Navigácia

Počet návštev: 830624

Motto školy

„ Š k o l a   p r e   ž i v o t -

byť svetlom sveta a soľou zeme “

Sobota 19. 4. 2014

Kalendár

Katolícke školy sú cennosťou pre celú spoločnosť.

„Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť, predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná náležitým spôsobom.“

sv. otec František


 

 

Novinky

 • Kritéria prijímania do 1. ročníka

  Milí deviataci :) prihláste sa a príďte študovať do našej rodinnej školy. Kritéria prijímania do 1. ročníka AGY, študijný odbor 7902J sú zverejnené v sekcii Prijímacie skúšky.

 • Veľkonočné posolstvo

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy AGY vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky, radosť a pokoj od zmŕtvychvstalého Krista.  

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Krížová cesta na Kalvárii

  Dňa 16. 4. 2014 sa študenti a pedagógovia zúčastnia modlitby Krížovej cesty na trnavskej Kalvárii. Je to cesta kríža, ktorá nás vovádza to tajomstva veľkonočného trojdnia.    

 • Sv. zmierenia

  Sv. zmierenia bude vysluhovať dňa 16. 4. 2014 školský dekan PaedDr. PhDr. Ľuboš Hašan v kabinete KNB. Príďme sa zmieriť s našim Pánom a otvoriť si srdce pre prijatie večnej Lásky.

 • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Novinky

Kontakt

 • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
  Kalinčiakova 24, 91701 Trnava
 • 033/5545932
  033/5545851
  FAX-033/5545932

Fotogaléria