Navigácia

Počet návštev: 1134917

Motto školy

Byť svetlom sveta a soľou zeme

Streda 4. 5. 2016

Kalendár

„Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť, predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná náležitým spôsobom.“

sv. otec František

 

Novinky

 • V sekcii Prijímacie skúšky boli zverejnené kritéria prijatia uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017. O ďalších podrobnostiach budú uchádzači informovaní písomne. Tešíme sa na vás.

  TABLET GRÁTIS PRE KAŽDÉHO PRVÁKA !!!

 • Mgr. Marcela Lančaričová pozýva všetkých rodičov študentov štrvtého ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.4.2016 v čase od 16:00 do 17:30 hod. v kmeňovej triede 4. AG. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

 • Mgr. Lukáš Piňák pozýva všetkých rodičov študentov tretieho ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26.4.2016 v čase od 15:00 do 17:00 hod. v kmeňovej triede 3.AG. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

 • Mgr. Jana Gregušová pozýva všetkých rodičov študentov prvého ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2016 v čase od 15:00 do 17:00 hod. v kmeňovej učebni 1. AG. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

 • RNDr. Jana Gregušová pozýva všetkých rodičov študentov 2. ročníka na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 21.4.2016 v čase od 15:00 do 17:30 hod v kmeňovej triede 2. AG. Účasť všetkých rodičov je nutná!

 • Milosrdný ako Ježiš, to bola tohtoročná téma súťaže Buzalkova Trnava. Svoj pohľad na túto tému spracoval aj Roman Pikulík (2. AG) a odbornou porotou mu bolo, v kategórii literárnych prác, udelené 2. miesto. Zodpovedná: Mgr. Miriam Karasová.

  Gratulujeme! 

 • Študenti AGY, Martin Strnát (4. AG), Marcus Valovič (2. AG) a Nikolas Puchel (1. AG), sa zapojili do súťaže v silovom päťboji. Vo vysokej konkurencii obsadili 3. miesto. Zodpovedný: Mgr. Daniel Čálik.

  Gratulujeme!

 • Roman Pikulík (2. AG) sa svojim príspevkom "Vesmírna opera chaosu" zapojil do celoslovenskej súťaže Najlepšia študentská filozofická esej 2016. Odbornou porotou mu bolo udelené 3. miesto, pričom 1. a 2. miesto nebolo udelené.

  Roman, GRATULUJEME a tešíme sa z tvojho úspechu!

 • Dňa 31.3.2016 sa Dávid Kimmerling (3. AG) zúčastnil krajského kola olympiády z dejepisu. Konečnému umiestneniu predchádzal písomný test, ústny pohovor a obhajoba práce. Dávid sa umiestnil na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola dejepisnej olympiády. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

 • Všetkým študentom, pedagógom a zamestnanom školy vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky, radosť z Kristovho zmŕtvychvstania. Nech nás naplní Pán svojím pokojom a požehnáva všetky naše bohaté aktivity.

 • Dňa 22. 3. 2016  si riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN prevzal najvyššie rezortné ocenenie – Malú medailu sv. Gorazda  z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera za rozvoj školstva a prínos v oblasti vzdelávania žiakov.

 • Na Trnavskej Kalvárií sa študenti a pedagógovia zúčastnili Krížovej cesty. Pobožnosťou sme hlbšie uvažovali nad tajomstvom smrti Pána Ježiša.

 • Vedenie AGY a celý pedagogický zbor prajú našim maturantom úspešné zvládnutie písomných maturitných skúšok. Zachovajte chladnú hlavu, čistú myseľ. Verte vo vlastné schopnosti a pomoc Ducha svätého!

  smileysmileysmiley

 • Dňa 10. 3. 2016 sa naši študenti zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády. O konečné umiestnenie zabojovali ako tím v zložení: Dávid Kimmerling (3. AG), Kristína Murárová (2. AG) a Silvia Oravcová (1. AG). Vo vysokej konkurencii sa umiestnili na 2. mieste. Zodpovedná: Mgr. Marcela Lančaričová.

  Tešíme sa z vášho úspechu a gratulujeme smiley

 • Dňa 10.3. 2016 sa študenti AGY zúčastnia biblickej olympiády stredných škôl v okresnom kole. Myslíme na nich a prajeme im úspešné umiestnenie.   

 • V mesiaci február navštívili našich študentov bratia františkáni z Trnavy. Prednáška a následná diskusia poodhalila dielo sv. Františka, ktorého spiritualita je blízka aj mnohým malým ľudom dneška.  

 • V uplynulom týždni mali žiaci 2. a 3. ročníka možnosť precvičiť si svoju znalosť anglického jazyka. Vyčlenené hodiny strávili s anglickými lektorkami a spoločne diskutovali o mnohých zaujímavých témach. Lektorkám ďakujeme za ich prítomnosť medzi nami.

 • Dňa 12.2.2016 prebehlo školské kolo olympiády z dejepisu, do ktorej sa zapojili vybraní študenti zo všetkých ročníkov. Z týchto študentov dosiahol najlepšie výsledky Dávid Kimmerling z triedy 3. AG a postupuje do ďalšieho kola. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

  Gratulujeme!

 • Na popolcovú stredu sa študenti a pedagógovia zúčastnia sv. omše v školskej kaplnke. Pôstne obdobie je nás veľkou výzvou: Kajajte sa a verte v evanjeliu; Pamätaj, že si prach a na prach sa aj obrátiš. Sv. omšu bude celebrovať duchovný školy vdp. PhDr. Peter Mikula. 

 • Milí deviataci,

  AGY Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskoční dňa 9.2.2016 v čase od 8:00 do 14:00 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Dňa 4.2.2016 sa žiak 3. AG Tadeáš Mazúr zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv. Po úspešnom zvládnutí písomného testu predstúpil pred odbornú porotu a prezentoval svoje vedomosti z oblasti ľudských práv. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

  Ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • V termíne od 3.2. - 8.2. 2016 sa vybraní študenti zo všetkých ročníkov zúčastnia lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Zuberec. Zodpovedný pedagóg Mgr. Daniel Čálik. Všetkým zúčastneným prajeme príjemné strávenie týchto spoločných dní. 

   

 • Študenti AGY Zuzana Alžbeta Halgašová z 2. AG a Alexander Jančuška zo 4. AG sa zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Pričom Zuzana obsadila vo svojej kategórii 5. miesto a Alexander sa v tej svojej umiestnil na 3. mieste. Zodpovedný pedagóg Mgr. Ľuboš Martinák.

  Gratulujeme!

 • AGY uskutočnilo, v čase adventu, charitatívny predaj pre deti z detského domova v Trnave. Výťažok z predaja odovzdal riaditeľ AGY PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan dňa 21.1.2016 riaditeľke domova PaedDr. Martine Krchňákovej. Vedenie AGY i deti ďakujú všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom do predaja zapojili. 

 • Dňa 13.1.2016 sa uskutočnilo Trojkráľové požehnanie školy, ktoré vykonal riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan spolu s duchovným školy PhDr. Petrom Mikulom. Nech Boh žehná tento dom!

 • Vedenie AGY praje všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy pokojné prežitie vianočných sviatkov v podobe skutočnej radosti z narodenia Božieho dieťaťa. Vyučovanie sa začne opäť 11.1.2016. Tešíme sa na Vás!

 • Vyšli nové AGY noviny. Kliknutím na link, sa vám noviny otvoria.

  Prajeme pekné čítanie.

  AGY_noviny__december_2015.pdf

 • Riaditeľ školy v súlade s § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.12.2015 od 8.45 hod. poskytuje žiakom z dôvodu odstraňovania havárie na vodovodnom potrubí riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje 16.12.2015.

 • Dňa 14.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa vybraní študenti zo všetkých ročníkov. V kategórii 2 A 1. miesto obsadila Zuzana Alžbeta Halgašová z 2. AG a v kategórii 2 B zviťazil Alexander Jančuška zo 4. AG. Obidvaja postupujú do okresného kola. Zodpovední: Mgr. Ľuboš Martinák a Mgr. Tomáš Havrlent. 

 • "Nebo bude otvorené, príde k nám..." V duchu očakávaného príchodu Božieho dieťaťa sa niesol koncert v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, v elokovanom pracovisku AGY. Pokoj, nehu a  vianočnú atmosféru sa za múry väznice podarilo vniesť speváckemu zboru z Pedagogickej a socialnej akadémie bl. Laury, ktorý hrou na husle doprevádzal študent 3. AG Tadeáš Mazúr. Nielen naši študenti si takto pripomenuli, že i do ich životov sa onedlho narodí Láska.   

 • 9.12.2015 budú pedagógovia i študenti AGY, formou poznávacej exkurzie, objavovať krásy vianočnej Budapešti. Súčasťou exkurzie je obhliadka historických pamiatok a návšteva vianočných trhov. Zodpovedná - RNDr. Jana Gregušová. AGY praje veľa krásnych zážitkov a hlavne šťastný návrat domov! smiley

 • Dňa 7.12.2015 sa AGY zúčastnilo prednášky vdp. Pavla Hudáka. Témou prednášky boli medziľudské vzťahy, ich význam a dôležitosť v živote každého jednotlivca. Formou konkrétnych príkladov zo života vdp. Hudák ilustroval rôzne podoby lásky - rodičovskú, manželskú, súrodeneckú, čím sa prednáška stala mimoriadne pútavovou a "donútila" každého jedného zamyslieť sa nad pravými životnými hodnotami. Ďakujeme za vašu prítomnosť medzi nami!

 • Dňa 4.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády ľudských práv, do ktorého sa zapojili vybraní študenti z 2. - 4. ročníka. Po vyhodnotení najvyššie priečky obsadili nasledujúci študenti: 1. miesto Tadeáš Mazúr ( 3. AG ), 2. miesto Matej Benko ( 4. AG ), 3. miesto Zdenka Rízeková ( 3. AG ), 4. miesto Kristína Murárová ( 2. AG ). Dvaja z uvedených študentov postupujú do krajského kola olympiády ľudských práv. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

 • Dňa 3.12.2015 sa študenti i pedagógovia AGY zúčastnili prednášky z oblasti enviromentálnej výchovy. Jej cieľom bolo ukázať študentom akým spôsobom môžu aj oni sami prispieť k zlepšeniu životného prostredia, pomôcť im lepšie sa orientovať na spotrebiteľskom trhu a zároveň prepojiť teóriu s praxou. Vzhľadom k zakúpeným smetným nádobám, ktoré budú určené na separovaný odpad budú mať študenti možnosť prehlbovať si svoje enviromentálne povedomie i v praxi. Zakončením dňa bola stavba hradov zo separovatelných materiálov, do ktorej sa zapojili jednotlivé triedy spolu s triednymi učiteľmi. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou mesta Trnava.

 • Triedny profesor študentov tretieho ročníka pozýva všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 8.12.2015 v priestoroch budovy AGY, v čase od 16:00 do 18:00 hod. Stretnutie bude prebiehať formou individuálnych konzultácií. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

 • Triedne profesorky študentov prvého a druhého ročníka pozývajú všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2015 v priestoroch budovy AGY, v čase od 16:00 do 18:00 hod. Stretnutie bude prebiehať formou individuálnych konzultácií. Účasť všekých rodičov je nevyhnutná.

 • 1.12.2015 sa vybraní študenti zo všetkých ročníkov zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show. Zo šiestich súťažných tém - Spoločnsť kedysi a dnes, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak english, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy - si každý súťažiaci vybral dve a mal tak možnosť preveriť i porovanť si svoje vedomosti s ostatnými študentmi. Zodpovedná vyučujúca RNDr. Jana Gregušová.

 • 1.12.2015 - svetový deň boja proti AIDS. V tento deň prebehne v priestoroch AGY prednáška týkajúca sa vyššie uvedeného ochorenia. V rámci šírenia osvety a zároveň vyjadrením podpory všetkým, ktorých postihlo toto ochorenie, možno i kvôli nedostatku vedomostí, sa AGY odeje do červenej farby, preto prosíme všetkých vyučujúcich i študentov, aby prišli oblečení v červenej farbe!   

 • Dňa 27.11.2015 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, v elokovanom pracovisku AGY, bude konať stužková slávnosť triedy 4. BG. Slávnosť začne sv. omšou, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Po jej odslúžení sa pristúpi k slávnostnému stužkovaniu maturantov, ktorého sa zúčastnia mnohí vzácni hostia. Nech sú zelené stužky pre našich maturantov ozajstným symbolom nádeje!

 • Dňa 26.11.2015 sa študenti štvrtého ročníka zúčastnili prednášky PhDr. Hanulákovej na tému Viem sa správne rozhodnúť? Cieľom prednášky bolo napomôcť študentom ako sa správne učiť a ako si správne vybrať budúce povolanie. 

  Ďakujeme!

 • 20.11.2015 prebehne v priestoroch AGY imatrikulácia našich prvákov, ktorú pripravia študenti 3. ročníka. Po "náročných" skúškach budú odmenení dekrétmi symbolizujúcimi prijatie nováčikov do AGYrodiny. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

  Tešíme sa, že ste našou súčasťou!

 • Dňa 18.11.2015 sa pedagógovia a študenti AGY zúčastnili slávenia Trnavskej novény v Bazilike sv. Mikuláša. Slávnostnú sv. omšu celebroval duchovný školy PhDr. Peter Mkula.

 • Riaditeľ AGY PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan vyhlasuje, z prevádzkových dôvodov, na dňa 16.11.2015 riaditeľské voľno.

 • Študenti 1.AG, Juraj Letovanec a Martin Jablonický, sa zúčastnili šachového turnaja. Martin Jablonický sa vo vysokej kokurencii umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

  Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!

 • Dňa 3.11.2015 sa študenti AGY zúčastnili protidrogového koncertu zameraného na šírenie osvety v oblasti závislostí. Koncert bol akousi sondou do života tínedžerov hľadajúcich lásku, skutočné vzťahy, životný smer, budúce povolanie. Fúziou hovoreného slova, tanca a rôznych žánrov hudby sa protagonisti snažili poukázať na najväčšie nástrahy alkoholovej závislosti.

 • Pri príležitosti spomienky na všetkých našich zosnulých príbuzných sa žiaci i pedagógovia AGY zúčastnili duchovnej obnovy realizovanej formou sv. omše, ktorú celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy.

 • Dňa 28. 10. 2015 sa žiaci 1. - 3. ročníka zúčastnia medzinárodnej putovnej výstavy na Bratislavskom hrade pod názvom Veľká Morava a počiatky kresťanstva na Slovensku. Ide o expozíciu, ktorej obdoba tu nebola vyše 50 rokov a žiaci tak budú mať možnosť, takouto neštandardnou formou, rozvinúť si svoje vedomosti z predmetov katolícke náboženstvo, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia. Navštívia aj hrad Devín s jeho expozíciami. Zodpovední pedagógovia RNDr. Jana Gregušová a Mgr. Miriam Karasová. 

 • Dňa 26. 10. 2015 študenti 2. AG navštívili Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. V rámci exkurzie sa oboznámili s poslaním a históriou tohto rezortného ústavu a navštívili dve jeho pracoviská. Prvým bola Génova banka, ktorá je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, v ktorom sa uchovávajú slovenské rastlinné zdroje aj pre ďalšie generácie. Druhým pracoviskom bolo Laboratórium kvality zrna, kde sa študenti zoznámili s prístrojovým vybavením a chemicko-biologickými analýzami, ktoré predchádzajú spracovaniu zrna na chlieb alebo pečivo. Zodpovedný pedagóg doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. 

 • Milí deviataci,

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý sa bude konať 26. 10.  2015 (pondelok) od 8.00 do 14.00 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Dňa 23. 10. 2015 o 17.00 hod. sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční pontifikálna sv. omša, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pri príležitosti posvätenia maturitných stužiek maturantom AGY.

  Na túto slávnosť vás všetkých srdečne pozývame!

 • Dňa 20.10.2015 sa trieda III. AG zúčastnila dňa otvorených dverí na Štatistickom úrade v Trnave. Žiaci tak mali možnosť spoznať fungovanie tohoto úradu a študentky Kristína Jančičková a Natália Zvolenská si odniesli i hodnotné ceny. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák. 

 • Dňa 15.10.2015 sme sa, v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave, zúčastnili Študentského kongresu o fotonike 2015. Kongres organizovalo Medzinárodné laserové centrum v Bratislave pre žiakov základných a stredných škôl a jeho cieľom bolo prehĺbiť vedomosti a vzbudiť väčší záujem o fotoniku - náuku o svetle. Súčasťou kongresu boli aj prezentácie žiakov zamerané na fotoniku a workshopy, ktoré pútavou formou demonštrovali pestrosť jej využitia. Kongresu sa zúčastnili Simona Benková a Adam Voštinár z II.AG a Tadeáš Mazúr a Filip Dočekal z III. AG. Zodpovedný pedagóg doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.

 • Dňa 6.10.2015 sa na našej škole bude konať Deň zdravia, ktorý v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 a pri príležitosti 70. výročia prvej zmienky o školskom stravovaní, bude zameraný na posilnenie výchovy študentov k zdravému životnému štýlu. Študenti budú mať možnosť oboznámiť sa so správnymi stravovacími návykmi, ktoré sú spojené aj s pravidelnými fyzickými aktivitami, pričom tento tematický deň bude obohatený aj o prednášky zamerané na starostlivosť o duchovnú stránku človeka ako ľudsko - duchovnej bytosti a na vhodné spôsoby zvládania stresu a psychických záťaži, ktoré majú nemalý vplyv na zdravie každého jednotlivca.

 • Dňa 28.9.2015 navštívili našu školu poslanci NR SR Mgr. Alojz Přidal a Ing. Július Brocka. Besedy sa zúčastnili žiaci 3. AG a 4. AG. Žiaci mali možnosť spoznať fungovanie NR, imitáciou si vyskúšať priebeh schvaľovania zákona a venovať sa i aktuálnym témam.

  Ďakujeme za Vašu prítomnosť medzi nami!

 • Dňa 28.9.2015 sa žiaci 1. AG a 2. AG zúčastnia účelového cvičenia. Cvičenie je zamerané na orientáciu v teréne, dopravnú výchovu a podanie prvej pomoci. Zodpovední pedagógovia Mgr. Daniel Čálik a Mgr. Naďa Mruškovičová.

 • Dňa 25.9.2015 sme svojou aktívnou účasťou podporiili projekt Biela pastelka. Do zbierky zameranej na podporu nevidiacich sa zapojili žiaci i pedagógovia AGY.

  Ďakujeme !

 • Dňa 23.9.2015 sa uskutoční rodičovské združenie 3. AG. Začiatok je naplánový na 16:30 hod. Účasť všetkých rodičov je nutná!

 • Dňa 17.9.2015 sa v priestoroch budovy AGY uskutoční rodičovské združenie prvého a štvrtého ročníka so začiatkom o 16:30 hod. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

 • Milí študenti smiley školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 o 8.00 hod. v priestoroch školy AGY na Kalinčiakovej 24. Slávnostnú sv. omšu - VENI SANCTE o 11.00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave bude celebrovať pán riaditeľ AŠÚ vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon. Koncelebrovať bude riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan a vdp. PhDr. Peter Mikula, duchovný školy.  

 • Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné, slnečné a oddychové prázdniny.

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Dňa 30. 6. 2015 si všetci žiaci z rúk triednych učiteľov preberú výsledky svojej práce v podobe vysvedčenia.

  Gratulujeme!

 • Na sviatok sv. Petra a Pavla sme sv. omšou spoločne poďakovali za uplynulý školský rok 2014/2015. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Po jej skončení nasledovalo krátke vyhodnotenie školského roka.

 • Žiaci 2. AG podporili svojou účasťou jedno z najvýznamnejších kultúrno - spoločenských podujatí na Slovensku Art film festival v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčine. Do zákulisia, nielen slovenskej kinematografie, ich zobral triedny profesor Mgr. Lukáš Piňák. 

  Tešíme sa z vašich spoločných zážitkov!

 • V dňoch od 25. - 28. 6. 2015 sa žiaci 1. AG vzdialili z priestorov AGY a spoločne s triednou profesorkou RNDr. Janou Gregušovou a Mgr. Naďou Mruškovičovou obdivovali krásy našej prírody v okolí Štrby.

  Tešíme sa z vašich spoločných zážitkov!

 • V dňoch od 22. - 24. 6. 2015 sa žiaci 3. AG zúčastnili trojdňových duchovných cvičení. Cvičenie bolo organizované v priestoroch kláštora sestier Františkánok v Melčiciach - Lieskovom. Žiaci mali, pod vedením vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana - riaditeľa školy, možnosť prostredníctvom tematických prednášok, meditácií a spoločných modlitieb posilniť vzťah s Bohom a rozvinúť tak i svoj duchovný rozmer.  Cvičení sa zúčastnila i triedna profesorka Mgr. Marcela Lančaričová.

 • Dňa 9. júna 2015 boli v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom slávnostne ocenení výhercovia súťaže Buzalkova Trnava na tému Rodina - domáca cirkev. V kategórii literárnych prác obsadil 1. miesto žiak 1. AG triedy Roman Pikulík a 3. miesto žiak elokovaného pracoviska 1. BG triedy I. K.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Dňa 5. júna 2015 sa žiaci 3. AG triedy zapojili do charitatívnej zbierky určenej na liečbu ľudí trpiacich svalovou dystrofiou a podporili tak 15. ročník tejto verejnej zbierky.

  Ďakujeme!

 • Dňa 4. júna 2015 sme oslávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Tento sviatok je oslavou Eucharistie a vyjadrenímm úcty k Spasiteľovi, ktorý je prítomný pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. Sv. omšu celebroval riaditeľ gymnázia, vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.

 • Dňa 1.6.2015 si naši úspešní maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Počas sv. omše, ktorú celebrovali riaditeľ arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan a vdp. PhDr. Peter Mikula poďakovali za milosti a dobrodenia, ktoré získali počas svojho štúdia.

Novinky

Kontakt

 • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/5936871
  FAX-033/5936871

Fotogaléria