Navigácia

Počet návštev: 985981

Motto školy

Byť svetlom sveta a soľou zeme

Nedeľa 29. 3. 2015

Kalendár

„Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť, predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná náležitým spôsobom.“

sv. otec František

 

Novinky

 • Deň narcisov

  Liga proti rakovine organizuje 27. 3. 2015 svoju jedinú verejno-prospešnú zbierku Deň narcisov. Kvietok jari symbolizuje spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Naša škola AGY sa do tejto akcii zapája zbierkou a dobrovoľníkmi. Ďakujeme.

 • Matematický klokan

  Dňa 23.3.2015 sa na našej škole uskutočnil Matematický klokan. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. Zodpovedná pani profesorka RNDr. Jana Gregušová.

 • Majstrovstvá SR v tanci

  Dňa 14.3. 2015 sa náš žiak II.AG triedy Libor Benedikovič zúčastnil Majstrovstiev SR v spoločenskom tanci. Vo vysokej konkurencii sa spolu s partnerkou umiestnili na peknom 4. mieste.

   Gratulujeme!

 • Deviataci !!! pozor !!! dostaneš "grátis" učebnú pomôcku - značkový tablet !!!

  V školskom roku 2015/2016 otvárame denné štvorročné gymnaziálne štúdium všeobecného zamerania pre žiakov 9.ročníka základných škôl.

  Po úspešnom absolvovaní prijímacieho pohovoru a po prijatí na denné štúdium na Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Kalinčiakova 24,

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  10. 3. 2015 sa študenti našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom American Dream v kine Hviezda. Predstavenie bolo realizované interaktívnou formou. Študenti  mali možnosť aktívne konverzovať v anglickom jazyku a zábavnou formou si obohatiť gramatiku i slovnú zásobu.

 • Noviny AGY

  Nové noviny AGY si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci link:

  noviny_agy.pdf

 • Prerušenie vyučovania

  Riaditeľ školy v súlade s § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v dňa 26.2.2015 od 9.45 hod. poskytuje žiakom z dôvodu odstraňovania havárie na vodovodnom potrubí riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje 27.2.2015.

 • Popolcová streda

  Na popolcovú stredu sa študenti a pedagógovia zúčastnili sv. omše v školskej kaplnke. Pôstne obdobie je nás veľkou výzvou: Kajajte sa a verte v evanjeliu; Pamätaj, že si prach a na prach sa aj obrátiš. Sv. omšu celebroval riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.

 • Prerušenie školskej dochádzky

  Na základe odporúčania RÚVZ v Trnave riaditeľ školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 12.2. do 17.2.2015 z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia. Vyučovanie pokračuje dňom 18.2.2015 (streda).

 • Olympiáda ľudských práv

  Dňa 5. 2. 2015 sa žiak IV. AG Ján Lančarič zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv. Po úspešnom zvládnutí písomnej časti postúpil do užšieho výberu, v ktorom počas ústneho pohovoru prezentoval vedomostí z oblasti ľudských práv. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

  K umiestneniu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy

 • Najmodernejšia, najnovšia a najrodinejšia škola

  V budúcom školskom roku 2015/2016 sa naše Arcibiskupské gymnázium bude sťahovať

  do nových – zrekonštruovaných priestoroch budovy na ulici Jána Hollého v Trnave.

  Tešíme sa na vás smiley  

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch od 13. do 18. 1. 2015 sa študenti AGY zúčastnia lyžiarskeho výcviku v stredisku SKI MEANDER ORAVICE. Všetkým účastníkom prajeme krásne zážitky. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Daniel Čálik.  

 • 9. 1. 2015

  Do galérie Trojkráľové požehnanie školy boli pridané fotografie.

 • Trojkráľové požehnanie školy

  Dňa 9. 1. 2015 sa uskutoční Trojkráľová koleda – požehnanie školy, ktorú vykoná riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, šk. dekan spolu s kňazmi, ktorí pôsobia na našej škole. Pri požehnaní sa používa svätená voda a tymian. Na vstupné dvere sa kriedou píšu písmena C+M+B podľa Rímskeho rituálu sú to iniciály mien troch kráľov Caspar, Melchior a Balthasar. Písmena C+M+B sa prekladajú ako aj Christus mansionem benedicat- Kristus nech žehná tento dom.

 • Koncert na Trojičnom námestí

  Počas vianočných trhov sa po prvýkrát prezentovala naša škola AGY na Trojičnom námestí v Trnave cez vianočné koledy. Toto podujatie obdaril hudbou na husle študent 2. AGY Tadeáš Mazúr. Ďakujeme za prezentáciu školy.   

 • Vianočný pozdrav

 • Vianočná svätá omša

  Adventné obdobie ukončíme spoločnou sv. omšou dňa 19. 12. 2014 o 10:00 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Slávnostnú omšu bude celebrovať riaditeľ AŠÚ vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon. Po jej skončení bude nasledovať vianočný koncert študentov AGY a PaSA. 

 • Anglicko-americké posedenie

  Študenti 4. ročníka AGY si, pod vedením Mgr. Marcely Lančaričovej, zorganizovali anglicko-americké posedenie spojené s ochutnávkou tradičných dobrôt, anglickým čajom a príjemnou hudbou.   

 • Vianočná Viedeň

  Dňa 15. 12. 2014 sa žiaci 1. - 4. ročníka AGY zúčastnia exkurzie vo Viedni. Súčasťou exkurzie bude prehliadka vianočnej Viedne a  historických pamiatok. Zodpovedným  pedagógom je Mgr. Ľuboš Martinák.

  Prajeme príjemné spoločne prežité chvíle vo Viedni

 • Vianočný koncert v ÚVTOS

  V tomto adventnom čase sme vianočným koncertom spríjemnili chvíle aj študentom elokovaného pracoviska ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Na koncerte zazneli mnohé známe vianočné koledy v podaní študentiek PaSA bl. Laury v Trnave, ktoré hrou na husle doprevádzal žiak AGY Tadeáš Mazúr. O spestrenie koncertu a dobrú náladu sa svojím vystúpením postarala i Dominika Mirgová. 

 • Olympiáda z nemeckého jazyka

  Dňa 12.12. 2014 sa uskutočnila olympiáda z nemeckého jazyka, do ktorej sa zapojili žiaci 1. - 4. ročníka. Zodpovedná vyučujúca Mgr. Naďa Mruškovičová.

  Úspešným riešiteľom gratulujeme !

 • Olympiáda ľudských práv

  Dňa 10.12.2014 mali študenti AGY, prostredníctvom školského kola olympiády ľudských práv, možnosť otestovať si svoje vedomsti z oblasti ľudských práv. Zodpovedný vyučujúci Mgr. Lukáš Piňák. Na 1. mieste sa umiestnil Ján Lančarič (4.AG ), druhé miesto obsadil Martin Plechlo (4. AG) a o tretie miesto sa delí Pavol Cibula (4. AG) a Adam Voštinár (1. AG). Ján Lančarič postupuje do  krajského kola. 

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Žiaci 1. - 4. ročníka sa, pod vedením Mgr. Lančaričovej a Mgr. Martináka, zapojili do olympiády z anglického jazyka. Súčasťou olympiády bol písomný test, práca s nahrávkou a ústny pohovor. Víťazkou úrovne B 1 sa stala Zuzana Alžbeta Halgašová (1. AG) a v kategórii B 2 obhájil víťazstvo Tomáš Stanislavský (4. AG), ktorý postupuje do okresného kola.

 • Duchovná obnova študentov a pedagógov

  Dňa 8. 12. 2014 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa uskutoční duchovná obnova študentov a pedagógov školy. Sv. omšu o 9.30 hod. bude v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa celebrovať riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.  

 • Zriekni sa a obdaruj v čase advente

  Študenti a pedagógovia AGY sa v týždni od 8.12 - 12.12. 2014 zapoja do duchovnej aktivity Zriekni sa a obdaruj. Všetkým, čo si dokážeme odrieknuť (trvanlivé potraviny, hračky, knihy...), chceme obdarovať deti v detskom domove v Trnave.

  Kto dáva, dvakrát dostáva angel 

 • Rodičovské združenie

  Dňa 8. 12. 2014, t.j. v pondelok sa v priestoroch budovy AGY uskutoční rodičovské združenie druhého a tretieho ročníka, v čase od 15:00, formou individuálnych konzultácií. Účasť všetkých rodičov je nutná.

 • Imatrikulácie

  Tento týždeň žiaci tretieho ročníka pripravili pre našich nováčikov imatrikulácie a prijali tak žiakov prvého ročníka do AGY-rodiny. Tešíme sa, že ste našou súčasťou a prajeme veľa študijných úspechov.

 • Expert geniality show

  Dňa 2.12.2014 sa naši študenti 1.- 4. ročníka zúčastnili súťaže pod názvom Expert geniality show. Úspešným riešiteľom gratulujeme. Zodpovedná profesorka RNDr. Jana Gregušová. 

 • Stužková za múrmi väznice

  Dňa 27.11.2014 sa, v elokovanom pracovisku nášho gymnázia, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou konala stužková slávnosť triedy 4.BG. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, zúčastnili sa i mnohí vzácni hostia z Ministerstva školstva SR, Obvodného úradu v Trnave, pedagógovia, príbuzní maturantov. Nech sú zelené stužky pre našich maturantov ozajstným symbolom nádeje. 

 • Deň otvorených dverí

  Milí deviataci,

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý sa bude konať 21. 11.  2014 (piatok) od 8.00 do 13.00 hod. Tešíme sa na Vás!

  Príďte sa pozrieť medzi nás a zistíte, ako si tu rodinne nažívame angel

 • Trnavská Novéna 2014

  Študenti a pedagógovia AGY sa dňa 20. 11. 2014 aktívne zapoja do duchovného programu na Trnavskej novéne pri príležitosti príchodu Putovného kríža: Svetových dní mládeže. Program bude vrcholiť slávením  sv. omše v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave.  

 • Olympiáda o EÚ

  Študenti 3. AGY: Matej Benko, Alexander Jančuška a Terézia Močková sa zúčastnili olympiády, ktorú organizovala Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Témou olympiády bola Európska únia. Ďakujeme im za úspešnosť a reprezentáciu školy.  

 • Pravda o úteku z Osviečimu

  Dňa 5. 11. 2014 sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili prednášky s J. Daniškom z Ústavu pamäti národa, na tému: Pravda o úteku Vrbu a Wetzlera z Osviečimu. Následne pokračovalo premietanie filmu a diskusia, ktorá priblížila študentom dôsledky tohto úteku na ďalší vývoj transportov do koncentračného tábora a ďalší vývoj prenasledovania vybraných skupín ľudí.   

 • Získanie odpustkov za duše v očistci

  V čase od 1. do 8. 11. 2014 študenti AGY navštívia Kryptu pod Bazilikou sv. Mikuláša v Trnave, pre získanie odpustkov za duše v očistci. Podmienky pre získanie odpustkov sú nasledovné:

  Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

 • Sviečka za nenarodené deti

  Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2.novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. AG sa zapája do tejto aktivity aj v ŠKVP na hodinách Bioetiky a Filozofie kresťanského života.  

 • Exkurzia vo výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch

  Dňa 24.10.2014 študenti 2. ročníka AG navštívili Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. V rámci exkurzie sa oboznámili s poslaním a históriou tohto rezortného ústavu a navštívili jeho dve pracoviská. Prvým bola Génová banka, ktorá je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, v ktorom sa uchovávajú slovenské rastlinné zdroje aj pre ďalšie generácie. Druhým pracoviskom bolo Laboratórium kvality zrna, kde sa študenti zoznámili s prístrojovým vybavením a chemicko-bilogickými analýzami, ktoré predchádzajú spracovaniu zrna na chlieb alebo pečivo.

 • Súťaž - Nebuď otrok drog

  Školský servis TASR, pre veľký úspech, vyhlasuje pokračovanie súťaže Nebuď otrok drog. Zapojiť sa môžu všetci študenti i učitelia napísaním príbehu, básne, nakreslením obrázka, nahraním videoklipu, krátkeho filmu alebo naspievaním piesne. Výsledný prudukt musí vyjadrovať negatívny postoj k závislostiam. Na víťazov čakajú hodnotné ceny.

 • Stretnutie výchovných poradcov ZŠ

  Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha organizovalo dňa 15. 10. 2014 stretnutie výchovných poradcov základných škôl. Cieľom tohto stretnutia bola prezentácia nášho gymnázia a poodhalenie našej rodinnej školy. Ďakujeme výchovným poradcom, že prišli medzi nás a strávili s nami pekné a nezabudnuteľné chvíle.  

 • Stužková slávnosť

  Dňa 17. 10. 2014 o 17.00 hod. sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční pontifikálna sv. omša, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pri príležitosti posvätenia maturitných stužiek maturantom AGY.

  Na túto slávnosť vás všetkých srdečne pozývame!

 • Mesiac sv. ruženca

  V mesiaci október sa študenti AGY na ročníkových sv. omšiach zaoberajú témou: Sv. ruženec ako reťaz, ktorá nás ťahá do neba. Duchovnú obnovu vedie riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.  

 • Súťaž - Vychytaj problémy svojho mesta

  Študenti AG sa zapájajú do verenej súťaže: Vychytaj problémy svojho mesta. Do súťaže posielajú problémy v ich meste a obce, ako sú: znečistenie verejného priestranstva; poškodený mestský inventár; chýbajúce parkovacie meista; ilegálne skládky odpadu... Viac informácii na web stránke: http://www.odkazprestarostu.sk/sutaz-pre-skoly/

 • Európsky deň jazykov

  26. 9. 2014 sa študenti tretieho ročníka zúčastnia Európskeho dňa jazykov, ktorý sa uskutoční v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Študentom budú ponúknuté rôzne hravé formy štúdia jazyka. Prajeme všetkým veľa inšpirácií wink

 • Adaptačný kurz

  Študenti 1. ročníka AG absolvujú Adaptačný kurz, ktorý sa bude konať: 22 - 23. 9. 2014. Cieľom tohto kurzu je implementovať  študenta do spoločenstva triedy a poslania rodinnej školy.   

 • Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie pre 1.AG a 2.AG sa uskutoční dňa 18. 9. 2014 – Trnava: Kamenný Mlyn. Študenti absolvujú stanovištia: Orientácia v teréne, dopravná výchova a zdravotná výchova. Zodpovední vyučujúci: Mgr. Daniel Čálik a Mgr. Katarína Zajacová.     

 • Mesačná duchovná obnova

  Dňa 17. 9. 2014 sa konala duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov školy. Sv. omšu v školskej kaplnke celebroval riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan. Meditáciu prednášal vdp. PhDr. Peter Mikula na tému: Radostný ruženec. Po sv. omši nasledovala mariánska pobožnosť.    

 • Rodičovské združenie

  Dňa 10. 9. 2014 sa o 16.00 hod. v priestoroch školy AGY uskutočnia triedne rodičovské združenia. Účasť rodičov je nevyhnutná. Ďakujeme za porozumenie.     

 • Nový školský rok 2014/2015

  Milí študenti  angel

  školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 o 8.00 hod. v priestoroch školy AGY. Slávnostnú sv. omšu - VENI SANCTE o 10.00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave bude celebrovať: pán riaditeľ AŠÚ vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon. Zároveň pri tejto slávnosti bude predstavený nový riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha: vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.

 • Prázdniny

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné, slnečné a oddychové prázdniny.

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Te Deum

  Ďakovať Pánu Bohu za školský rok 2013/2014 budeme dňa 26. 6. 2014 v školskej kaplnke AGY. Predsedať liturgickému zhromaždeniu bude školský dekan a zástupca riaditeľky vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.  

Novinky

Kontakt

 • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
  Kalinčiakova 24, 91701 Trnava
 • 033/5936871
  FAX-033/5936871

Fotogaléria