Navigácia

Počet návštev: 901500

Motto školy

Byť svetlom sveta a soľou zeme

Štvrtok 18. 9. 2014

Kalendár

Katolícke školy sú cennosťou pre celú spoločnosť.

„Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť, predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná náležitým spôsobom.“

sv. otec František

 

Novinky

 • Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie pre 1.AG a 2.AG sa uskutoční dňa 18. 9. 2014 – Trnava: Kamenný Mlyn. Študenti absolvujú stanovištia: Orientácia v teréne, dopravná výchova a zdravotná výchova. Zodpovední vyučujúci: Mgr. Daniel Čálik a Mgr. Katarína Zajacová.     

 • Mesačná duchovná obnova

  Dňa 17. 9. 2014 sa konala duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov školy. Sv. omšu v školskej kaplnke celebroval riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan. Meditáciu prednášal vdp. PhDr. Peter Mikula na tému: Radostný ruženec. Po sv. omši nasledovala mariánska pobožnosť.    

 • Rodičovské združenie

  Dňa 10. 9. 2014 sa o 16.00 hod. v priestoroch školy AGY uskutočnia triedne rodičovské združenia. Účasť rodičov je nevyhnutná. Ďakujeme za porozumenie.     

 • Nový školský rok 2014/2015

  Milí študenti  angel

  školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 o 8.00 hod. v priestoroch školy AGY. Slávnostnú sv. omšu - VENI SANCTE o 10.00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave bude celebrovať: pán riaditeľ AŠÚ vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon. Zároveň pri tejto slávnosti bude predstavený nový riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha: vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.

 • Prázdniny

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné, slnečné a oddychové prázdniny.

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Te Deum

  Ďakovať Pánu Bohu za školský rok 2013/2014 budeme dňa 26. 6. 2014 v školskej kaplnke AGY. Predsedať liturgickému zhromaždeniu bude školský dekan a zástupca riaditeľky vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.  

 • Spoločenstvo AGY

  26. 6. 2014 sa uskutoční spoločná štrúdľovica spojená s grilovačkou pre žiakov a pedagógov školy. Naučíme sa, ako správne grilovať a mať šikovné ruky pri príprave a pečení AGYštrúdle wink. Tešíme sa na spoločné a chutné stretko.

 • Mesto na Dunaji

  Dňa 24. 6. 2014 navštívili naši tretiaci hlavne mesto, kde si prezreli historické a moderné skvosty súčasnej Bratislavy. Ako bonus zavítali do ZOO, ktorá im pripravila mnohé, milé prekvapenia.     

 • Božie Telo - pokrm večnosti

  19. 6. 2014 budem sláviť prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omšu budeme mať o 10.00 hod. v školskej kaplnke AGY. Celebrovať bude školský dekan vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.

 • Posledné voľné miesta na štúdium do 1. ročníka AGY

  Riaditeľka AGY podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplený počet miest pre žiakov, ktorých možno priajť do 1. ročníka AGY v študijnom odbore 7902J. Prijímacia skúška sa bude konať 17. júna 2014. Tešíme sa na vás :)

 • AGY vyjadruje ľútosť nad tragédiou havárie Športového gymnázia J. Herdu v Trnave

  Vedenie školy,  študenti, pedagógovia a zamestnanci AGY vyjadrujú úprimnú ľútosť nad tragédiou, ktorá postihla Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave. Za študentov, pedagógov a rodičov obetujeme sv. omšu, ktorú budeme sláviť v školskej kaplnke gymnázia.

  Modlíme sa za duše tých, ktorých Pán povolal do domu svojho Otca. R. I. P.       

Novinky

Kontakt

 • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
  Kalinčiakova 24, 91701 Trnava
 • 033/5545932
  033/5545851
  FAX-033/5545932

Fotogaléria