Navigácia

Počet návštev: 888153

Motto školy

„ Š k o l a   p r e   ž i v o t -

byť svetlom sveta a soľou zeme “

Streda 27. 8. 2014

Kalendár

Katolícke školy sú cennosťou pre celú spoločnosť.

„Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť, predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná náležitým spôsobom.“

sv. otec František

 

Novinky

 • Prázdniny

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné, slnečné a oddychové prázdniny.

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Te Deum

  Ďakovať Pánu Bohu za školský rok 2013/2014 budeme dňa 26. 6. 2014 v školskej kaplnke AGY. Predsedať liturgickému zhromaždeniu bude školský dekan a zástupca riaditeľky vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.  

 • Spoločenstvo AGY

  26. 6. 2014 sa uskutoční spoločná štrúdľovica spojená s grilovačkou pre žiakov a pedagógov školy. Naučíme sa, ako správne grilovať a mať šikovné ruky pri príprave a pečení AGYštrúdle wink. Tešíme sa na spoločné a chutné stretko.

 • Mesto na Dunaji

  Dňa 24. 6. 2014 navštívili naši tretiaci hlavne mesto, kde si prezreli historické a moderné skvosty súčasnej Bratislavy. Ako bonus zavítali do ZOO, ktorá im pripravila mnohé, milé prekvapenia.     

 • Božie Telo - pokrm večnosti

  19. 6. 2014 budem sláviť prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omšu budeme mať o 10.00 hod. v školskej kaplnke AGY. Celebrovať bude školský dekan vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.

 • Posledné voľné miesta na štúdium do 1. ročníka AGY

  Riaditeľka AGY podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplený počet miest pre žiakov, ktorých možno priajť do 1. ročníka AGY v študijnom odbore 7902J. Prijímacia skúška sa bude konať 17. júna 2014. Tešíme sa na vás :)

 • AGY vyjadruje ľútosť nad tragédiou havárie Športového gymnázia J. Herdu v Trnave

  Vedenie školy,  študenti, pedagógovia a zamestnanci AGY vyjadrujú úprimnú ľútosť nad tragédiou, ktorá postihla Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave. Za študentov, pedagógov a rodičov obetujeme sv. omšu, ktorú budeme sláviť v školskej kaplnke gymnázia.

  Modlíme sa za duše tých, ktorých Pán povolal do domu svojho Otca. R. I. P.       

 • Úspešní študenti AGY

  Dňa 10. 6. 2014 po slávení sv. omše v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom budú ocenení výhercovia 4. ročníka literárno-výtvarnej súťaže Buzalkova Trnava na tému „Bolesti Panny Márie“. Medzi ocenenými sú aj naši žiaci. V kategórii literárno-historických prác získal 2. miesto Dominik Sekera, II. AGY. Mimoriadne ocenenie získali traja študenti elokovaného pracoviska v ÚVTOS v kategórii výtvarné práce. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Duchovná obnova v centre sv. Norberta

  Študenti tretieho ročníka sa v dňoch od 2. do 4. 6. 2014 zúčastnia Duchovnej obnovy v centre sv. Norberta vo Vrbovom. Duchovnú obnovu bude viesť vdp. šk. dekan PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan. Všetkým prajeme požehnaný čas milostí.

 • Pomoc ľudom so svalovou dystrofiou

  Dňa 30. 5. 2014 sa študenti, pedagógovia a zamestnanci zapojili do vernej zbierky Deň belasého motýľa. Táto zbierka je na pomoc ľudom so svalovou dystrofiou. Ďakujeme všetkým za podporu ušľachtilého diela.

 • Nanebovstúpenie Pána

  Dňa 29. 5. 2014 slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omšu budeme spoločne sláviť o 8. 00 hod. v školskej kaplnke AGY. Celebrovať bude školský dekan vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.  

 • 28. 5. 2014

  Do galérie Maturanti 2014 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
  Kalinčiakova 24, 91701 Trnava
 • 033/5545932
  033/5545851
  FAX-033/5545932

Fotogaléria