4. 2014 školský dekan PaedDr. PhDr. Ľuboš Hašan v kabinete KNB. Príďme sa zmieriť s našim Pánom a otvoriť si srdce pre prijatie večnej Lásky.

Novinky

Kontakt

 • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
  Kalinčiakova 24, 91701 Trnava
 • 033/5545932
  033/5545851
  FAX-033/5545932

Fotogaléria