Navigácia

Počet návštev: 906623

Motto školy

Byť svetlom sveta a soľou zeme

Utorok 30. 9. 2014

Kalendár

„Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť, predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná náležitým spôsobom.“

sv. otec František

 

Novinky

 • Súťaž - Vychytaj problémy svojho mesta

  Študenti AG sa zapájajú do verenej súťaže: Vychytaj problémy svojho mesta. Do súťaže posielajú problémy v ich meste a obce, ako sú: znečistenie verejného priestranstva; poškodený mestský inventár; chýbajúce parkovacie meista; ilegálne skládky odpadu... Viac informácii na web stránke: http://www.odkazprestarostu.sk/sutaz-pre-skoly/

 • Európsky deň jazykov

  26. 9. 2014 sa študenti tretieho ročníka zúčastnia Európskeho dňa jazykov, ktorý sa uskutoční v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Študentom budú ponúknuté rôzne hravé formy štúdia jazyka. Prajeme všetkým veľa inšpirácií wink

 • Adaptačný kurz

  Študenti 1. ročníka AG absolvujú Adaptačný kurz, ktorý sa bude konať: 22 - 23. 9. 2014. Cieľom tohto kurzu je implementovať  študenta do spoločenstva triedy a poslania rodinnej školy.   

 • Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie pre 1.AG a 2.AG sa uskutoční dňa 18. 9. 2014 – Trnava: Kamenný Mlyn. Študenti absolvujú stanovištia: Orientácia v teréne, dopravná výchova a zdravotná výchova. Zodpovední vyučujúci: Mgr. Daniel Čálik a Mgr. Katarína Zajacová.     

 • Mesačná duchovná obnova

  Dňa 17. 9. 2014 sa konala duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov školy. Sv. omšu v školskej kaplnke celebroval riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan. Meditáciu prednášal vdp. PhDr. Peter Mikula na tému: Radostný ruženec. Po sv. omši nasledovala mariánska pobožnosť.    

 • Rodičovské združenie

  Dňa 10. 9. 2014 sa o 16.00 hod. v priestoroch školy AGY uskutočnia triedne rodičovské združenia. Účasť rodičov je nevyhnutná. Ďakujeme za porozumenie.     

 • Nový školský rok 2014/2015

  Milí študenti  angel

  školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 o 8.00 hod. v priestoroch školy AGY. Slávnostnú sv. omšu - VENI SANCTE o 10.00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave bude celebrovať: pán riaditeľ AŠÚ vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon. Zároveň pri tejto slávnosti bude predstavený nový riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha: vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.

 • Prázdniny

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné, slnečné a oddychové prázdniny.

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Te Deum

  Ďakovať Pánu Bohu za školský rok 2013/2014 budeme dňa 26. 6. 2014 v školskej kaplnke AGY. Predsedať liturgickému zhromaždeniu bude školský dekan a zástupca riaditeľky vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.  

 • Spoločenstvo AGY

  26. 6. 2014 sa uskutoční spoločná štrúdľovica spojená s grilovačkou pre žiakov a pedagógov školy. Naučíme sa, ako správne grilovať a mať šikovné ruky pri príprave a pečení AGYštrúdle wink. Tešíme sa na spoločné a chutné stretko.

 • Mesto na Dunaji

  Dňa 24. 6. 2014 navštívili naši tretiaci hlavne mesto, kde si prezreli historické a moderné skvosty súčasnej Bratislavy. Ako bonus zavítali do ZOO, ktorá im pripravila mnohé, milé prekvapenia.     

Novinky

Kontakt

 • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
  Kalinčiakova 24, 91701 Trnava
 • 033/5545932
  033/5545851
  FAX-033/5545932

Fotogaléria