Navigácia

Počet návštev: 962389

Motto školy

Byť svetlom sveta a soľou zeme

Pondelok 26. 1. 2015

Kalendár

„Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť, predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná náležitým spôsobom.“

sv. otec František

 

Novinky

 • Deviataci !!! pozor !!! dostaneš "grátis" učebnú pomôcku - značkový tablet !!!

  V školskom roku 2015/2016 otvárame denné štvorročné gymnaziálne štúdium všeobecného zamerania pre žiakov 9.ročníka základných škôl.

  Po úspešnom absolvovaní prijímacieho pohovoru a po prijatí na denné štúdium na Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Kalinčiakova 24,

 • Najmodernejšia, najnovšia a najrodinejšia škola

  V budúcom školskom roku 2015/2016 sa naše Arcibiskupské gymnázium bude sťahovať

  do nových – zrekonštruovaných priestoroch budovy na ulici Jána Hollého v Trnave.

  Tešíme sa na vás smiley  

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch od 13. do 18. 1. 2015 sa študenti AGY zúčastnia lyžiarskeho výcviku v stredisku SKI MEANDER ORAVICE. Všetkým účastníkom prajeme krásne zážitky. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Daniel Čálik.  

 • 9. 1. 2015

  Do galérie Trojkráľové požehnanie školy boli pridané fotografie.

 • Trojkráľové požehnanie školy

  Dňa 9. 1. 2015 sa uskutoční Trojkráľová koleda – požehnanie školy, ktorú vykoná riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, šk. dekan spolu s kňazmi, ktorí pôsobia na našej škole. Pri požehnaní sa používa svätená voda a tymian. Na vstupné dvere sa kriedou píšu písmena C+M+B podľa Rímskeho rituálu sú to iniciály mien troch kráľov Caspar, Melchior a Balthasar. Písmena C+M+B sa prekladajú ako aj Christus mansionem benedicat- Kristus nech žehná tento dom.

 • Koncert na Trojičnom námestí

  Počas vianočných trhov sa po prvýkrát prezentovala naša škola AGY na Trojičnom námestí v Trnave cez vianočné koledy. Toto podujatie obdaril hudbou na husle študent 2. AGY Tadeáš Mazúr. Ďakujeme za prezentáciu školy.   

 • Vianočný pozdrav

 • Vianočná svätá omša

  Adventné obdobie ukončíme spoločnou sv. omšou dňa 19. 12. 2014 o 10:00 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Slávnostnú omšu bude celebrovať riaditeľ AŠÚ vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon. Po jej skončení bude nasledovať vianočný koncert študentov AGY a PaSA. 

 • Anglicko-americké posedenie

  Študenti 4. ročníka AGY si, pod vedením Mgr. Marcely Lančaričovej, zorganizovali anglicko-americké posedenie spojené s ochutnávkou tradičných dobrôt, anglickým čajom a príjemnou hudbou.   

 • Vianočná Viedeň

  Dňa 15. 12. 2014 sa žiaci 1. - 4. ročníka AGY zúčastnia exkurzie vo Viedni. Súčasťou exkurzie bude prehliadka vianočnej Viedne a  historických pamiatok. Zodpovedným  pedagógom je Mgr. Ľuboš Martinák.

  Prajeme príjemné spoločne prežité chvíle vo Viedni

 • Vianočný koncert v ÚVTOS

  V tomto adventnom čase sme vianočným koncertom spríjemnili chvíle aj študentom elokovaného pracoviska ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Na koncerte zazneli mnohé známe vianočné koledy v podaní študentiek PaSA bl. Laury v Trnave, ktoré hrou na husle doprevádzal žiak AGY Tadeáš Mazúr. O spestrenie koncertu a dobrú náladu sa svojím vystúpením postarala i Dominika Mirgová. 

 • Olympiáda z nemeckého jazyka

  Dňa 12.12. 2014 sa uskutočnila olympiáda z nemeckého jazyka, do ktorej sa zapojili žiaci 1. - 4. ročníka. Zodpovedná vyučujúca Mgr. Naďa Mruškovičová.

  Úspešným riešiteľom gratulujeme !

 • Olympiáda ľudských práv

  Dňa 10.12.2014 mali študenti AGY, prostredníctvom školského kola olympiády ľudských práv, možnosť otestovať si svoje vedomsti z oblasti ľudských práv. Zodpovedný vyučujúci Mgr. Lukáš Piňák. Na 1. mieste sa umiestnil Ján Lančarič (4.AG ), druhé miesto obsadil Martin Plechlo (4. AG) a o tretie miesto sa delí Pavol Cibula (4. AG) a Adam Voštinár (1. AG). Ján Lančarič postupuje do  krajského kola. 

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Žiaci 1. - 4. ročníka sa, pod vedením Mgr. Lančaričovej a Mgr. Martináka, zapojili do olympiády z anglického jazyka. Súčasťou olympiády bol písomný test, práca s nahrávkou a ústny pohovor. Víťazkou úrovne B 1 sa stala Zuzana Alžbeta Halgašová (1. AG) a v kategórii B 2 obhájil víťazstvo Tomáš Stanislavský (4. AG), ktorý postupuje do okresného kola.

 • Duchovná obnova študentov a pedagógov

  Dňa 8. 12. 2014 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa uskutoční duchovná obnova študentov a pedagógov školy. Sv. omšu o 9.30 hod. bude v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa celebrovať riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.  

 • Zriekni sa a obdaruj v čase advente

  Študenti a pedagógovia AGY sa v týždni od 8.12 - 12.12. 2014 zapoja do duchovnej aktivity Zriekni sa a obdaruj. Všetkým, čo si dokážeme odrieknuť (trvanlivé potraviny, hračky, knihy...), chceme obdarovať deti v detskom domove v Trnave.

  Kto dáva, dvakrát dostáva angel 

 • Rodičovské združenie

  Dňa 8. 12. 2014, t.j. v pondelok sa v priestoroch budovy AGY uskutoční rodičovské združenie druhého a tretieho ročníka, v čase od 15:00, formou individuálnych konzultácií. Účasť všetkých rodičov je nutná.

 • Imatrikulácie

  Tento týždeň žiaci tretieho ročníka pripravili pre našich nováčikov imatrikulácie a prijali tak žiakov prvého ročníka do AGY-rodiny. Tešíme sa, že ste našou súčasťou a prajeme veľa študijných úspechov.

 • Expert geniality show

  Dňa 2.12.2014 sa naši študenti 1.- 4. ročníka zúčastnili súťaže pod názvom Expert geniality show. Úspešným riešiteľom gratulujeme. Zodpovedná profesorka RNDr. Jana Gregušová. 

 • Stužková za múrmi väznice

  Dňa 27.11.2014 sa, v elokovanom pracovisku nášho gymnázia, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou konala stužková slávnosť triedy 4.BG. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, zúčastnili sa i mnohí vzácni hostia z Ministerstva školstva SR, Obvodného úradu v Trnave, pedagógovia, príbuzní maturantov. Nech sú zelené stužky pre našich maturantov ozajstným symbolom nádeje. 

 • Deň otvorených dverí

  Milí deviataci,

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý sa bude konať 21. 11.  2014 (piatok) od 8.00 do 13.00 hod. Tešíme sa na Vás!

  Príďte sa pozrieť medzi nás a zistíte, ako si tu rodinne nažívame angel

 • Trnavská Novéna 2014

  Študenti a pedagógovia AGY sa dňa 20. 11. 2014 aktívne zapoja do duchovného programu na Trnavskej novéne pri príležitosti príchodu Putovného kríža: Svetových dní mládeže. Program bude vrcholiť slávením  sv. omše v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave.  

 • Olympiáda o EÚ

  Študenti 3. AGY: Matej Benko, Alexander Jančuška a Terézia Močková sa zúčastnili olympiády, ktorú organizovala Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Témou olympiády bola Európska únia. Ďakujeme im za úspešnosť a reprezentáciu školy.  

 • Pravda o úteku z Osviečimu

  Dňa 5. 11. 2014 sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili prednášky s J. Daniškom z Ústavu pamäti národa, na tému: Pravda o úteku Vrbu a Wetzlera z Osviečimu. Následne pokračovalo premietanie filmu a diskusia, ktorá priblížila študentom dôsledky tohto úteku na ďalší vývoj transportov do koncentračného tábora a ďalší vývoj prenasledovania vybraných skupín ľudí.   

 • Získanie odpustkov za duše v očistci

  V čase od 1. do 8. 11. 2014 študenti AGY navštívia Kryptu pod Bazilikou sv. Mikuláša v Trnave, pre získanie odpustkov za duše v očistci. Podmienky pre získanie odpustkov sú nasledovné:

  Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

 • Sviečka za nenarodené deti

  Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2.novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. AG sa zapája do tejto aktivity aj v ŠKVP na hodinách Bioetiky a Filozofie kresťanského života.  

 • Exkurzia vo výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch

  Dňa 24.10.2014 študenti 2. ročníka AG navštívili Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. V rámci exkurzie sa oboznámili s poslaním a históriou tohto rezortného ústavu a navštívili jeho dve pracoviská. Prvým bola Génová banka, ktorá je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, v ktorom sa uchovávajú slovenské rastlinné zdroje aj pre ďalšie generácie. Druhým pracoviskom bolo Laboratórium kvality zrna, kde sa študenti zoznámili s prístrojovým vybavením a chemicko-bilogickými analýzami, ktoré predchádzajú spracovaniu zrna na chlieb alebo pečivo.

 • Súťaž - Nebuď otrok drog

  Školský servis TASR, pre veľký úspech, vyhlasuje pokračovanie súťaže Nebuď otrok drog. Zapojiť sa môžu všetci študenti i učitelia napísaním príbehu, básne, nakreslením obrázka, nahraním videoklipu, krátkeho filmu alebo naspievaním piesne. Výsledný prudukt musí vyjadrovať negatívny postoj k závislostiam. Na víťazov čakajú hodnotné ceny.

 • Stretnutie výchovných poradcov ZŠ

  Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha organizovalo dňa 15. 10. 2014 stretnutie výchovných poradcov základných škôl. Cieľom tohto stretnutia bola prezentácia nášho gymnázia a poodhalenie našej rodinnej školy. Ďakujeme výchovným poradcom, že prišli medzi nás a strávili s nami pekné a nezabudnuteľné chvíle.  

 • Stužková slávnosť

  Dňa 17. 10. 2014 o 17.00 hod. sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční pontifikálna sv. omša, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pri príležitosti posvätenia maturitných stužiek maturantom AGY.

  Na túto slávnosť vás všetkých srdečne pozývame!

 • Mesiac sv. ruženca

  V mesiaci október sa študenti AGY na ročníkových sv. omšiach zaoberajú témou: Sv. ruženec ako reťaz, ktorá nás ťahá do neba. Duchovnú obnovu vedie riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.  

 • Súťaž - Vychytaj problémy svojho mesta

  Študenti AG sa zapájajú do verenej súťaže: Vychytaj problémy svojho mesta. Do súťaže posielajú problémy v ich meste a obce, ako sú: znečistenie verejného priestranstva; poškodený mestský inventár; chýbajúce parkovacie meista; ilegálne skládky odpadu... Viac informácii na web stránke: http://www.odkazprestarostu.sk/sutaz-pre-skoly/

 • Európsky deň jazykov

  26. 9. 2014 sa študenti tretieho ročníka zúčastnia Európskeho dňa jazykov, ktorý sa uskutoční v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Študentom budú ponúknuté rôzne hravé formy štúdia jazyka. Prajeme všetkým veľa inšpirácií wink

 • Adaptačný kurz

  Študenti 1. ročníka AG absolvujú Adaptačný kurz, ktorý sa bude konať: 22 - 23. 9. 2014. Cieľom tohto kurzu je implementovať  študenta do spoločenstva triedy a poslania rodinnej školy.   

 • Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie pre 1.AG a 2.AG sa uskutoční dňa 18. 9. 2014 – Trnava: Kamenný Mlyn. Študenti absolvujú stanovištia: Orientácia v teréne, dopravná výchova a zdravotná výchova. Zodpovední vyučujúci: Mgr. Daniel Čálik a Mgr. Katarína Zajacová.     

 • Mesačná duchovná obnova

  Dňa 17. 9. 2014 sa konala duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov školy. Sv. omšu v školskej kaplnke celebroval riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan. Meditáciu prednášal vdp. PhDr. Peter Mikula na tému: Radostný ruženec. Po sv. omši nasledovala mariánska pobožnosť.    

 • Rodičovské združenie

  Dňa 10. 9. 2014 sa o 16.00 hod. v priestoroch školy AGY uskutočnia triedne rodičovské združenia. Účasť rodičov je nevyhnutná. Ďakujeme za porozumenie.     

 • Nový školský rok 2014/2015

  Milí študenti  angel

  školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 o 8.00 hod. v priestoroch školy AGY. Slávnostnú sv. omšu - VENI SANCTE o 10.00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave bude celebrovať: pán riaditeľ AŠÚ vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon. Zároveň pri tejto slávnosti bude predstavený nový riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha: vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.

 • Prázdniny

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné, slnečné a oddychové prázdniny.

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Te Deum

  Ďakovať Pánu Bohu za školský rok 2013/2014 budeme dňa 26. 6. 2014 v školskej kaplnke AGY. Predsedať liturgickému zhromaždeniu bude školský dekan a zástupca riaditeľky vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.  

 • Spoločenstvo AGY

  26. 6. 2014 sa uskutoční spoločná štrúdľovica spojená s grilovačkou pre žiakov a pedagógov školy. Naučíme sa, ako správne grilovať a mať šikovné ruky pri príprave a pečení AGYštrúdle wink. Tešíme sa na spoločné a chutné stretko.

 • Mesto na Dunaji

  Dňa 24. 6. 2014 navštívili naši tretiaci hlavne mesto, kde si prezreli historické a moderné skvosty súčasnej Bratislavy. Ako bonus zavítali do ZOO, ktorá im pripravila mnohé, milé prekvapenia.     

 • Božie Telo - pokrm večnosti

  19. 6. 2014 budem sláviť prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omšu budeme mať o 10.00 hod. v školskej kaplnke AGY. Celebrovať bude školský dekan vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.

 • Posledné voľné miesta na štúdium do 1. ročníka AGY

  Riaditeľka AGY podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplený počet miest pre žiakov, ktorých možno priajť do 1. ročníka AGY v študijnom odbore 7902J. Prijímacia skúška sa bude konať 17. júna 2014. Tešíme sa na vás :)

 • AGY vyjadruje ľútosť nad tragédiou havárie Športového gymnázia J. Herdu v Trnave

  Vedenie školy,  študenti, pedagógovia a zamestnanci AGY vyjadrujú úprimnú ľútosť nad tragédiou, ktorá postihla Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave. Za študentov, pedagógov a rodičov obetujeme sv. omšu, ktorú budeme sláviť v školskej kaplnke gymnázia.

  Modlíme sa za duše tých, ktorých Pán povolal do domu svojho Otca. R. I. P.       

 • Úspešní študenti AGY

  Dňa 10. 6. 2014 po slávení sv. omše v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom budú ocenení výhercovia 4. ročníka literárno-výtvarnej súťaže Buzalkova Trnava na tému „Bolesti Panny Márie“. Medzi ocenenými sú aj naši žiaci. V kategórii literárno-historických prác získal 2. miesto Dominik Sekera, II. AGY. Mimoriadne ocenenie získali traja študenti elokovaného pracoviska v ÚVTOS v kategórii výtvarné práce. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Duchovná obnova v centre sv. Norberta

  Študenti tretieho ročníka sa v dňoch od 2. do 4. 6. 2014 zúčastnia Duchovnej obnovy v centre sv. Norberta vo Vrbovom. Duchovnú obnovu bude viesť vdp. šk. dekan PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan. Všetkým prajeme požehnaný čas milostí.

 • Pomoc ľudom so svalovou dystrofiou

  Dňa 30. 5. 2014 sa študenti, pedagógovia a zamestnanci zapojili do vernej zbierky Deň belasého motýľa. Táto zbierka je na pomoc ľudom so svalovou dystrofiou. Ďakujeme všetkým za podporu ušľachtilého diela.

 • Nanebovstúpenie Pána

  Dňa 29. 5. 2014 slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omšu budeme spoločne sláviť o 8. 00 hod. v školskej kaplnke AGY. Celebrovať bude školský dekan vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.  

 • 28. 5. 2014

  Do galérie Maturanti 2014 boli pridané fotografie.

 • Ukončenie štúdia maturantov

  Dňa 23. 5. 2014 o 10.00 hod. sa v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave sa uskutoční slávnostná sv. omša z príležitosti ukončenia štúdia na AGY študentov štvrtého ročníka. Po sv. omši bude nasledovať vyhodnotenie výsledkov maturitných skúšok  a slávnostné odovzdávanie maturitného vysvedčenia. Na túto slávnosť srdečne pozývame všetkých rodičov študentov, priateľov, absolventov a bývalých zamestnancov.   

 • Oznam pre maturantov

  V sekcii MATURITA si môžete pozrieť časový rozpis ústnej formy maturitnej skúšky.

 • Rodičovská schôdza

  Dňa 30. 4. 2014 o 16.00 hod. sa uskutoční Rodičovská schôdza (konzultácie) pre 1., 2. a 3. ročník AGY v priestoroch školy na Kalinčiakovej 24 v Trnave. Účasť rodičov je nevyhnutná. 

 • Kritéria prijímania do 1. ročníka

  Milí deviataci :) prihláste sa a príďte študovať do našej rodinnej školy. Kritéria prijímania do 1. ročníka AGY, študijný odbor 7902J sú zverejnené v sekcii Prijímacie skúšky.Tešíme sa na vás.

  študenti a pedagógovia AGY

 • Celoštátna prehliadka katolíckých škôl v Košiciach

  24. – 25. 4. 2014 sa zástupcovia študentov zúčastnia celoštátnej prehliadky s medzinárodnou účasťou záujmovej umeleckej činnosti katolíckych škôl v Košiciach. Našu školu reprezentujú študenti: Ján Vaško, Maroš Vaško, Tadeáš Mazúr. Ďakujem im a prajeme veľa úspechov.   

 • Veľkonočné posolstvo

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy AGY vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky, radosť a pokoj od zmŕtvychvstalého Krista.  

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Krížová cesta na Kalvárii

  Dňa 16. 4. 2014 sa študenti a pedagógovia zúčastnia modlitby Krížovej cesty na trnavskej Kalvárii. Je to cesta kríža, ktorá nás vovádza to tajomstva veľkonočného trojdnia.    

 • Sv. zmierenia

  Sv. zmierenia bude vysluhovať dňa 16. 4. 2014 školský dekan PaedDr. PhDr. Ľuboš Hašan v kabinete KNB. Príďme sa zmieriť s našim Pánom a otvoriť si srdce pre prijatie večnej Lásky.

 • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

 • Pomoc onkologickým pacientom

  Liga proti rakovine organizuje 11. 4. 2014 svoju jedinú verejno-prospešnú zbierku Deň narcisov. Kvietok jari symbolizuje spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Naša škola AGY sa do tejto akcii zapája zbierkou a dobrovoľníkmi. Ďakujeme.    

 • Patrón katolíckych škôl

  Sviatok patróna katolíckych škôl sv. Jána de La Salle oslávime 7. 4. 2014. Jeho život, poslanie a odkaz si pripomenieme počas tohto dňa, ktorý bude vrcholiť slávením sv. omše v školskej kaplnke, ktorú bude celebrovať vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, šk. dekan. Všetkým našim učiteľom k ich sviatku, prajem veľa Božích milostí.

 • Púť pedagógov a zamestnancov AGY

  Dňa 4. 4. 2014 sa pedagógovia a zamestnanci AGY zúčastnia púte do národnej mariánskej Baziliky -  Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Táto duchovná obnova je výzvou, aby sme uskutočnili slová testamentu Panny Márie: Urobte všetko to, čo vám povie.

 • Matematický KLOKAN

  Študenti AGY sa zapoja do súťaže Matematický klokan, ktorá sa uskutoční na našej škole 24. 3. 2014. Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku, lebo sa inšpirovali podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc), ktorá je oficiálnym usporiadateľom tejto medzinárodnej súťaže, združuje už takmer 50 krajín z Európy, Ázie, Ameriky. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete.

 • Minister školstva a minister spravodlivosti v elokovanom pracovisku AGY

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa na návšteve Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody (ÚVTOS) v Hrnčiarovciach nad Parnou spolu s ministrom spravodlivosti SR Tomášom Borecom oboznámil s činnosťou pôsobením elokovaného pracoviska Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha. Viac informácii na web stránke ministerstva: http://www.minedu.sk/minister-dusan-caplovic-sa-oboznamil-so-vzdelavanim-v-uvtos-v-hrnciarovciach-nad-parnou/ 

 • 19. 3. 2014

  Do galérie ÚVTOS návšteva ministrov boli pridané fotografie.

 • 4. ročník súťaže: Buzalkova Trnava 2014

  Študenti gymnázia sa zapájajú do súťaže: Buzalkova Trnava 2014. Súťaž prebieha v tematických oblastiach: literárno-historické práce; výtvarné práce; IKT prezentácie.  

 • Silový 5 boj

  Dňa 6. 3. 2014 si študenti AGY zmerali sily v školskom kole silového 5. boja. Ďakujem všetkým zúčastnením a víťazom blahoželáme: Filip Vadrna, Ferdinand Ušák, Martin Strnát.   

 • Nebuď otrok drog

  Študenti elokovaného pracoviska ÚVTOS Hnčiarovce nad Parnou, sa zapojili do súťaže vyhlásenej TASR na tému: Nebuď otrok drog. Príspevky sú zverejnené na školskom servise TASR pod názvami: Stálo ma to až príliš veľa. Droga je silnejšia ako osobnosť. Do 16. marca je možné za príspevky hlasovať.  

 • Popolcová streda

  Na popolcovú stredu sa študenti a pedagógovia zúčastnia sv. omše v školskej kaplnke. Pôstne obdobie je nás veľkou výzvou: Kajajte sa a verte v evanjeliu; Pamätaj, že si prach a na prach sa aj obrátiš. Sv. omšu bude celebrovať šk. dekan PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan. 

 • Rok Sedembolestnej Panny Márie - Duchovná obnova

  V mesiaci február budú študenti a pedagógovia uvažovať na prvou bolesťou Panny Márie: Simeonovo proroctvo. Duchovnú obnovu bude viesť vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan a zástupca riaditeľky školy.   

 • Ako eurofondy pomohli môjmu okoliu

  Študenti AGY sa zapoja do súťaže: Ako eurofondy pomohli môjmu regiónu. Súťaž je zameraná na individuálnom audiovizuálnom spracovaní a originálnom zviditeľnení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch. Viac informácií sa nachádza na web stránke: http://www.nsrr.sk/aktuality/&id=1050

 • Turnaj vo florbale

  Dňa 29. 1. 2014 sa študenti AGY zúčastnia turnaja vo florbale v elokovanom pracovisku v ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou. Zodpovední profesori: PhDr. Patrícia Rogulski, PhD. a Mgr. Daniel Čálik.

 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

  Od 18. do 25. januára 2014 sa v Katolíckej cirkvi slávi Týždeň modlitieb za jednotu  kresťanov. Ide o spoločnú iniciatívu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví. Tohtoročná téma: Je Kristus rozdelený? (Kor 1, 13). Na hodinách náboženstva sa tejto téme spoločne venujeme a v modlitbách prosíme o jednotu kresťanov vo svete.  

 • Ak zvažuješ akú školu si vybrať, tak príď sa pozrieť medzi nás a zistíš, ako si tu rodinne a v pohode žijeme.

  študenti a pedagógovia AGY

 • AGY noviny :)

  Vyšlo nové číslo školských novín AGY. Pre čítanie kliknite na odkaz. 

  AGY_noviny.pdf

 • Vianočný pozdrav

  Požehnané Vianoce, radosť z narodenia betlehemského Dieťa všetkým študentom, rodičom, pedagógom a zamestnancom školy vyprosuje vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ.   

 • Vianočný odkaz pre všetkých

  Adventné obdobie na našej škole ukončíme slávením sv. omše dňa 19. 12. 2013 o 9.30 hod. v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Po sv. omši bude nasledovať Vianočný koncert študentov AGY a PaSA. Všetkých vás srdečne pozývame.

 • Duchovná obnova

  Sviatosť zmierenia bude vysluhovať  Dr. Ľuboš Hašan, šk. dekan v stredu 18. 12. 2013 v školskej kaplnke. Príďme všetci sa duchovne pripraviť na prijatie betlehemského Dieťaťa.

 • Predvianočná Viedeň

  Dňa 16. 12. 2013 študenti AGY navštívia predvianočnú Viedeň. Súčasťou jazykovej exkurzie je prehliadka  Dómu sv. Štefana, Námestia Márie Terézie, Hofburg. Zodpovedný profesori: Mgr. Marcela Lančaričová  a Mgr. Ľuboš Martinák. Prajeme pekný zážitok. 

 • RÍM – ASSISI – ORVIETO

  AGY organizuje 6 – dňový zájazd do večného mesta: RÍM – ASSISI – ORVIETO. Termín: od  8. do 13. 12. 2013. Bližšie informácie o zájazde poskytne šk. dekan Dr. Ľuboš Hašan.

 • Adventný koncert v elokovanom pracovisku AGY

  Dňa 4. 12. 2013 sa v elokovanom pracovisku AGY v ÚVTOS - Hrnčiarovce nad Parnou uskutoční adventný koncert pre študentov AGY. Koncert zabezpečujú študenti AGY a PaSA. Na koncerte vystúpi speváčka Dominika Mirgová. Prajeme všetkým krásny duchovný a umelecký zážitok.  

 • 1. miesto - Andrea Vančová - Armwresling

  Andrea Vančová, študentka 4.  AGY vybojovala 1. miesto v kategórii: Armwrestling – Siná ruka stredoškolákov. Tešíme sa z úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Trestnoprávna kauza na OS v Trnave

  Študenti tretieho ročníka AGY sa dňa 28. 11. 2013 zúčastnia súdneho pojednávania v trestnoprávnej kauze na Okresnom súde v Trnave. Zodpovedná pani profesorka Mgr. Miriam Karasová.  

 • Futbalový turnaj žiakov stredných škôl

  Dňa 19. 11. 2013 sa uskutočnil futbalových turnaj stredných škôl. Naši študenti vybojovali krásne tretie miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

Novinky

Kontakt

 • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
  Kalinčiakova 24, 91701 Trnava
 • 033/5936871
  FAX-033/5936871

Fotogaléria